Để nói được, nói xuất sắc và nói như người phiên bản xứ, trước hết chúng ta phải đọc về hệ thống ngữ âm và phương pháp phát âm từng tự trong tiếng Anh. Trong nội dung bài viết này, briz15.com gửi đến chúng ta bảng đầy đủ của 20 nguyên âm với 24 phụ âm giờ Anh, kèm theo đó là một số trong những quy tắc phân phát âm giúp cho bạn luyện tập ngay hầu hết thứ vừa học.

Bạn đang xem: Nguyên âm trong tiếng anh


20 nguyên âm cùng 24 phụ âm trong tiếng Anh

1. đôi mươi nguyên âm trong giờ Anh

Nguyên âm là những xấp xỉ của thanh quản hay hầu hết âm cơ mà khi ta ta vạc âm sẽ không xẩy ra cản trở vày luồng khí tự thanh quản. Nguyên âm rất có thể đứng riêng lẻ hay đứng trước hoặc sau những phụ âm để chế tác thành giờ trong lời nóiCó 2 một số loại nguyên âm: nguyên âm solo và nguyên âm đôiNguyên âm solo lại bao hàm nguyên âm ngắn với nguyên âm dài
Nguyên âm đơn

Nguyên âm đôi

Nguyên âm ngắnNguyên âm dài
/i//i://ir/ or /iə/
/e/ /æ//er/ or /eə/
/ʊ//u://ei/
/ʌ//a://ɑi/
//ɔ:/ or /ɔ:r/ /ʊə/ or /ʊr/
/ə//ɜ://ɑʊ/
 /ɔi/
 /əʊ/

Có sự khác hoàn toàn trong bảng nguyên âm đối kháng và nguyên âm song trên là vì cách phạt âm của tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ thỉnh thoảng khác nhau. Nỗ lực thể, người Anh thường có xu thế không bật âm /r/ cơ mà phát âm thành /ə/, trong khi ngươi Mỹ bao gồm thói quen thuộc ngược lại.

2. 24 phụ âm trong tiếng Anh

Phụ âm là âm cơ mà khi phạt ra âm thanh qua mồm thì luồng khí trường đoản cú thanh quản ngại lên môi bị cản ngăn hoặc bị tắc nên không thể phân phát ra thành tiếng. Phụ âm chỉ phạt ra được thành tiếng lúc được ghép với nguyên âm.Phụ âm được tạo thành 3 loại: phụ âm hữu thanh (voiced sounds), phụ âm vô thanh (unvoiced sounds) và những phụ âm còn lại.

Xem thêm: Bài Tập Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Violet Mới Nhất 2022, Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Lớp 10 Violet

Phụ âm hữu thanhPhụ âm vô thanhCác phụ âm còn lại
/b//p//m/
/g//f//η/
/v//s//l/
/z//ʃ//j/
/d//k//n/
/dʒ//t//h/
/ð//θ//r/
/ʒ//tʃ//w/

3. Ví dụ về nguyên âm cùng phụ âm trong giờ Anh

3.1 Nguyên âmNguyên âm đơn
Nguyên âm ngắnVí dụNguyên âm dàiVí dụ
/i/kiss /kɪs//i:/sheep /ʃp/
/e/ let /let//æ/cat /kæt/
/ʊ/book /bʊk//u:/boot /bt/
/ʌ/cup /kʌp//a:/car /kɑː(r)/
/ɔ/hot /hɔt//ɔ:/ or /ɔ:r/ door /dɔː(r)/
/ə/mother /ˈmʌðə(r)//ɜ:/learn /lɜːn/
Nguyên âm đôi
Nguyên âm đôiVí dụ
 /iə/ or /ir/ here /hɪə(r)/ tuyệt /hɪr/
 /eə/ or /er/ bear /b(r)/ hay /ber/
/ei/stay /st/
/ɑi/high /h/
/ʊə/ or /ʊr/tour /tʊə(r)/ tốt /tʊr/
/ɑʊ/house /hs/
/ɔi/destroy /dɪˈstrɔɪ/
/əʊ/moment /ˈməʊmənt/
3.2 Phụ âm
Phụ âm hữu thanhVí dụPhụ âm vô thanhVí dụCác phụ âm còn lạiVí dụ
/b/bad /bæd//p/pair /peə(r)//m/man /mæn/
/g/good /ɡʊd//f/fine /faɪn//η/ring /rɪŋ/
/v/very /ˈveri//s/saw /sɔː//l/tall /tɔːl/
/z/zap /zæp//ʃ/shape/ʃeɪp//j/you /ju/
/d/dark /dɑːk//k/cab /kæb//n/nail /neɪl/
/dʒ/judge /ʌdʒ//t/tall /tɔːl//h/her /hər/
/ð/father /ˈfɑːðə(r)//θ/thing /θɪŋ//r/right /raɪt/
/ʒ/beige /beɪʒ//tʃ/cherry /ˈeri//w/wet /wet/

4. Một số trong những quy tắc vạc âm với nguyên âm và phụ âm trong giờ Anh

Những luật lệ này được hình thành dựa trên bảng cam kết hiệu ngữ âm quốc tế (International Phonetic Alphabet, viết tắt là IPA).

*

Y cùng W rất có thể là nguyên âm hoặc phụ âmTrong tự YOUTH thì Y là phụ âm, tuy nhiên trong trường đoản cú GYM thì Y là nguyên âm
Trong trường đoản cú WAIT thì W là phụ âm, nhưng lại trong SEW vậy nên nguyên âm
Phụ âm G phát âm không giống nhau tùy vào nguyên âm che khuất nóNếu đứng sau là các nguyên âm A, U, O thì G phạt âm là /g/. Ví dụ: Garage, Gum, Gone
Nếu đứng sau là nguyên âm I, Y, E thì G phát âm là /dʒ/Ví dụ: Gym, Giant, General
Phụ âm C phạt âm không giống nhau tùy vào nguyên âm lép vế nóNếu che khuất là những nguyên âm I, Y, E thì C phân phát âm là /s/.Ví dụ: Citadel, Circle, Ceiling
Nếu lép vế là những nguyên âm A, U, O thì C phạt âm là /k/.Ví dụ: Calculate, Cure, Contagion
Phụ âm R rất có thể được lược bỏ nếu đứng trước nó là nguyên âm yếuNếu đứng trước R là một nguyên âm yếu đuối như /ə/ thì R có thể không nên phát âmVí dụ: vào từ interest, trước R là âm /ə/ yêu cầu từ này được phạt âm là /ɪntərəst/
Phụ âm J có cách phân phát âm khá ổn địnhTrong hầu kết những trường hợp, J là chữ bước đầu của từ cùng được phát âm là /dʒ/Ví dụ: Jump, July, Job, Jellyfish
Một số trường hòa hợp viết chủ yếu tả cần gấp hai phụ âmNếu sau 1 nguyên âm ngắn là những chữ F, L, S thì những chữ này sẽ tiến hành nhân đôi.Ví dụ: hall, tall, boss, staff, compass, stuff
Nếu từ có 2 âm tiết nhưng mà sau nguyên âm ngắn là những chữ B, D, G, M, N, p thì những chữ này sẽ được nhân đôi.Ví dụ: manner, happy, rabbit, odd, suggest, summer
Một số xem xét với nguyên âm EVới trường đoản cú có dứt bằng cụm “nguyên âm + phụ âm + e” thì E vẫn là âm câm cùng nguyên âm trước sẽ là âm đôi. Ví dụ:

site → phát âm là /saɪt/cube → phát âm là /kjuːb/