Hỗn phù hợp X gồm hai amin (no, 1-1 chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp) với hai hiđrocacbon (mạch hở, thể khí ở điều kiện thường, có cùng số nguyên tử H vào phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít X yêu cầu vừa đủ 19,656 lít O2 chiếm được H2O, 29,92 gam CO2 với 0,56 lít N2. Các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tỷ lệ thể tích của amin gồm phân tử khối lớn hơn trong X


Thí nghiệm điều chế axetilen từ đất đèn (thành phần đó là canxi cacbua) được mô tả bằng hình vẽ

Vai trò của bình đựng dung dịch NaOH là


Cho những phát biểu sau:

(a) Tecmit là láo hợp gồm bột nhôm cùng bột sắt oxit.

Bạn đang xem: Ở nhiệt độ thường crôm chỉ phản ứng với

(b) Để bảo quản kim loại kiềm nên ngâm chìm ngập trong dầu hỏa.

(c) Phèn chua được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy.

(d) trong tự nhiên, nhôm oxit tồn tại dưới dạng ngậm nước cùng dạng khan.

(e) Thạch cao khan dùng để làm nặn tượng, đúc khuôn với bó bột khi gãy xương.

(g) phép tắc làm mượt nước cứng là làm bớt nồng độ các ion Ca2+, Mg2+.

Số phát biểu đúng là


Điều chế etyl axetat trong phòng phân tích được mô tả như hình mẫu vẽ sau:

Cho những phát biểu sau:

Cho các phát biểu sau:

(a) Etyl axetat có nhiệt độ sôi phải chăng (77oC) bắt buộc dễ bị bay hơi lúc đun nóng.

(b) H2SO4 quánh vừa làm chất xúc tác, vừa có tác dụng hút nước.

(c) Etyl axetat qua ống dẫn bên dưới dạng hơi nên nên làm lạnh bằng nước đá để ngưng tụ.

(d) làm phản ứng xảy ra trong phân tích trên được call là bội phản ứng este hóa.

Số tuyên bố đúng là


Hỗn hợp X cất một ancol đối kháng chức và một este (đều no, mạch hở). Đốt cháy trọn vẹn 11,52 gam X bằng lượng O2 vừa đủ thu được tổng số mol CO2 cùng H2O là 0,81 mol. Phương diện khác, 11,52 gam X phản nghịch ứng trọn vẹn với 0,16 mol KOH chiếm được muối và hai ancol. Cho Na dư vào lượng ancol trên thoát ra 0,095 mol H2. Phần trăm cân nặng của ancol vào X gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) Đốt bột nhôm nguyên chất trong khí oxi.

(b) Để thanh thép nhiều ngày trong không gian ẩm.

(c) ngâm thanh đồng nguyên hóa học vào dung dịch FeCl3.

(d) đặt lá kẽm nguyên hóa học vào dung dịch chứa H2SO4 và CuSO4.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là


Hòa tan trọn vẹn 34,24 gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe3O4 và Fe(NO3)2 vào dung dịch cất NaNO3 với NaHSO4, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y (không chứa muối amoni) và các thành phần hỗn hợp khí Z có CO2 cùng NO (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3). Hỗn hợp Y hòa tan về tối đa 8,4 gam bột fe (không có khí thoát ra). Nếu mang lại dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, nhận được 209,18 gam kết tủa. Phần trăm trọng lượng của Fe3O4 trong X


Cho m gam hỗn hợp X bao gồm CH3OH, C2H4(OH)2, CH2=CH-CH2OH, CH3CH2OH, C3H5(OH)3 chức năng với lượng vùa dùng Na thu được 2,016 lít H2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn m gam X yêu cầu 12,32 lít O2 (đktc), chiếm được CO2 cùng 8,64 gam H2O. Giá trị của m là


Cho những phát biểu sau:

(a) fe là kim loại thịnh hành thứ nhì trong vỏ Trái Đất.

(b) Gang trắng chứa ít cacbon, được dùng để luyện thép.

(c) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4 thu được kết tủa màu sắc đen.

(d) đến thanh Al vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội thì thanh Al tan dần.

(e) cho CO dư qua tất cả hổn hợp Al2O3 cùng CuO đun nóng, nhận được Al và Cu.

(g) mang lại dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu được kết tủa bao gồm Ag cùng AgCl.

Số tuyên bố đúng là


Cho các phát biểu sau:

(a) những amino axit là hóa học rắn kết tinh ở đk thường.

(b) các peptit đều sở hữu phản ứng màu sắc biure.

(c) Xenlulozơ là nguyên tố chính tạo cho màng tế bào thực vật.

(d) nhiệt độ sôi của axit cacboxylic cao hơn nữa ancol bao gồm cùng phân tử khối.

(e) các este thường sẽ dễ tan nội địa và bám mùi thơm đặc trưng.

Xem thêm: Nêu Điều Kiện Để Có Dòng Điện Là Chỉ Cần, Nêu Điều Kiện Để Có Dòng Điện Chạy Trong Mạch

(g) các anđehit vừa tất cả tính oxi hóa vừa gồm tính khử.

Số phát biểu đúng là


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam