Hỗn hợp X gồm hai amin (no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp) và hai hiđrocacbon (mạch hở, thể khí ở điều kiện thường, có cùng số nguyên tử H trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít X cần vừa đủ 19,656 lít O2 thu được H2O, 29,92 gam CO2 và 0,56 lít N2. Các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm thể tích của amin có phân tử khối lớn hơn trong X


Thí nghiệm điều chế axetilen từ đất đèn (thành phần chính là canxi cacbua) được mô tả bằng hình vẽ

Vai trò của bình đựng dung dịch NaOH là


Cho các phát biểu sau:

(a) Tecmit là hỗn hợp gồm bột nhôm và bột sắt oxit.

Bạn đang xem: Ở nhiệt độ thường crôm chỉ phản ứng với

(b) Để bảo quản kim loại kiềm cần ngâm chìm trong dầu hỏa.

(c) Phèn chua được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy.

(d) Trong tự nhiên, nhôm oxit tồn tại dưới dạng ngậm nước và dạng khan.

(e) Thạch cao khan dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương.

(g) Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ các ion Ca2+, Mg2+.

Số phát biểu đúng là


Điều chế etyl axetat trong phòng thí nghiệm được mô tả như hình vẽ sau:

Cho các phát biểu sau:

Cho các phát biểu sau:

(a) Etyl axetat có nhiệt độ sôi thấp (77oC) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.

(b) H2SO4 đặc vừa làm chất xúc tác, vừa có tác dụng hút nước.

(c) Etyl axetat qua ống dẫn dưới dạng hơi nên cần làm lạnh bằng nước đá để ngưng tụ.

(d) Phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên được gọi là phản ứng este hóa.

Số phát biểu đúng là


Hỗn hợp X chứa một ancol đơn chức và một este (đều no, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 11,52 gam X bằng lượng O2 vừa đủ thu được tổng số mol CO2 và H2O là 0,81 mol. Mặt khác, 11,52 gam X phản ứng vừa đủ với 0,16 mol KOH thu được muối và hai ancol. Cho Na dư vào lượng ancol trên thoát ra 0,095 mol H2. Phần trăm khối lượng của ancol trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Đốt bột nhôm nguyên chất trong khí oxi.

(b) Để thanh thép lâu ngày trong không khí ẩm.

(c) Ngâm thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

(d) Cho lá kẽm nguyên chất vào dung dịch chứa H2SO4 và CuSO4.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là


Hòa tan hoàn toàn 34,24 gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa NaNO3 và NaHSO4, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y (không chứa muối amoni) và hỗn hợp khí Z gồm CO2 và NO (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3). Dung dịch Y hòa tan tối đa 8,4 gam bột Fe (không có khí thoát ra). Nếu cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu được 209,18 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe3O4 trong X


Cho m gam hỗn hợp X gồm CH3OH, C2H4(OH)2, CH2=CH-CH2OH, CH3CH2OH, C3H5(OH)3 tác dụng với lượng vừa đủ Na thu được 2,016 lít H2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 12,32 lít O2 (đktc), thu được CO2 và 8,64 gam H2O. Giá trị của m là


Cho các phát biểu sau:

(a) Fe là kim loại phổ biến thứ hai trong vỏ Trái Đất.

(b) Gang trắng chứa ít cacbon, được dùng để luyện thép.

(c) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4 thu được kết tủa màu đen.

(d) Cho thanh Al vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội thì thanh Al tan dần.

(e) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 và CuO đun nóng, thu được Al và Cu.

(g) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu được kết tủa gồm Ag và AgCl.

Số phát biểu đúng là


Cho các phát biểu sau:

(a) Các amino axit là chất rắn kết tinh ở điều kiện thường.

(b) Các peptit đều có phản ứng màu biure.

(c) Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật.

(d) Nhiệt độ sôi của axit cacboxylic cao hơn ancol có cùng phân tử khối.

(e) Các este thường dễ tan trong nước và có mùi thơm đặc trưng.

Xem thêm: Nêu Điều Kiện Để Có Dòng Điện Là Chỉ Cần, Nêu Điều Kiện Để Có Dòng Điện Chạy Trong Mạch

(g) Các anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

Số phát biểu đúng là


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam