Phương trình bậc nhì một ẩn hay còn được gọi là phương trình bậc hai. Đây là dạng câu hỏi cơ bản để các teen đọc và thâu tóm được phương thức. Kế tiếp sẽ không ngừng mở rộng lên phương trình bậc ba, bậc 4 hoặc phương tình các ẩn. Dạng phương trình nhiều ẩn hoặc có bậc cao hơn nữa thường hay mở ra trong các đề thi học tập kỳ cùng thi vào lớp 10. Do đó các teen nên nỗ lực học kỹ về lý thuyết cũng giống như luyện giải những dạng bài tập vào sách giáo khoa toán lớp 9. Đây đó là tiền đề căn bản để giải các phương trình cao hơn. 

*
Giải phương trình bậc nhì một ẩn

Lý thuyết phương trình bậc nhì một ẩn

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình bao gồm dạng

ax2 + bx + c = 0

Trong đó x là ẩn số bắt buộc tìm. A, b, c là những số biết trước gọi là các hệ số với thường luôn a ≠ 0 (vì a = 0 thì đã trở về dạng phương trình bậc 1 một ẩn)Thí dụ:

3x2 + 24x – 160 = 0

Đây là 1 trong những phương trình bậc hai một ẩn x. Các hệ số a = 3, b = 24, c = -160

-5x2 + 75 = 0

Trong đó x là ẩn số cần. Những hệ số a = -5, b = 0, c = 75.

Bạn đang xem: Phương trình bậc hai một ẩn

Luy ý lúc giải phương trình bậc hai một ẩn

ax2 + bx + c = 0

Nếu b = 0, ta có ax2 + c = 0 (a ≠ 0) call là phương trình bậc nhì khuyết b.

Nếu c = 0, ta tất cả ax2 + bx = 0 (a ≠ 0) điện thoại tư vấn là phương trình bậc nhì khuyết c.

Cách giải phương trình bậc hai một ẩn không giống với phương trình ko khuyết:

ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0).

Ta giải theo 1 trong hai phương pháp sau:

Phương pháp 1: chuyển đổi thành phương trình dạng a(x+m)2 = n.

Xem thêm: Những Cách Diễn Đạt Thay Thế 'On The Other Hand', Ý Nghĩa Của On The Other Hand Trong Tiếng Anh

Phương pháp 2: Biến đổi thành phương trình tích a(x + m)(x + n) = 0

Cách giải phương trình bậc nhị một ẩn khuyết b:

ax2 + c = 0 (a ≠ 0)

Ta được x2 = -c/a. Nếu như -ca ≥ 0 thì phương trình gồm nghiệm x = √-ca

Nếu -ca cách giải phương trình khuyết c:

ax2 + bx = 0 (a ≠ 0)

Ta chuyển đổi thành: x(a + b) = 0 x = 0 với ax = -b   x=0 cùng x=−b/a

Phương trình luôn luôn có 2 nghiệm khác nhau x = 0 với x = −b/a

Một đề thi Toán vào lớp 10

*
Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 thpt chuyên phố nguyễn trãi năm 2012 – 2013 với dạng bài xích tập giải phương trình và hệ phương trình.

Đọc thêm...: