– Một phương trình với ẩn x luôn luôn có dạng A(x) = B(x), trong các số ấy vế trái A(x) cùng vế đề xuất B(x) là nhì biểu thức của thuộc một biến hóa x.


Ví dụ 1.1. 2 x 3 = 5 ( x + 7 ) là phương trình cùng với ẩn x .5 ( y + 6 ) = y2 + 26 là phương trình với ẩn y .- trường hợp x0 là 1 trong giá trị làm thế nào cho A ( x0 ) = B ( x0 ) là 1 trong những đẳng thức đúng thì x = x0 đgl một nghiệm của phương trình A ( x ) = B ( x ) .- Một phương trình hoàn toàn hoàn toàn có thể có một nghiệm, nhì nghiệm, tía nghiệm, tất cả vô số nghiệm, cơ mà cũng trả toàn có thể không nghiệm làm sao ( phương trình vô nghiệm )- Tập hợp toàn diện và tổng thể những nghiệm của một phương trình đgl tập nghiệm của phương trình đó cùng thường được ký kết hiệu là S .- Đề giải một phương trình là đi tìm tổng thể những nghiệm của phương trình đó .Ví dụ 1.2 .* Phương trình x + 2 = 3 có tập nghiệm S = 1 * Phương trình ( x – 3 ) ( x2 – 4 ) = 0 có tập nghiệm S = – 2 ; 2 ; 3

* Phương trình 0x = 1; x2 + 1 = 0; à các phương trình vô nghiệm và gồm tập nghiệm là S =

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*