toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Phân thức đối của phân thức x-1/x-y

*

*

Hướng dẫn:

+ Phân thức đối của phân thức (x - 1)/(x + 2) là (1 - x)/(x + 2).

+ Phân thức đối của phân thức 1/(2x) là - 1/(2x).

+ Phân thức đối của phân thức (- 2x)/(x + 3) là (2x)/(x + 3).


*

 Bài 1 : tìm phân thức đối của phân thức -2 phần x + 5 

Bài 2 : search phân thức nghịch hòn đảo của phân thức một trong những phần x - 1 

Bài 3 : nhị phân thức 3x phần y2 và 3x nón 2 y phần xy nón 3 có bởi k, vày sao


1)3/x^2 - 4y^2

2) 2x/8x^3 + 12x^2 + 6x + 1 1

3) Phân tích mẫu mã thức của những phân thức sau thành nhân tử rồi tìm đk của x để quý hiếm của phân thức khẳng định : 5/2x-3x^2


Tìm MTC của các phân thức sau: (dfrac1x^2+x+1;^ dfracx+22;^ dfrac5xx-1)

A. (x^3-1)

B. (2x^3+4x)

C. (x^2+2x+2)

D. (2x^3-2)

 


Biểu diễn các phân thức sau dưới dạng tổng của một đa thức với một phân thức vs bậc của tử thức nhỏ tuổi hơn bậc của chủng loại thức

x^2 +3 / x^2 - 1

x^2-1/ x^2+1

x^4-x^3+4x^2-x+5/ x^2+1

x^5-2x^4-x-3/x+1

Mình sắp yêu cầu nộp rùi T_T


Quy đồng chủng loại thức các phân thức sau (có thể áp dụng quy tắc đổi dấu đối với 1 phân thức để tìm mẫu mã thức chung thuận tiện hơn):

(frac4x^2-3x+5x^3-1), (frac1-2xx^2+x+1)X ,(-2)

 


cho phân thức c=16x^2-8x+1/4x^3-x^2 

a)Tìm đkxđ của phân thức

b)Rút gọn 

c)Tính giá trị của phân thức trên x=3

d)Tìm những giá trị của x nhằm phân thức có giá trị = 0


1.viết phân thức sau dưới dạng phần đa phân thức gồm cùng mẫu mã thức

a) x^2 cùng x/x+1

b)x/2y cùng y/x

c)2x+y/x^3-y^3 và x+y/x

d)x+1/x^5.y^4 với 1-x/x^4.y^5

2.viết những phân thức sau bên dưới dạng hồ hết phân thức tất cả cùng tử thức

a)1/x và x-2/x+3 

b)x/y cùng y/x

c)x^2-y^2/2x^2 -xy và x+y/x

d)x^3.x^2/x-y cùng x^2.y^3/x+y


Phân tích các phân thức sau thành tổng các phân thức mà chủng loại thức là những nhị thức bậc nhât:

a) (2x-1)/(x^2-5x+6)

b) (x^2+2x+6)/(x-1)(x-2)(x-4)

c) (3x^2+3x+12)/(x-1)(x+2)x


Lớp học trực con đường

đồ gia dụng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh


Xem thêm: Mạch Điện Nào Sau Đây Có Hệ Số Công Suất Lớn Nhất ? Mạch Điện Nào Sau Đây Có Hệ Số Công Suất Lớn Nhất

Lớp học trực con đường

vật lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh