- Chọn bài bác -Bài 1: nhì góc đối đỉnhLuyện tập trang 82-83Bài 2: hai đường thẳng vuông gócLuyện tập trang 86-87Bài 3: các góc tạo vị một mặt đường thẳng cắt hai đường thẳngBài 4: hai tuyến phố thẳng tuy vậy songLuyện tập trang 91-92Bài 5: tiên đề Ơ-clit về con đường thẳng tuy vậy songLuyện tập trang 94-95Bài 6: từ vuông góc đến song songLuyện tập trang 98-99Bài 7: Định líLuyện tập trang 101-102Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài xích tập)

Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – bài tập) giúp cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 7 để giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lí và đúng theo logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 1. Phát biểu định nghĩa hai góc đối đỉnh.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 toán 7 hình học

Lời giải

Hai góc đối đỉnh là nhị góc nhưng mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 2. Phát biểu định lí về hai góc đối đỉnh.

Lời giải

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 3. Tuyên bố định nghĩa hai tuyến đường thẳng vuông góc.

Lời giải

Hai mặt đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong những góc tạo thành thành bao gồm một góc vuông được hotline là hai đường thẳng vuông góc cùng được kí hiệu là xx’ ⊥ yy’

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 4. Phân phát biểu có mang đường trung trực của một quãng thẳng.

Lời giải

Đường trực tiếp vuông góc với một quãng thẳng trên trung điểm của chính nó được call là đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 5. Phạt biểu dấu hiệu (định lí) nhận biết hai con đường thẳng tuy vậy song.

Lời giải

Nếu con đường thẳng c cắt hai tuyến đường thẳng a, b và trong những góc chế tác thành tất cả một cặp góc so le trong đều bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a với b tuy nhiên song cùng với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 6. Tuyên bố tiên đề Ơ – clit về con đường thẳng tuy vậy song.

Lời giải

Qua một điểm ở quanh đó một mặt đường thẳng chỉ tất cả một con đường thẳng tuy vậy song với mặt đường thẳng đó.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 7. Vạc biểu đặc điểm (định lí) của hai tuyến đường thẳng song song.

Lời giải

Nếu một mặt đường thẳng cắt hai đường thẳng tuy vậy song thì:

a) nhị góc so le trong bằng nhau;

b) hai góc đồng vị bởi nhau;

c) nhì góc trong thuộc phía bù nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 8. Tuyên bố định lí về hai tuyến đường thẳng rõ ràng cùng vuông góc với một mặt đường thẳng thứ ba.

Lời giải


Hai con đường thẳng khác nhau cùng vuông góc cùng với một mặt đường thẳng thứ tía thì chúng tuy vậy song với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 9. Phát biểu định lí về hai đường thẳng rành mạch cùng tuy nhiên song cùng với một mặt đường thẳng sản phẩm công nghệ ba.

Lời giải

Hai con đường thẳng minh bạch cùng tuy vậy song cùng với một con đường thẳng thứ cha thì chúng tuy nhiên song cùng với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 10. Tuyên bố định lí về một con đường thẳng vuông góc với 1 trong những hai đường thẳng song song.

Lời giải

Một đường thẳng vuông góc với 1 trong những hai mặt đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với mặt đường thẳng kia.

Bài 54 (trang 103 SGK Toán 7 Tập 1): vào hình 37, tất cả năm cặp con đường thẳng vuông góc và tư cặp đường thẳng song song. Hãy quan gần cạnh rồi viết tên các cặp đường thẳng đó và đánh giá lại bởi eke

*

Lời giải:

Năm cặp con đường thẳng vuông góc là:

d1 ⊥ d8; d1 ⊥ d2; d3 ⊥ d4 ; d3 ⊥ d5; d3 ⊥ d7

Bốn cặp con đường thẳng tuy vậy song là:

d4 // d5; d4 // d7; d5 // d7; d2 // d8

a) những đường trực tiếp vuông góc với d trải qua M đi qua N.

b) các đường thẳng tuy vậy song với e đi qua M, đi qua N.

*

Lời giải:

*

Từ mẫu vẽ ta có:

a) g ⊥ d; h ⊥ d

b) a // e; b // e

Bài 56 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): đến đoạn thẳng AB dài 28mm. Hãy vẽ mặt đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Lời giải:

Cách vẽ: rước I là trung điểm AB

Qua I vẽ mặt đường thẳng d vuông góc với AB

d là mặt đường trung trực của AB


*

Bài 57 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): đến hình 39 (a//b) hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng tuy nhiên song cùng với a trải qua điểm O

Lời giải:

Hình vẽ:

*
*

– Vẽ đường thẳng c//a trải qua O. Bởi a//b với a//c đề xuất c//b.

– a//c bắt buộc

*
(hai góc so le trong) buộc phải
*

– b//c yêu cầu

*
(hai góc trong thuộc phía) phải
*

*

Bài 58 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Tính số đo x trong hình 40. Hãy lý giải vì sao tính được như vậy

Lời giải:

*

Kí hiệu như mẫu vẽ ta có:

a ⊥ c, b ⊥ c phải suy ra a // b

Do đó x + 115o = 180o (hai góc trong cùng phía)

Nên x = 180o – 115o = 65o

Bài 59 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): Hình 41 cho thấy thêm d // d’ // d” với hai góc 60o, 110o. Tính những góc E1; G2; G3; D4; A5; B6


*

Lời giải:

Xem hình vẽ. Ta rất có thể tính bởi nhiều cách, chẳng hạn:

*
*

Bài 60 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Hãy phát biểu những định lí được diễn đạt bằng các hình 42, rồi viết mang thiết tóm lại của từng định lí (xem bài 5).


*

Lời giải:

a) Nếu hai tuyến đường thằng thuộc vuông góc với một con đường thẳng thứ cha thì hai đường thẳng đó tuy nhiên song với nhau.

Xem thêm: Đơn Vị Đo Độ Cứng Của Lò Xo

*

Hoặc: nếu như một mặt đường thẳng vuông góc với một trong các hai mặt đường thẳng tuy vậy song thì nó đã vuông góc với con đường thẳng còn sót lại .

*

b) Nếu hai tuyến đường thẳng cùng tuy vậy song cùng với một đường thẳng thứ ba thì hai tuyến đường thẳng đó tuy nhiên song với nhau.