*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Nồng độ phần trăm của dung dịch là

Hòa tan 124 gam natri oxit vào 876 ml nước ((d_H_2O = 1,,g/ml)), phản nghịch ứng hình thành natri hiđroxit. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:


Hòa rã 12,5 gam CuSO4.5H2O vào 8,75 ml nước. Khẳng định nồng độ tỷ lệ dung dịch thu được. (Biết DH2O = 1 g/ml)


Dung dịch HCl buôn bán trên thị trường có độ đậm đặc phần trăm cao nhất là 37%, khối lượng riêng D = 1,19 g/ml. Hãy tính độ đậm đặc mol/l của 10 ml hỗn hợp trên


Cho 23 g na tan hoàn toàn trong 100 g H2O thu được hỗn hợp A cùng khí B. Nồng độ phần trăm của chất tan tất cả trong hỗn hợp A là: 


Trộn 150g dung dịch NaOH có nồng độ 20% với 50g hỗn hợp NaOH gồm nồng độ 5%.

Tính nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp thu được.


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán 12 Chương 2 Bài 1 Lũy Thừa (Hay Nhất)

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.