Bộ đề kiểm soát 1 tiết chương 1 Đại số lớp 7 là đề đánh giá 45 phút, nhằm khảo sát, đánh giá quality học sinh sau khi học không còn chương 1.

Bạn đang xem: Ôn tập kiểm tra 1 tiết lớp 7

Tài liệu bao gồm 11 đề kiểm tra bao gồm đáp án đã giúp chúng ta học sinh ôn tập kiến thức thật tốt để chuẩn bị cho bài xích thi thân học kì 1 đạt tác dụng cao. Đồng thời, thông qua đó giúp quý thầy cô đánh giá được tài năng làm bài của học sinh để ra đề thi phù hợp. Sau đó là nội dung chi tiết, mời chúng ta cùng tham khảo và sở hữu tài liệu trên đây.


cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chủ đề 1

Tập đúng theo Q các số hữu tỉ

Biết cộng hai số hữu tỉ cùng mẫu

Hiểu cách triển khai cộng, trừ, nhân nhì số hữu tỉ

Vận dụng đặc điểm của phép nhân nhằm tính nhanh triển khai các phép lũy thừa.

Vận dụng thành thạo các phép toán để tìm x,y,z

Số câu: 6

Số điểm: 4,75

Tỉ lệ 42%

Số câu: 1

(Câu 1a)

Số điểm: 0,75

Số câu: 1

(Câu 1b)

Số điểm: 0,75

Số câu: 3

(Câu 4b,5a,b)

Số điểm: 2,25

Số câu: 1

(Câu 8)

Số điểm: 1,0

Số câu: 6

Số điểm:4,75

Tỉ lệ 47,5%

Chủ đề 2

Tỉ lệ thức

Vận dụng được tính chất tỉ lệ thức, đặc thù dãy tỉ số bằng nhau

Vận dụng thành thạo đặc thù dãy tỉ số đều bằng nhau để tìm những số.

Số câu: 2

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ 21,1%

Số câu: 1

(Câu 6)

Số điểm: 1

Số câu: 1

(Câu 7)

Số điểm: 1,5

Số câu: 2

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ: 25 %

Chủ đề 3

Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, làm tròn số

Cộng, trừ được số thập phân, hiểu bí quyết làm tròn số

Vận dụng đặc thù của phép nhân nhằm tính nhanh triển khai các phép lũy thừa.

Xem thêm: Số Lũy Thừa Là Gì? Lũy Thừa Của Một Tích Và Lũy Thừa Của Lũy Thừa

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ 21,1 %

Số câu: 2

(Câu 3a,b)

Số điểm: 1,0

Số câu: 1

(Câu 4a)

Số điểm: 0,75

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

tỉ lệ 17,5 %

Chủ đề 4

Tập vừa lòng số thực R

Biết tính căn bậc hai của một vài hữu tỉ

Số câu: 2

Số điểm: 1

tỉ lệ 15,8%

Số câu: 2

(Câu 2a,b)

Số điểm: 1

Số câu: 2

Số điểm: 1

tỉ lệ thành phần 10%

Tổng số câu :13

Tổng số: 10đ

Tỉ lệ :100%

Số câu:3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ: 17,5%

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ: 17,5%

Số câu: 7

Số điểm: 6,5

Tỉ lệ: 65%

Số câu: 13

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%


Đề kiểm soát 45 phút Đại số 7 chương 1

Câu 1 (1,5 điểm: Tính:

*

*

Câu 2 (1đ): Tính:

*

*

Câu 3 (1đ): tiến hành phép tính rồi làm tròn công dụng đến chữ số thập phân đồ vật hai:

a) 8,452+12,322

b) 7,128-4,183

Câu 4 (1,5 đ) Tính nhanh:

a) (4,25.20) .5

b)

*

Câu 5 (1,5 đ}): Tìm giá bán tri của biểu thức sau:

a)

*

b)

*

Câu 6 (1,0 đ): Tìm nhì số x và y, biết:

*

Câu 7(1,5đ): Số bị của ba bạn Minh, Hùng, Khang theo thứ tự tỉ lệ cùng với 2; 3; 5. Tính số bi của từng bạn, biết tổng cộng bi của bố bạn là 60 viên.

Câu 8(1,0 đ}): tìm x, y, z biết:

*

Đáp án đề chất vấn 1 tiết Đại số lớp 7 chương 1

Câu 1 Tính:

a)

*

*


Câu 2 (1đ): Tính:

a)

*

b)

*

Câu 3 (1đ): triển khai phép tính rồi làm cho tròn hiệu quả đến chữ số thập phân sản phẩm công nghệ hai: