Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 sở hữu tưới 50 đề thi học kì 1, gồm đáp án kèm theo, giúp thầy cô xem thêm để ra đề ôn thi cuối học kì 1 cho học sinh của mình. Đồng thời, cũng giúp các em bao gồm thêm tài liệu tham khảo, để ôn thi học tập kì 1 thật tốt.

Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp 4 cuối học kì 1

Với 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 bao gồm đáp án, còn hỗ trợ các em luyện giải đề, cầm chắc cấu trúc đề thi cũng tương tự các dạng bài tập thường gặp mặt trong đề thi cuối học kì 1 để ôn thi kết quả hơn. Chi tiết mời thầy cô và các em thuộc theo dõi bài viết dưới phía trên của briz15.com:


Đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong những số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn số 1 là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5 tấn 8 kg = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong những số sau số nào phân tách hết đến 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong số góc bên dưới đây, góc nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm năm nhâm thìn là cố kỉnh kỉ vật dụng bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp những số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo máy tự từ bé nhỏ đến lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Từ bỏ luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng số tuổi của mẹ và bé là 57 tuổi. Bà mẹ hơn bé 33 tuổi. Hỏi người mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) tìm kiếm số bị chia nhỏ nhất vào phép chia có thương là 12 cùng số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, đến ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5 tấn 8 kilogam = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm 2016 là cầm kỉ máy bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Trường đoản cú luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và triển khai tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Hiệu quả là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách thuận nhân thể nhất: làm đúng từng phần mang đến 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia nhỏ nhắn nhất là : 20

Số bị chia nhỏ xíu nhất là: đôi mươi x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng( tự câu 1 mang đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 đọc là:

A. Tư mươi năm nghìn tía trăm mười bảy

B. Bốn lăm nghìn bố trăm mười bảy

C. Tư mươi lăm nghìn ba trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 mét vuông 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cùng của nhị số là 27. Số bé bỏng là 19 thì số bự là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên bao gồm …..

A. Tứ góc nhọn, nhị góc tù và hai góc vuông

B. Tư góc nhọn, nhì góc tù và một góc vuông

C. Tứ góc nhọn, một góc tù cùng hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách thuận một thể nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho các chữ số 0,3,5,7. Từ các chữ số đã cho, hãy viết số lớn số 1 chia hết cho 2, 3 với 5, những chữ số phần đa khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: tra cứu x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một siêu thị trong nhị tháng bán được 3 450m vải. Tháng thứ nhất bán được thấp hơn tháng sản phẩm công nghệ hai là 170m vải. Hỏi từng tháng cửa hàng đó bán tốt bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số chính là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài xích giải

Tháng thứ nhất siêu thị bán được số mét vải vóc là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng lắp thêm hai cửa hàng bán được số mét vải vóc là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810 mét (0,25đ):

Chú ý: các câu: 6,8,9,10: HS biết để tính đúng là được tính 50% số điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số bốn trăm linh hai nghìn tứ trăm hai mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 402420 D.240420

Câu 2. Số thích hợp để viết vào vị trí chấm của 7 yến 8 kg =……..kg là:

A.78kg B.780kg C.7008kgD.708kg

Câu 3: chưng Hồ sinh vào năm 1980.Bác hồ sinh vào núm kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cùng của nhị số 42 và 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2. tra cứu x :


Bài 3. Cả nhì lớp 4A với lớp 4B trồng được 568 cây. Hiểu được lớp 4B trồng được thấp hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên những góc tất cả trong hình mẫu vẽ sau:Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 gọi là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn tư nghìn năm trăm hai mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn bố trăm tám mươi tư triệu năm trăm hai mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi tư năm trăm nhì mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu ba trăm tám mươi tư nghìn năm trăm hai mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) các số tiếp sau đây số nào chia hết cho 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết các số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo thứ tự từ bé nhỏ đến lớn:

a) Theo đồ vật tự từ bé bỏng đến lớn:............................................................................................

Xem thêm: Các Bước Khảo Sát Đồ Thị Hàm Số Bậc 3, Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc 3

b) Theo sản phẩm công nghệ tự từ béo đến bé:..............................................................................................