Poli (etylen terephtalat), protein, nilon-6,6 được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng.

Bạn đang xem: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng

Poli (vinyl clorua) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

Đáp án D

Cùng Top giải mã tìm hiểu chi tiết kiến thức về Polime nhé!

I. Khái niệm, phân một số loại và danh pháp 

1. Khái niệm 

- Là hợp hóa học hữu cơ có khối lượng phân tử bự do nhiều đối chọi vị nhỏ (mắt xích) links với nhau.

 - phương pháp tổng quát: (A)n trong đó:

+ n: là thông số trùng hợp, thông số polime hóa, độ polime hóa.

+ A là đôi mắt xích.

- tên polime = Poli + thương hiệu monome.

2. Phân loại

a. Theo nguồn gốc- Polime thiên nhiên (có sẵn vào thiên nhiên: tơ tằm, tinh bột, protein, cao su đặc thiên nhiên, xenlulozơ..):

*
Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?" width="593">

- Polime tự tạo hay phân phối tổng phù hợp (nguyên liệu tổng hợp tất cả sẵn trong tự nhiên: tơ visco, tơ axetat, tơ đồng - amoniac, xenlulozơ trinitrat pha chế từ xenlulozơ).

- Polime tổng đúng theo (nguyên liệu không có sẵn buộc phải tổng vừa lòng nên).

b. Theo cấu trúc 

- Mạch trực tiếp (hầu hết polime).

- Mạch nhánh (rezol, amilopectin, glicogen…).

- Mạng không khí (rezit giỏi bakelit, cao su lưu hóa).

Chú ý rõ ràng mạch polime chứ chưa phải mạch cacbon. 

c. Theo cách thức điều chế

* Polime trùng hợp 

- Trùng phù hợp là bội nghịch ứng cùng hợp tiếp tục nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc giống như nhau để chế tạo thành polime.

- Monome tham gia phản ứng trùng hòa hợp phải bao gồm chứa liên kết bội hoặc vòng ko bền (caprolactam).

* Piolime trùng ngưng 

- Trùng dừng là bội phản ứng cùng hợp liên tục nhiều phân tử bé dại giống nhau hoặc tương tự như nhau để sản xuất thành polime đồng thời tất cả giải phóng những phân tử hóa học vô cơ đơn giản và dễ dàng như H2O.

- Điều kiện nhằm monome tham gia phản ứng trùng ngưng: vào phân tử phải tất cả 2 team chức trở lên có công dụng tham gia phản nghịch ứng: -OH, -COOH, -NH2 (trừ HCHO và phenol).

II. đặc thù của Polime


*
Polime nào tiếp sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 2)" width="592">

1. đặc thù vật lý

Hầu hết là chất rắn, không mờ hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định, đa số không chảy trong dung môi thường.

2. đặc điểm hóa học 

Tham gia các phản ứng giảm mạch (n giảm), khâu mạch (n tăng) hoặc giữ nguyên mạch.

III. Một vài Polime đặc biệt quan trọng được dùng làm hóa học dẻo

1. Polietilen (PE)

nCH2=CH2 → (-CH2-CH­2-)n

2. Polipropilen (PP)

nCH2=CH-CH3 → (-CH2-CH(CH3)-)n

3. Polimetylmetacrylat (PMM) 

nCH2=C(CH3)-COOCH3 → (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

4. Polivinyl clorua (PVC)

nCH2=CHCl → (-CH2-CHCl-)n

5. Polistiren (PS)


nC6H5-CH=CH2 → (-CH2-CH(C6H5)-)n

6. Vật liệu nhựa phenolfomanđehit (nhựa bakelit) PPF

Gồm cha loại novolac, rezol cùng rezit. Chúng ta thường suy xét novolac:

*
Polime nào tiếp sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 3)" width="389">

Nhựa rezol

*
Polime nào dưới đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp? (ảnh 4)" width="423">Phản ứng pha trộn nhựa novolac cùng rezol

 

IV. Một số loại tơ tổng thích hợp thường gặp 

1. Nilon-6,6

nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH → (-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-)n + 2nH2O

hexametylenđiamin axit ađipic

2. Tơ capron

Trùng thích hợp caprolactam chiếm được tơ capron.

3. Tơ enang

nH2N-(CH2)6-COOH → (-NH-(CH2)6-CO-)n + nH2O

4. Tơ lapsan

nHO-CH2-CH2-OH + nHOOC-C6H4-COOH → -(-O-CH2-CH2-OOC-C6H4-CO-)-n + 2nH2O

etilenglicol axit terephtalic

5. Tơ nitron hay tơ olon

nCH2=CH-CN → (-CH2-CH(CN)-)n

V. Một số trong những loại cao su

1. Cao su BuNa

nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n (Na, t0, p)

2. Cao su thiên nhiên isopren

nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n (xt, t0, p)

3. Cao su đặc BuNa - N

nCH2=CH-CH=CH2 + nCH2=CH-CN → (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(CN)-)n (xt, t0, p)

4. Cao su BuNa - S

nCH2=CH-CH=CH2 + nC6H5-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(C6H5)-)n (xt, t0, p)

5. Cao su đặc cloropren

nCH2=CCl-CH=CH2 → (-CH2-CCl=CH-CH2-)n (xt, t0, p)

6. Cao su đặc thiên nhiên

VI. Một số loại keo dán dán 

1. Nhựa vá săm

2. Keo dán epoxi

3. Keo dán ure-fomandehit

nNH2-CO-NH2 + nCH2O → nNH2-CO-NH-CH2OH → -(-NH-CO-NH-CH2-)-n + nH2O

4. Hồ nước tinh bột

VI. Biện pháp điều chế Polyme

Có thể điều chế polime bởi phản ứng trùng hòa hợp hoặc trùng ngưng.

Phản ứng trùng phù hợp Polyme

- Trùng hòa hợp là thừa trình kết hợp nhiều phân tử bé dại (monome), như là nhau hay tương tự nhau thành phân tử rất lớn (polime)

- Điều kiện buộc phải về kết cấu của monome thâm nhập phản ứng trùng phù hợp là trong phân tử cần có liên kết bội (như CH2=CH2,CH2=CHC6H5,CH2=CH−CH=CH2) hoặc vòng yếu bền như:

Phản ứng trùng ngưng Polyme

- Khi đun nóng, các phân tử axit ϵ–aminocaproic kết phù hợp với nhau tạo nên policaproamit và giải phóng mọi phân tử nước

- Khi đun nóng các thành phần hỗn hợp axit terephtalic với etylen glicol, ta nhận được một polieste điện thoại tư vấn là poli (etylen-terephtalat) mặt khác giải phóng phần lớn phân tử nước:

Các phản nghịch ứng trên hotline là bội phản ứng trùng ngưng.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Bách Khoa Hà Nội, Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2021

- Vậy trùng dừng là vượt trình kết hợp nhiều phân tử bé dại (monome) thành phân tử to (polime) mặt khác giải phóng đầy đủ phân tử nhỏ khác (như H2O,…)

- Điều khiếu nại cần để sở hữu phản ứng trùng ngưng: các monome tham gia phản ứng trùng ngưng đề xuất có ít nhất hai đội chức có tác dụng phản ứng để tạo được link với nhau.