Đề cương cứng ôn tập Toán 7 học kì một năm 2021 - 2022 là tài liệu rất là hữu ích, tóm tắt toàn cục các dạng bài tập Toán lớp 7 học kì 1.

Bạn đang xem: Ôn tập toán 7 học kì 1


Đề cưng cửng ôn tập Toán 7 học kì 1 năm 2021 - 2022


A. Ma trận đề thi học tập kì 1 lớp 7 môn Toán

Cấp độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụng

Tổng

Vận dụng thấpVận dụng cao

1. Số thực. Số hữu tỉ.

TNTLTNTLTNTLTNTL

Nắm được qui tắc tiến hành các phép tính bên trên tập vừa lòng R, cầm cố được khái niệm tỉ lệ thức, đặc điểm của tỉ trọng thức

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

2

1,0

2. Hàm số và đồ thị.

Nhận biết 2 đại lượng tỉ lệ thuận, 2đại lượng tỉ lệ nghịch, thông số tỉ lệ.Nắm được định nghĩa hàm số và đồ thị.

Nắm được tư tưởng đồ thị hàm số y=ax (a≠0)

Vẽ thứ thị hàm số

y=ax

Vận dụng tính chất của đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch để giải các dạng bài xích tập.

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

1a

2,0

1b

1,0

1

1,0

4

5,0

3. Đường trực tiếp vuông góc, đường thẳng tuy vậy song.

Nhận biết các góc tạo vì 1 con đường thẳng giảm 2 đương thẳng.

Biết cách vẽ hình, ghi GT-KL. Biết minh chứng hai con đường thẳng vuông góc, tuy nhiên song phụ thuộc quan hệ thân vuông góc và tuy vậy song.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

2

1,5

4. Tam giác.

Nắm được tổng 3 góc của một tam giác, góc quanh đó tam giác.

Vận dụng các trường hợp đều bằng nhau của 2 tam giác để minh chứng 2 tam giác đều nhau từ đó suy ra 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 góc bằng nhau.

Vận dụng tổng hợp các kiến thức để chứng minh 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 góc bởi nhau.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

1

1,0

3

2,5

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:

7

5,0

50%

2

2,0đ

20%

2

2,0đ

20%

1

1,0đ

10%

15

10

100%


B. Phần kim chỉ nan ôn thi cuối kì 1 Toán 7

Học sinh cần nắm vững những kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản như sau:

a. Nội dung Ôn tập chương I, Đại số 7 trang 46

b. Ngôn từ Ôn tập Chương II, Đại số 7 trang 76

c. Câu chữ Ôn tập Chương I, Hình học tập 7, trang 102

d. Nội dung phần triết lý của các bài từ bỏ § 1 cho § 5, Hình học 7 Chương II

C. Phần bài tập ôn thi học kì 1 Toán 7

Học sinh đề nghị nắm vững các dạng bài xích tập cơ bạn dạng như sau:

1.Dạng 1: tiến hành phép tính:

*

*

*

*

Bài 2: Tính:

*

*

*

Bài 3: Tính:

*

*

*

*


*

*

*

*

*

*

2. Dạng 2: kiếm tìm x

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3. Dạng 3: Toán bao gồm lời:

a/ PHẦN ĐẠI SỐ:

Bài 1: Tính diện tích s của miếng khu đất hình chữ chữ nhật biết chu vi của nó là 70,4 m và hai cạnh tỉ lệ với 4 ; 7

Bài 2: Tính số cây trồng của lớp 7A cùng 7B biết số cây cỏ của 2 lớp tỉ lệ với 8:9 và số cây trồng của 7B rộng 7A là đôi mươi cây.


Bài 3: Theo đúng theo đồng nhì tổ cung ứng chia lãi cùng nhau theo tỉ lệ thành phần là 3 : 5 . Hỏi mỗi tổ phân chia lãi bao nhiêu, trường hợp tổng số lãi là 12.800.000 đồng ?

Bài 4: Biết bố cạnh của một tam giác tỉ lệ thành phần với 2 ; 3 ; 4 cùng chu vi của nó là 45cm. Tính các cạnh của tam giác đó.

Bài 5: chia số 150 thành bố phần tỉ lệ với 3 ; 4 và 13.

Bài 6: chúng ta Minh đi xe đạp từ nhà mang lại trường với gia tốc trung bình 12 km/ h thì không còn nửa giờ. Nếu như bạn Minh đi với tốc độ 10 km/h thì hết từng nào thời gian?

Bài 7: Tìm bố số a, b, c biết

*
: và a – b + c = - 10,2.

Bài 8: Tìm nhị số x với y biết 7x = 3y và x – y = 16.

Bài 9: Tìm những số a, b, c, d biết rằng a : b : c : d = 2 : 3 : 4 : 5 với a + b + c + d = - 42

Bài 10: cho biết 2 đại lượng x cùng y tỉ lệ thành phần thuận cùng với nhau cùng khi x = 5 thì y = 3

Tìm thông số tỉ lệ k của y đối với x.

Hãy màn trình diễn y theo x.

Tính cực hiếm của y khi x = -5; x = 10.

Bài 11: mang lại hàm số

a) Biết a = 2 tính

b) tìm a biết ; vẽ vật thị hàm số lúc a = 2; a = -3.

c) trong những điểm sau điểm làm sao thuộc vật dụng thị của hàm số lúc a = 2

A( 1; 4)

B(-1; -2)

C(-2; 4)

D( -2; -4)

Bài 12. Mang lại hàm số

*
. Hãy khẳng định a biết f(3)=16. Tính f(2) ; f(-2) ; f(0) ; f(1) ; f(-1)

Bài 13.

a) mang đến hàm số

*
. Tính
*

b) cho hàm số

*
. Tính
*

Bài 14: Xác định các điểm sau xung quanh phẳng tọa độ:

*

Bài 15: Vẽ đồ dùng thị hàm số sau:

a) y=3 x;

b) y=-3 x

*

*

B. Phần hình học

Bài 1: mang lại góc xOy khác góc bet.Ot là phân giác của góc đó. Qua điểm H ở trong tia Ot, kẻ đường vuông góc cùng với

*
, nó giảm Ôx cùng oy theo máy tự là A cùng B.

a) chứng minh rằng OA = OB;

b) đem điểm C ở trong tia Ot, chứng tỏ rằng CA = CB cùng

*


Bài 2: Cho tam giác

*
tất cả 3 góc đa số nhọn, con đường cao AH vuông góc với BC trên H. Trên tia đối của tia HA mang điểm D làm thế nào để cho HA = HD.

a/ chứng tỏ BC và CB theo thứ tự là những tia phân giác của các góc ABD với ACD.

b/ chứng tỏ CA = CD cùng BD = BA.

c/ đến góc acb = 450.Tính góc ADC.

d/ Đường cao AH phải tất cả thêm đk gì thì AB // CD.

Bài 3: cho tam giác ABC với AB = AC. đem I là trung điểm BC. Bên trên tia BC lấy điểm N, trên tia CB đem điểm M làm sao để cho CN = BM.

a/ minh chứng

*
với
*
là tia phân giác góc
*

b/ chứng minh AM = AN.

c) chứng minh

*

Bài 3: mang lại tam giác ABC tất cả góc A bởi 900. Vẽ con đường thẳng AH vuông góc cùng với

*
. Trên phố vuông góc cùng với BC trên B đem điểm D không cùng nửa khía cạnh phẳng bờ BC cùng với điểm A thế nào cho AH = BD

a. Chứng tỏ DAHB = DDBH

b. Hai tuyến phố thẳng AB với DH có tuy vậy song không? bởi sao?

c. Tính góc ngân hàng á châu acb biết góc BAH = 350

Bài 4 cho góc nhọn xOy. Bên trên tia Ox đem điểm A, bên trên tia Oy đem điểm B làm thế nào cho OA = OB. Bên trên tia Ax rước điểm C, bên trên tia By rước điểm D làm sao để cho AC = BD.

a) triệu chứng minh: AD = BC.

b) gọi E là giao điểm AD cùng BC. Hội chứng minh: EAC = EBD.

c) minh chứng rằng tia OE là phân giác của góc xOy.

.................

D. Đề soát sổ cuối kì 1 Toán 7

Hãy viết vào bài bác thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp số đúng.

Câu 1. Xác minh nào tiếp sau đây đúng:

*

*

*

*

Câu 2. Cách viết như thế nào sau đó là đúng:

A. |-0,25|=-0,25

B. -|-0,25|=-(-0,25)

C. -|-0,25|=-(-0,25)

D. |-0,25|=0,25

Câu 3. Cho con đường thẳng c cắt hai tuyến phố thẳng a và b và trong các góc tao thành có một căp góc so le trong đều bằng nhau thì:

A. A / / b

B. A giảm b

C. A perp b

D. A trùng cùng với b

Câu 4. Điểm thuộc vật thị hàm số

*
là:

A. (-1 ;-2)

B. (-1 ; 2)

C. (0 ; 2)

*

Câu 5. Cho x với y là nhì đại lượng tỉ lệ nghịch và hai cặp giá trị tương ứng của chúng được cho trong bảng

x

-2

y

10

-4

Giá trị sống ô trống vào bảng là:

A.-5

B. 0,8

C.-0,8

D.Một hiệu quả khác

Câu 6. đến

*
*
biết H=M ; I=N. Để
*
theo trường thích hợp góc - cạnh - góc thì nên cần thêm điều kiện nào sau đây:

A. HI = MN

B. IK = MN

C. HK = MP

D. HI = NP

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 7 (1,0 điểm). Thực hiện phép tính:

*


*

Câu 8 (1,0 điểm). tìm x biết:

*

*

Câu 9 (1,5 điểm).

Xem thêm: Vận Dụng Quy Luật Lượng Chất Vào Thực Tiễn Cuộc Sống, Vận Dụng Quy Luật Lượng

Cho trang bị thị của hàm số

*
(với m là hằng số,
*
) trải qua điểm
*

a) khẳng định m;

b) Vẽ đồ vật thị của hàm số vẫn cho với mức giá trị m tìm kiếm được ở câu a.Tìm trên thiết bị thi hàm số trên điểm tất cả tung độ bởi 2 .