briz15.com trình làng đến những em học viên lớp 12 bài viết Các phương pháp giải phương trình mũ với logarit, nhằm mục tiêu giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

*Bạn đang xem: Phương trình mũ và phương trình logarit

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Các phương thức giải phương trình mũ và logarit:CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT I. PHƯƠNG PHÁP ĐƯA VỀ CÙNG CƠ SỐ GIẢI PT MŨ VÀ LOGARIT: Phương pháp: vấn đề lựa chọn điều kiện f(x) > 0 hoặc g(x) > 0 tuỳ ở trong vào độ phức hợp của f(x) > 0 cùng g(x) > 0.Bài toán 1: Giải các phương trình sau: Phương trình được đổi khác về dạng: Phương trình có ba nghiệm rành mạch x phải ta biến đổi phương trình về dạng: Trong giải thuật trên: với phương trình ta đề nghị chọn phần tử trung gian c để thay đổi phương trình.Bài toán 2: Giải các phương trình sau: Phương trình được biến đổi về dạng: Phương trình tất cả hai nghiệm rành mạch x = 1, x = 4. Vậy, phương trình gồm nghiệm là x = 1.Bài toán 3: Giải những phương trình sau: Phương trình được chuyển đổi về dạng: Vậy, phương trình có hai nghiệm biệt lập x = 0. Vậy, phương trình gồm nghiệm tốt nhất x = 2. Dìm xét: Trong lời giải trên: Ở câu bọn họ đã sử dụng phương thức phân tích thành nhân tử để chuyển phương trình về dạng tích. Và từ đó, nhận được hai phương trình mũ dạng 2. Ở câu 2 bọn họ đã áp dụng phương pháp chuyển đổi dần để loại bỏ được logarit. Cách tiến hành này giúp bọn họ tránh được đề xuất đặt điều kiện có nghĩa đến phương trình.II. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ GIẢI PT MŨ VÀ LOGARIT: phương thức Phương pháp sử dụng ẩn phụ là việc sử dụng một (hoặc nhiều) ẩn phụ để gửi phương trình thuở đầu thành một phương trình hoặc hệ phương trình với 1 (hoặc nhiều) ẩn phụ. Các phép để ẩn phụ thường gặp sau đối với phương trình mũ: Mở rộng: với ab = 1 thì khi để t = a, điều kiện hẹp t > 0. Lúc ấy chia hai vế của phương trình cho. Đặt t điều kiện t > 0. Mở rộng: với phương trình mũ có chứa những nhân tử triển khai theo công việc sau: phân tách hai vế của phương trình. Chú ý: Ta sử dụng ngôn từ điều kiện hẹp t > 0 mang lại trường hợp đặt t = a vì: nếu đặt t = a thì t > 0 là điều kiện đúng. Nếu đặt t = 2 thì t > 0 chỉ là đk hẹp, bởi thực tế điều kiện mang lại t nên là t > 2. Điều này đặc biệt quan trong đến lớp các bài toán có chứa tham số. B.

Xem thêm: A Mà Nghĩa Là Gì - Từ Điển Tiếng Việt Á Ma

Các phép đặt ẩn phụ thường chạm mặt sau so với phương trình logarit: Dạng 1: nếu đặt t = log, với x > 0 thì log x = t. Dạng 2: trong vô số bài toán gồm chứa ta thường đặt ẩn phụ dần với t = log.