Trắc nghiệm chất hóa học 10 bài bác 8 Sự biến hóa tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học


Bạn đang xem: Oxi trong bảng tuần hoàn

Trắc nghiệm chất hóa học 10 bài bác 9 Sự biến hóa tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định phương tiện tuần hoàn
Trắc nghiệm chất hóa học 10 bài xích 11 luyện tập Bảng tuần hoàn, sự thay đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử với tính chất của các nguyên tố hóa học

A. Ô thứ 8, chu kì 3, nhóm VIA

B. Ô vật dụng 8, chu kì 2, đội VIA

C. Ô sản phẩm công nghệ 16, chu kì 3, nhóm VIA

D. Ô thiết bị 16, chu kì 2, đội VIA


* chỉ dẫn giải

Đáp án B.

Cấu hình của oxi: 1s22s22p4

Vậy oxi sống ô sản phẩm công nghệ 8; chu kỳ luân hồi 2 (do tất cả 2 lớp electron); nhóm VIA (do 6 e hóa trị, thành phần p)


Hóa học, một nhánh của kỹ thuật tự nhiên, là ngành nghiên cứu và phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự chuyển đổi của đồ vật chất.Hóa học nói đến các nguyên tố, thích hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng chất hóa học xảy ra giữa những thành phần đó.Hóa học thỉnh thoảng được điện thoại tư vấn là "khoa học tập trung tâm" vì chưng nó là mong nối các ngành khoa học tự nhiên và thoải mái khác như trang bị lý học, địa chất học với sinh học.

Lớp 10 - Năm thứ nhất ở cung cấp trung học tập phổ thông, năm đầu tiên nên bao gồm nhiều bằng hữu mới tới từ những chỗ xa hơn do ngôi trường mới lại mỗi khi lại xa bên mình hơn. Được biết phía bên ngoài kia là một quả đât mới to và các điều thú vị, một trang mới đang chò chờ chúng ta.

*Xem thêm: Li K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Fe Cd Co Ni Sn Pb H 2 Cu Ag, Reactivity Series

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng hợp mã bớt giá