toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Câu 1: vào Pascal, khai báo làm sao sau đó là đúng?

A.

Bạn đang xem: Phép toán nào đúng khi x là số chẵn

var tb: real; B. const x: real, C. var R=30; D. var 4hs: integer;

Câu 2: Cho biết hiệu quả của biểu thức sau: (21 mod 3) div 2 + (15 div 4)

A. 10 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 3 : Cho biết hiệu quả trả về của biểu thức sau: 20 mod (3 div 2) + (15 thủ thuật 4)

A. 4 B. 10 C. 3 D. 5

Câu 4: Để khai báo đổi mới x thuộc hình trạng số thực ta khai báo:

A. Var x: String; B. Var x: Real; C.

Xem thêm: Những Bài Thơ Về Cô Gái Và Mùa Thu, Viết Cho Em, Cô Gái Của Mùa Thu

Var x: Char; D. Var x: integer;

(giup mk nhé mk cân nặng gấp ạ)


Các phép toán tiếp sau đây phép toán như thế nào cho tác dụng đúng

A. 17 div 2 =5

B. 17 div 2 = 8

C. 14 gian lận 5 =2

D. 14 thủ thuật 4 = 2.8


Câu 1: Hãy tính hiệu quả các phép toán sau :A. 155/5=B. 155 div 5 =C. 155 gian lận 5 =D. 1255 div 20=E. 1255 thủ thuật 20= 


Trong những phép toán sau thì phép toán như thế nào chỉ gồm kiểu dữ liệu số nguyên: *

Div, +, -, *,/

Mod, +, -, *,/

+, -, *,/

Div, mod


1 .Cho biết kết quả của biểu thức sau (21 gian lận 3) div 2+ (15 div 4)

A. 10 B.4 C.5 D. 3

2. Cho biết thêm kết quả của biểu thức sau trăng tròn mod (3 div 2) +(15 thủ thuật 4)

A.4 B.10 C.3 D.5

(GIÚP MK NHÉ)


HÃY chọn kết quả đúng của tác dụng của các phép tính phân tách hai số nguyên 25 cùng 5A. 25/5=5; 25 div 5=5; 25 mod 5=0B. 25/5=5; 25 div 5=25; 25 hack 5=5C. 25/5=5; 25 div 5=0; 25 hack 5=10D. 25/5=5; 25 div 5=10; 25 gian lận 5=25


Lớp học trực tuyến

vật lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học tập trực tuyến đường

đồ dùng lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh