Video Phương trình số 1 đối với sinx với cosx

Cách giải Phương trình hàng đầu theo sinx và cosx rất hay

Cách giải Phương trình số 1 theo sinx và cosx rất hay

A. Phương pháp giải và Ví dụ

Xét phương trình asinx + bcosx = c (1) với a, b là các số thực không giống 0.

*

Khi đó phương trình (1) được mang đến dạng

*

Liên quan: phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx

Ở đó α là cung thỏa mãn

*

Chú ý:

*

Ví dụ minh họa

Bài 1: Giải phương trình sau: cos2x – sin2x = 0.

Lời giải:

*

Bài 2: Giải phương trình sau: sin3x – √3 cos3x = 2sin2x.

Lời giải:

*

B. Bài tập vận dụng

Bài 1: 3sinx + 4cosx = 0.

Lời giải:

⇔ 3/5 sin⁡x + 4/5 cos⁡x = 0

⇔ cos⁡(x-α) = 0 cùng với α là góc thảo mãn: cos⁡α = 4/5; sin⁡α = 3/5

⇔ x – α = π/2 + kπ

⇔x = π/2 + α + kπ (k ∈ Z)

Bài 2: sin7x – cos2x = √3(sin2x-cos7x).


Bạn đang xem: Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx


Xem thêm: Barista Và Bartender ? Công Việc Của Một Barista Ra Sao? Sự Khác Biệt Giữa Bartender Và Barista

Lời giải:

⇔ sin⁡7x + √3cos⁡7x = cos⁡2x + √3sin⁡2x

*

Bài 3: Hàm số sau có toàn bộ bao nhiêu quý hiếm nguyên?

*

Lời giải:

⇔ (y-2) sin⁡2x-(y-1)cos⁡2x=-3y

*

⇔ (3y)2 ≤ (y-2)2 + (y+1)2

⇔ 7y2 + 2y – 5 ≤ 1

⇔ -1 ≤ y ≤ 5/7

Mà y nguyên ⇒ y ∈ -1;0

Bài 4: Giải phương trình:

*

Lời giải:

*

*

*

Bài 5: tìm nghiệm dương bé dại nhất x0 của 3sin3x – √3cos9x = 1 + 4sin33x.

Lời giải:

3 sin⁡3x – √3 cos⁡9x = 1 + 4sin3⁡3x

*

Dạng 1: Cách giải phương trình lượng giác cơ bản Trắc nghiệm giải phương trình lượng giác cơ bản Dạng 2: Phương trình bậc hai với một hàm số lượng giác Trắc nghiệm phương trình bậc nhì với một hàm số lượng giác Trắc nghiệm phương trình bậc nhất theo sinx cùng cosx Dạng 4: Phương trình sang trọng bậc 2, bậc 3 lượng giác Trắc nghiệm phương trình đẳng cấp bậc 2, bậc 3 lượng giác

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 trên briz15.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 gồm đáp án hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 tất cả đáp án bỏ ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm vật lý 11 tất cả đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác

Chia sẻ