Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

+MgO+++NO2(khí)+++O2(+khí)+sau+phản+ứng+thu+được+15.4+lít+khí+X(đktc),+có+tỉ+khối+so+với+Meetan+là+2,7+a,+tính+KL+Mg(NO3)2+đã+phản+ứng...">

nhiệt phân Mg(NO3)2 xẩy ra phản ứng theo sơ đồ

Mg(NO3)2 ----> MgO + NO2(khí) + O2( khí)

sau phản ứng thu được 15.4 lít khí X(đktc), có tỉ khối so với Meetan là 2,7

a, tính KL Mg(NO3)2 đã phản ứng

b, tính KL từng chất sản phẩm thu được


*

mk sửa lại đề chút nha:

sau pu thu dc 15,4l lúc X (dktc), teo ti khoi so vs metan là 2,875

giải:

(M_X=2,875.16=46) => X la NO2

(n_NO_2=dfrac15,422,4=0,6875left(mol ight))

2Mg(NO3)2 (underrightarrowt^o) 2MgO + 4NO2 + O2 (n_Mgleft(NO_3 ight)_2=n_MgO=0,34375left(mol ight))

a, (m_Mgleft(NO_3 ight)_2=0,34375.148=50,875g)

b, (m_MgO=0,34375.40=13,75g)

(m_NO_2=0,6875.46=31,625g)

(m_O_2approx0,172.32approx5,504g)


*

Nhiệt phân trọn vẹn KMnO4 để thu được khí O2 theo sơ đồ dùng phản ứng sau:

KMnO4 ---> K2MnO4 + MnO2 + O2

Kết thúc làm phản ứng thu được 2,24 lít khí oxi (dktc). Tính cân nặng KMnO4 đã sử dụng.

Bạn đang xem: Nhiệt phân mg no3 2


*

1. Sức nóng phân hoàn toàn hỗn hợp X tất cả KMnO4, KclO3 chiếm được 10.08 khí O2(đktc). Biết vào X gồm tỉ lệ số phân tử KMnO4 : số phân tử KClO3 là 2 : 1. Và các phân tử xẩy ra theo sơ đồ

KMnO4 ----> K2MnO4 + MnO2 + O2(khí)

KClO3 -----> KCl + O2(khí)

tính KL mỗi hóa học thu được sau bội nghịch ứng

2. đốt cháy hoàn toàn 13.5 gam tất cả hổn hợp A gồm S với C , xảy ra các phản ứng

S + O2 ----> SO2 ( khí)

C + O2 ----> CO2 ( khí)

sau làm phản ứng thu được hỗn hợp B( có SO2 cùng CO2) gồm tỉ khối đối với khí O2 là 1.84375

a, tính xác suất kl mỗi chất trong A

b, tính V O2 vẫn phản ứng (đktc)


Bài 2. Đốt cháy 34,8 gam butan C4H10 vào bình đựng 89,6 lít khí oxi (đktc). Phản nghịch ứng xẩy ra theo sơ đồ dùng sau:

C4H10 + O2 -----> CO2 + H2O

a) chất nào còn dư sau làm phản ứng? khối lượng bằng bao nhiêu gam?.

b) Tính thể tích khí CO2 (đktc) và trọng lượng H2O tạo ra thành sau bội phản ứng


+Na2Oa)+Tính+khối+lượng+Na2O+tạo+thành+sau+phản+ứng.b)+Tính+thể+tích+khí+O2+(đktc)+đã+phản+ứng.Bài+2.+Nhô...">

Bài 1. Đốt cháy trọn vẹn 10,35 gam sắt kẽm kim loại Na, phản bội ứng xẩy ra theo sơ đồ sau: na + O2 -----> Na2O

a) Tính trọng lượng Na2O chế tạo thành sau bội nghịch ứng.

b) Tính thể tích khí O2 (đktc) đang phản ứng.

Bài 2. Nhôm tác dụng với axit H2SO4 theo sơ đồ phản ứng sau:

Al + H2SO4 -----> Al2(SO4)3 + H2

Biết thể tích khí H2 thu được sau phản bội ứng là 3,36 lít (đktc).

a) Tính trọng lượng Al với H2SO4 đang tham gia làm phản ứng.

b) Tính khối lượng Al2(SO4)3 có mặt sau làm phản ứng.

Bài 3. đến 16,2 gam Al tác dụng với 162,4 gam Fe3O4 ở ánh nắng mặt trời cao, sơ thiết bị phản ứng xẩy ra như sau:

Al + Fe3O4 -----> Al2O3 + Fe

a) hóa học nào còn dư sau làm phản ứng, cân nặng bằng từng nào gam?

b) Tính cân nặng Fe với Al2O3 có mặt sau làm phản ứng


Bài 1: Tính theo thể tích O2 cần dùng làm đốt cháy không còn 6,72 lít khí A(đktc)Biết rằng:- Khí A gồm tỉ khối so với Hidro là 42- vào khí A tất cả chứa 85,72% là C còn lại là HidroBài 2: Phương trình bội nghịch ứng nhiệt phân KClO3:KClO3->KCl+O2Nếu chiếm được 13,44 lít khí O2 thì cần dùng bao nhiêu gam KClO3?Tạo thành từng nào gam KCl


Cho 11,7 gam tất cả hổn hợp X gồm Mg và Al bội phản ứng với hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư), thu được 0,6 mol khí H2 ( đktc). Tính khối lượng muối tạo thành từ các phản ứng.

Xem thêm: Hợp Âm Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh, Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh


Đốt cháy 5,4 gam Al vào bình đựng 4,48 lít khí O2(đktc)

a. Chất nào còn dư sau phản nghịch ứng? khối lượng bằng bao nhiêu?

b. Tính khối lượng KMnO4 đã trở nên nhiệt phân để thu được lượng O2 nói trên.


Đề 15:1) Nguyên tử Y nặng gấp hai lần nguyên tử Canxi. Tính nguyên tử khối của Y và cho thấy Y trực thuộc nguyên tố như thế nào ? Viết kí hiệu chất hóa học của thành phần đó.2) cầm nào là 1-1 chất ? Cố đầy đủ loại đơn chất như thế nào ? cho VD. Nêu quánh điểm cấu tạo của đối kháng chất ?3) thế nào là cân nặng mol ? Tính cân nặng mol của:a) Khí metan biết phan tử bao gồm 2C và 4H.b) khí sunfua biết phân tử có 2H với 1S.4) Đốt cháy m gam sắt kẽm kim loại ngôm trong bầu không khí cần tiêu hao 9,6g oxi tín đồ ta thu được 20,4g nhôm oxita) Viết phương trình bội phản ứngb) Tìm khối lượng Đề 16:1) Hòa tan trọn vẹn 5,6g sắ ( Fe) vào dung dịch Axit clohidric ( HCl ) thu được sắt ( II ) clorua ( FeCl2 ) cùng khí Hidro ( H2)a) Tính cân nặng của FeCl2 sản xuất thành sau phản ứng ?b) Tính thể tích khí Hidro ( ở đktc ) chế tác thành sau phản ứng ?2) Để đốt cháy 16g hóa học X đề nghị dùng 44,8 lít oxi ( làm việc đktc ) chiếm được khí Co2 vào tương đối nước theo tỉ lệ số mol 1:2. Tính trọng lượng khí CO2 với hơi nước sản xuất thành ?3) cố kỉnh nào là nguyên tử khối ? Tính trọng lượng bằng nguyên tử cacbon của 5C, 11Na, 8Mg4)Nguyên tử X nặng cấp 1,25 lần nguyên tử oxi. Tính nguyên tử khối của X và cho thấy X nằm trong nguyên tố nào? Viết kí hiệu chất hóa học của thành phần đó.5) Hãy đối chiếu xem nguyên tử oxi nặng nề hay nhẹ hơn, bởi bao nhiêu lần đối với :a) Nguyên tử đồngb) Nguyên tử C6) cho 5,6g sắt chức năng hết với hỗn hợp axit clohidric ( HCl). Sau phản bội ứng chiếm được 12,7g fe (II) clorua ( FeCl2) cùng 0,2g khí hidro ( đktc)a) Lập PTHH của phản nghịch ứng trên.b) Viết phương trình trọng lượng của bội phản ứng vẫn xảy rac) Tính cân nặng của axit sunfuric đang phản ứng theo 2 cách