Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Dân chuyên Hóa chứng minh bằng cách lấy thí nghiệm: "NH3 + HCl => NH4Cl - phản ứng tạo hiện tượng khói trắng bay ra mà không cần tới lửa". Cụ thể, khi lấy một ít xenlulozơ nhúng với HNO3, sử dụng H2SO4 đặc làm chất xúc tác với điều kiện dùng ống sinh hàn hồi lưu.

Bạn đang xem: Phản ứng tạo ra khói


*

Cho các chất trên phản ứng với nhau nha

NH3 + HCl -> NH4Cl -

phản ứng tạo hiện tượng khói trắng bay ra mà không cần tới lửa

Hok 

tốt!!!!!!!!!!


Lấy thí nghiệm: "NH3 + HCl => NH4Cl - phản ứng tạo hiện tượng khói trắng bay ra mà không cần tới lửa". Cụ thể, khi lấy một ít xenlulozơ nhúng với HNO3, sử dụng H2SO4 đặc làm chất xúc tác với điều kiện dùng ống sinh hàn hồi lưu.


Dân chuyên Hóa chứng minh bằng cách lấy thí nghiệm: "NH3 + HCl => NH4Cl - phản ứng tạo hiện tượng khói trắng bay ra mà không cần tới lửa". Cụ thể, khi lấy một ít xenlulozơ nhúng với HNO3, sử dụng H2SO4 đặc làm chất xúc tác với điều kiện dùng ống sinh hàn hồi lưu.


Trả lời :

 "NH3 + HCl -> NH4Cl - phản ứng tạo hiện tượng khói trắng bay ra mà không cần tới lửa".

~ HT ~


Dân chuyên Hóa chứng minh bằng cách lấy thí nghiệm: "NH3 + HCl => NH4Cl - phản ứng tạo hiện tượng khói trắng bay ra mà không cần tới lửa". Cụ thể, khi lấy một ít xenlulozơ nhúng với HNO3, sử dụng H2SO4 đặc làm chất xúc tác với điều kiện dùng ống sinh hàn hồi lưu.


Tính chất nào sau đây có thể quan sát được mà không cần đo hay làm thí nghiệm để biết?

A. Tính tan trong nước

B. Khối lượng riêng

C. Màu sắc

D. Nhiệt độ nóng chảy


Muốn dập tắt ngọn lửa trên người hoặc ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước. Giải thích vì sao?


Câu 6: Giải thích các hiện tượng sau:

(a) Tại sao khi để ngọn lửa gần đến là cồn đã bắt cháy.

(b) Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng giữa than với oxi. Tại sao cần đập nhỏ than trước khi đưa vào bếp lò, sau đó dùng que châm lửa rồi quạt mạnh đến khi than bén cháy.

(c) Sắt để trong không khí ẩm dễ bị gỉ. Tại sao có thể phòng chống gỉ bằng cách bôi dầu, mỡ trên bề mặt các đồ dùng bằng sắt.


Sự oxi hóa là gì? Cho ví dụ.Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước. Giải thích vì sao?


Hãy giải thích vì sao muốn dập tắt đám cháy do xăng dầu gây ra, người ta thường trùm vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước?


Đổ đầy nước vào hộp cat-tông ( hộp đựng nước uống Vinamilk) kín, đun hộp đó trên bếp lửa, hộp cát-tông không cháy mà nước lại sôi. Vỏ cac-tông cháy ở nhiệt độ trên hay dưới 100 0 C . Tại sao?


Đổ đầy nước vào hộp cat-tông ( hộp đựng nước uống Vinamilk) kín, đun hộp đó trên bếp lửa, hộp cát-tông không cháy mà nước lại sôi. Trong thời gian nước sôi nhiệt độ có thay đổi không?


Cháy mạnh trong oxi với ngọn lửa sáng chói, tạo ra khói trắng dày đặc bám vào thành lọ dưới dạng bột hòa tan được nước là phản ứng

A. 4 P + 5 O 2 → 2 P 2 O 5

B. P + O 2 → P 2 O 3

C. S + O 2 → S O 2

D. 2 Z n + O 2 → 2 Z n O


Cho các câu sau:

Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa mà không dùng nước.

Khi cho một quả trứng gà vào trong cốc đựng HCl 0,5M thấy có bọt khí thoát ra và bám vào vỏ trứng là hiện tượng vật lí.

Baking sô-đa hay Natribicacbonat ( NaHCO3) là muối có nhiều công dụng như: làm thuốc, tẩy trắng, chế biến thực phẩm..

Xem thêm: Lịch Phát Sóng Ơn Giời Cậu Đây Rồi Mùa 4, Năm 2017 Trên Vtv3, Ơn Giời Cậu Đây Rồi!

Mọi vật thể xung quanh chúng ta đều là chất.Vì vậy, ta cần tìm hiểu tính chất cũng như ứng dụng của chúng trong cuộc sống.

Số phát biểu đúng là:

3

1

4

2

 


Lớp 8 Hóa học
1
0

Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)