Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

(HClO ightarrow H^++ClO^-)

(KNO_3 ightarrow K^++NO_3^-)

(left(NH_4 ight)_2SO_4 ightarrow2NH_4^++SO_4^2-)

(NaHCO_3 ightarrow Na^++HCO^-_3left(HCO_3^-leftrightarrow H^++CO_3^2- ight))

(Na_3PO_4 ightarrow3Na^++PO_4^3-)


*

Viết phương trình điện li của các chất sau: c. Ba(NO3)2; K2CO3; KClO3 ; K2S; MgSO4, Na3PO4; BaCl2; Fe2(SO4)3; NaHS; (NH4)2SO4; KHCO3; (CH3COO)2Ba


*

Cho các chất sau : HBr,Na2s,KOH,CH3COOH,H2SO4,Ba(OH)2,Mg(OH)2AlCl3a)Phân loại chất điện li mạnh,yếub)Viết phương trình năng lượng điện li của các chất


viết phương trình điện ly của không ít chất sau :

a) những chất điện ly táo tợn : Ba(NO3)2  0,10M , HNO3  0,020M , KOH 0,010M . Tính độ đậm đặc mol của từng ion vào các dung dịch trên .

Bạn đang xem: Phương trình điện li của nh4 2so4

b) những chất điện ly yếu đuối : HClO , HNO2 


Bài 1. Viết biểu thức hằng số phân li axit Ka hoặc hằng số phân li bazơ Kb cho những trường vừa lòng sau :

NH

*
, NO
*
, HClO , CH3COO- , S2- , H2CO3 .

Bài 2. Viết công thức của những chất mà khi điện li tạo nên các ion sau :

a) K+ cùng PO

*
b) Al3+ cùng NO
*
c) Fe3+ và SO d) K+ cùng MnO

e) Na+ cùng CrO f) Cu2+ và SO g) Rb+ v à Cl- h) CH3COO- và Na+.


;Bài 1 Trong số các muối sau, muối như thế nào là muối hạt axit ? muối nào là muối bột trung hoà ?

(NH4)2SO4 , K2SO4 , NaHCO3 , CH3COONa , Na2HPO4 , NaHSO4 , Na2HPO3 , Na3PO4 ,NaHS, NaClO.

Bài 2. gồm bốn hỗn hợp : Kali clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat, đều sở hữu nồng độ 0,01 mol/l. Hãy so sánh khả năng dẫn điện của các dung dịch đó. Phân tích và lý giải ngắn gọn.


Bài 1. những dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn năng lượng điện là do tại sao gì?

Bài 2.

Sự điện li, chất điện li là gì ?

Những các loại chất như thế nào là chất điện li ? Thế làm sao là hóa học điện li mạnh, chất điện li yếu đuối ?

Lấy thí dụ với viết phương trình điện li của chúng.

Bài 3.

Viết phương trình điện li của rất nhiều chất sau:

a) các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10M; HNO3 0,020M ; KOH 0,010M.

Tính độ đậm đặc mol của từng ion trong các dung dịch trên.

b) những chất điện li yếu: HClO, HNO2.

Bài 4.

Chọn câu vấn đáp đúng trong những câu sau đây:

Dung dịch chất điện li dẫn năng lượng điện được là do

A. Sự gửi dịch của các electron.

B. Sự chuyển dịch của những cation.

C. Sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan.

D. Sự chuyển dịch của cả cation và anion.

Bài 5.

Chất nào tiếp sau đây không dẫn năng lượng điện được ?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH rét chảy.

D. HBr kết hợp trong nước.

Bài 6.

Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau :

a) những axit yếu đuối : H2S, H2CO3.

b) Bazơ bạo dạn : LiOH.

c) các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Bài 7.

Theo thuyết A-rê-ni-ut, tóm lại nào sau đây là đúng ?

1) Một hợp hóa học trong thành phẩn phân tử tất cả hiđro là axit.

2) Một hợp chất trong nhân tố phân tử bao gồm nhóm OH là bazơ.

3) Một thích hợp chất có công dụng phân li ra cation H+trong nước là axit.

4) Một bazơ không duy nhất thiết phải bao gồm nhóm OH trong yếu tố phân tử.

Bài 8.

Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu làm lơ sự năng lượng điện li của nước thì review nào về độ đậm đặc mol ion sau đấy là đúng ?

1) = 0,10M

2) –>

3) >

4) Bài 9.

Đối với hỗn hợp axit bạo gan HNO3 0,10M, nếu làm lơ sự năng lượng điện li của nước thì reviews nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

= 0,10M 3–> > Bài 10.

Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ngơi nghỉ 25oC?

Bài 11.

Phát biểu những định nghĩa môi trường xung quanh axit, trung tính với kiềm theo nồng độ H+ và pH.

Bài 12.

Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ cùng phenolphtalein trong hỗn hợp ở các khoảng pH không giống nhau.

Bài 13.

Một dung dịch bao gồm = 1,5.10-5. Môi trường thiên nhiên của dung chất dịch này làA. Axit B. Trung tínhC. Kiềm D. Không xác định được

Bài 14.

Tính mật độ H+, OH– với pH của dung dịch HCl 0,10 M cùng dung dịch NaOH 0,010 M.

Bài 15.

Trong dung dịch HCl 0,010M tích số ion của nước là:A. . > 1,0.10-14 B. . = 1,0.10-14C. .

Xem thêm: Những Nhạc Cụ Dân Tộc Việt Nam, Top 12 Nhạc Cụ Dân Tộc Độc Đáo Nhất Việt Nam

-14 D. Không xác định được.