Ta tất cả (intsin ^2x, extdx=intdfrac1-cos 2x2, extdx) 

Ta áp dụng công thức (intdx=intf(x)dx-intg(x)dx) nên

(=intdfrac1-cos 2x2dx=int(dfrac12-dfraccos 2x2)dx\=intdfrac12dx-intdfraccos 2x2dx)(=dfrac12intdx-dfrac12intcos 2xdx)(=dfracx2-dfracsin 2x4+C.)

Do (int dx=x;intcos 2xdx=dfracsin 2x2)

Vậy (intsin ^2x, extdx=dfracx2-dfracsin 2x4+C)
Bạn đang xem: Nguyên hàm sin bình x

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1sin ^2x$. Ví như $Fleft( x ight)$ là một nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight)$ cùng đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ đi qua $Mleft( dfracpi 3;0 ight)$ thì là:


Một chiếc xe đua (F_1) đạt mức vận tốc lớn số 1 là (360,,km/h). Đồ thị bên thể hiện vận tốc (v) của xe trong 5 giây trước tiên kể từ cơ hội xuất phát. Đồ thị trong 2 giây đầu là 1 phần của một parabol định tại nơi bắt đầu tọa độ (O), giây tiếp theo sau là đoạn thẳng và sau đúng bố giây thì xe đạt gia tốc lớn nhất.

Xem thêm: Trọng Tâm Là Gì? Tính Chất Trọng Tâm Tam Giác Cách Xác Định Trọng Tâm Chính Xác

Biết rằng mỗi đơn vị trục hoành biểu hiện 1 giây, mỗi đơn vị trực tung bộc lộ 10 m/s với trong 5 giây đầu xe hoạt động theo mặt đường thẳng. Hỏi vào 5 giây kia xe đã đi được quãng mặt đường là bao nhiêu?