Ống dây 1 bao gồm cùng tiết diện với ống dây 2 nhưng mà chiều lâu năm ống và số vòng dây số đông nhiều vội vàng 4 lần. Tỉ số hệ số tự cảm của ống 1 với ống 2 là

A.Bạn đã xem: Ống dây 1 có cùng tiết diện cùng với ống dây 2

2

B.Bạn đang xem: Ống dây 1 có cùng máu diện với ống dây 2

4

C.

Bạn đang xem: Ống dây 1 có cùng tiết diện

8

D. 1


*

*

Một ống dây bao gồm độ trường đoản cú cảm L, ống dây lắp thêm hai tất cả số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích s mỗi vòng dây giảm một nửa đối với ống dây sản phẩm nhất. Trường hợp hai ống dây gồm chiều dài hệt nhau thì độ từ cảm của ống dây vật dụng hai là:

A. L

B. 0,5L

C. 2L

D. 4L

Một ống dây có độ từ bỏ cảm L, ống dây vật dụng hai có số vòng dây tăng gấp hai và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa đối với ống dây lắp thêm nhất. Nếu hai ống dây bao gồm chiều dài như nhau thì độ từ cảm của ống dây thứ hai là

A. L.

B.2L.

C.0,5L.

D.4L.

Một ống dây gồm độ từ cảm L, ống dây sản phẩm hai bao gồm số vòng dây tăng gấp hai và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống dây lắp thêm nhất. Nếu hai ống dây gồm chiều dài tương đồng thì độ trường đoản cú cảm của ống dây trang bị hai là

A. L

B. 2L

C. 0,5L

D. 4L

Một ống dây tất cả độ từ cảm L, ống dây thiết bị hai gồm số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích s mỗi vòng dây bớt một nửa so với ống dây lắp thêm nhất. Nếu như hai ống dây bao gồm chiều dài như nhau thì độ từ bỏ cảm của ống dây sản phẩm công nghệ hai là:

A. L

0,5L

C. 2L

4L

Một dây dẫn bao gồm chiều dài xác định được cuốn bên trên ống dây dài lvà tiết diện S thì có hệ số tự cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng dây dẫn trên ống bao gồm cùng ngày tiết diện nhưng mà chiều lâu năm tăng lên gấp hai thì thông số tự cảm của ống dây là L 0 .Mắc cuộn cảm L 0 với tụ năng lượng điện để chế tạo thành mạch xấp xỉ điện trường đoản cú lí tưởng tự do, năng lượng điện áp cực to giữa hai bản tụ là 10V, cường độ dòng điện cực to trong mạch là 1 trong những mA. Mạch dao động cộng hưởng được với sóng năng lượng điện từ có bước sóng là

A. 600m

B. 188,5m

C. 60m

D. 18.85m

Chọn tuyên bố đúng. Một ống dây bao gồm độ từ cảm L; ống thiết bị hai gồm số vòng dây tăng gấp hai và diện tích mỗi vòng dây bớt một nửa đối với ống thiết bị nhất. Nếu như hai ống dây tất cả chiều dài đồng nhất thì độ tự cảm của ống dây máy hai là

A. L

B. 2L

C. 0,2L

D. 4L

Chọn phát biểu đúng. Một ống dây gồm độ từ bỏ cảm L; ống lắp thêm hai bao gồm số vòng dây tăng gấp hai và diện tích mỗi vòng dây sút một nửa đối với ống vật dụng nhất. Nếu như hai ống dây tất cả chiều dài như nhau thì độ trường đoản cú cảm của ống dây sản phẩm công nghệ hai là

A. L.

B. 2L.

C. 0,2L.

D. 4L.

Chọn tuyên bố đúng. Một ống dây gồm độ trường đoản cú cảm L; ống sản phẩm hai có số vòng dây tăng gấp rất nhiều lần và diện tích mỗi vòng dây sút một nửa so với ống thứ nhất. Trường hợp hai ống dây gồm chiều dài tương đồng thì độ từ bỏ cảm của ống dây máy hai là

A. L

B. 2L

C.

Xem thêm: Top 19 Bảng Nguyên Tố Hóa Học Lớp 8 Trang 43 Tài Liệu Dạy, Bảng Hóa Trị Lớp 8 Trang 42 43

0,2L

D. 4L

Chọn tuyên bố đúng. Một ống dây có độ từ bỏ cảm L; ống thiết bị hai tất cả số vòng dây tăng gấp hai và diện tích s mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống sản phẩm công nghệ nhất. Trường hợp hai ống dây có chiều dài giống hệt thì độ từ cảm của ống dây trang bị hai là