*

Điều kiện: Các công tác này có Vữa và Mác Vữa. Người dùng thực hiện trên phần mềm bằng cách sau:Bước 1: Vào menu Dữ liệu/Thêm sửa đơn giá Định mức
*

Bước 2:
Chọn dữ liệu của tỉnh thành nào, thuộc bộ đơn giá nào Bấm sang tab Định mức: Tìm đến mã hiệu định mức
*

Chỉnh sửa vật tư. Quy định với các công tác có vữa - để phân tích chi tiết các cốt liệu: Mã hiệu nhận diện trên Delta là V0001
Chỉnh mã vật tư Bê tông nhựa hạt nóng mịn thành V0001Bấm nút Sửa
*

Bước 3
: Bấm sang tab Đơn giá: Tìm đến mã hiệu đơn giá.

Bạn đang xem: Download phần mềm dự toán delta 8

Bấm vào các nút PC30, PC40 để chọn các mác vữa tương ứng cần phân tích.Trong trường hợp chưa có mác vữa, bấm sang tab Phụ lục vữa để thêm mác vữa cần dùng.
*

Trước khi phân tích về chế độ tiền lương, chi phí nhân công trong đơn giá XDCB, chúng ta có thể tham khảo và ghi nhận một số khái niệm tiền lương như sau:
Tiền lương: là giá cả sức lao động được hình thành qua thỏa thuận giữa người sử dụng sức lao động và người lao động phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động trong nền kinh tế thị trường.
Tiền lương cơ bản: là tiền lương được chính thức ghi trong các hợp đồng lao động, các quyết định về lương hay qua các thỏa thuận chính thức. Tiền lương cơ bản phản ánh giá trị của sức lao động và tầm quan trọng của công việc mà người lao động đảm nhận.
Tiền lương tối thiểu: là tiền lương trả cho lao động giản đơn nhất trong điều kiện bình thường của xã hội. Lương tối thiểu được điều chỉnh từng thời kỳ để đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động khi giá cả thị trường có biến động. Trong lương tối thiểu được chia ra tiền lương tối thiểu chung và lương tối thiểu vùng.
Lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;  Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; ... hưởng lương từ NSNN, dùng làm cơ sở tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định đối với các đối tượng, nó cũng là căn cứ để tính một số khoản phụ cấp lương (như phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, …) khi lập đơn giá tiền lương trong chi phí trực tiếp đối với dự án đầu tư xây dựng. Lương tối thiểu chung được Chính phủ điều chỉnh theo từng thời kỳ.

QUYẾT ĐỊNH 236/QĐ-BXD NĂM 2017 CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT (BỔ SUNG) DO BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH


Điều 1. Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt (bổ sung)kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thamkhảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Ngày 04/4, BộXây dựng đã ban hành Quyết định 235/QĐ-BXD vềviệc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổsung) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việcxác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Xem thêm: Vận Hạn Năm 2021 Của 12 Con Giáp & Xem Bói Tài Lộc, Tình Duyên


Theo đó, địnhmức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng sửa đổi và bổ sung (Sauđây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vậtliệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xâydựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1 tấn cốt thép.v.v. từkhâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiếtdo yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục,đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).