Trung chổ chính giữa gia sư Hà Nội chia sẻ với các bạn Cách giải phương trình bậc 4 dạng tổng quát. Đây là biện pháp giải phổ biến cho phần nhiều phương trình bậc bốn.

Bạn đang xem: Pt bậc 4

Phương pháp giải phương trình bậc 4 tổng quát:

Xét phương trình bậc bốn:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
(b)

Từ đây, giải 2 phương trình (a), (b) ta sẽ sở hữu 4 nghiệm của phương trình bậc 4 bao quát ban đầu.

*Ghi chú: từ phương trình (***) ta sẽ sở hữu được 3 cực hiếm y, cùng với mỗi giá trị y giành được ta sẽ sở hữu 4 giá trị x. Như vậy, tổng số ta gồm 12 quý hiếm x là nghiệm của phương trình (1). Mặc dù nhiên, bởi (1) là phương trình bậc bốn nên có thể có đúng 4 nghiệm (thực hoặc phức).

Xem thêm: Nguyên Nhân Chính Dẫn Đến Nhà Ngô Xíu, Nguyên Nhân Chính Dẫn Đến Nhà Ngô Suy Yếu

Bởi đó, những giá trị x tương ứng với y0 sẽ cần trùng lại với những giá trị x khớp ứng với y1 cùng y2. Vì vậy, từ (***) ta chỉ việc tìm 1 quý giá yo là đủ.