Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Hãy điền vào vị trí trống trong số phát biểu sau

a. Qua điểm A ở ở ngoài đường thẳng a, có không thực sự một mặt đường thẳng tuy vậy song với...

Bạn đang xem: Qua điểm a ở ngoài đường thẳng a có

b. Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có tương đối nhiều nhất một mặt đường thẳng tuy nhiên song với...

c. Qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, chỉ tất cả một mặt đường thẳng song song với...

d. Nếu như qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, có hai đường thẳng song song cùng với a thì...

e. Mang đến điểm A ở ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng trải qua A và song song cùng với a là...


*

*

Mình điền vào hầu như chỗ được gạch chân nha:

a. Qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, có không thật một đường thẳng tuy vậy song với đường thẳng a

b. Qua điểm A ở ở ngoài đường thẳng a, có khá nhiều nhất một đường thẳng song song với mặt đường thẳng a

c. Qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, chỉ có một đường thẳng tuy nhiên song với mặt đường thẳng a

d. Nếu qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, có hai tuyến phố thẳng song song với a thì chúng trùng nhau

e. đến điểm A ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua A và tuy nhiên song cùng với a là duy nhất


Đúng(0)
*

nguyen ha anh

a,đường thẳng a

b,đường trực tiếp a

c,đường thẳng a

d,chúng trùng nhau

e,duy nhất

chắc chắn 100% nha bạn k đúng bình chọn cho câu trả lời của bản thân nhé


Đúng(0)
Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Hãy điền vào vị trí trống (.....) trong số phát biểu sau :

a) Qua điểm A ở ở ngoài đường thẳng a, có không thực sự một con đường thẳng song song với .............

b) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có khá nhiều nhất một đường thẳng tuy nhiên song với .............

c) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, chỉ tất cả một mặt đường thẳng song song với ..........

d) trường hợp qua điểm A ở ở ngoài đường thẳng a, có hai tuyến phố thẳng tuy vậy song cùng với a thì ........

e) mang lại điểm A ở ngoài đường thẳng a. Đường thửng trải qua A và tuy nhiên song cùng với a thì ...........


#Toán lớp 7
2
Nguyễn Thị Thùy Dương

a, Qua điểm A ở ở ngoài đường thẳng a, có không thực sự một mặt đường thẳng tuy nhiên song với con đường thẳng a.

b, Qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, có khá nhiều nhất một mặt đường thẳng tuy vậy song cùng với đưởng thẳng a.

c, Qua điểm A ở ở ngoài đường thẳng a, chỉ gồm một đường thẳng tuy nhiên song với đường thẳng a.

d, giả dụ qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, bao gồm 2 con đường thẳng tuy nhiên song cùng với a thì bọn chúng trùng nhau.

e, đến điểm A ở ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng trải qua A và song song cùng với a do đó duy nhất.


Đúng(0)
Kiều Trang

a) con đường thẳng a

b) con đường thẳng a

c) con đường thẳng a

d) bọn chúng trùng nhau

e) duy nhất

_đảm bảo 100 % đúng _


Đúng(0)

Bài 12 : Điền vào vị trí trống trong số phát biểu sau :

a) Qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, có không quá một con đường thẳng tuy vậy song với ........

b)Qua điểm A ở ở ngoài đường thẳng a, có không ít nhất một con đường thẳng tuy vậy song cùng với .......

c)Qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, chỉ tất cả một con đường thẳng song song với ........

d) nếu như qua A ở ngoài đường thẳng a, có hai tuyến phố thẳng song song với a thì ......

e) đến điểm A ở đi ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua A và song song cùng với a là .....


#Toán lớp 7
1
Nguyễn cụ Bảo

a) mặt đường thẳng a

b) con đường thẳng a

c) đường thẳng a

d) 2 mặt đường thẳng đó trùng nhau

e) đường thẳng b (tùy chúng ta đặt tên)


Đúng(0)

Điền vào khu vực trống

Cho điểm A ở đi ngoài đường thẳng d. Đường thẳng qua A và tuy vậy song cùng với d là............

Nếu qua điểm A ở ngoài đường thẳng d có hai tuyến đường thẳng song song với con đường thẳng d thì ...............


#Toán lớp 7
0

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào biểu đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit

a) nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng tuy nhiên song cùng với a thì chúng trùng nhau

b) cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng trải qua M và tuy nhiên song với mặt đường thẳng a là duy nhất

c) tất cả duy tốt nhất một mặt đường thẳng tuy nhiên song với một đường thẳng mang lại trước

d) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một con đường thẳng tuy nhiên song cùng với a


#Toán lớp 7
4
Huynh quang Huy

Tiên đề Ơclit được phát biểu như sau : "qua 1 điểm năm ngoài 1 mặt đường thẳng chỉ có 1 đường thẳng tuy nhiên song với mặt đường thẳng kia "

Như vậy , ta thấy tuyên bố a) , b) là những phát biểu đúng ngôn từ tiên đề Ơclit bởi đều bảo rằng chỉ có 1 đường thẳng qua M và tuy nhiên song cùng với a


Đúng(0)
Kiều Trang

a) Đúng

b) Đúng

c) sai

- giải thích : gồm vô số đường thẳng song song với cùng một đường thẳng mang đến trước

d) sai , nó không thỏa định đề Ơ-clit

-giải đam mê : Qua điểm M nằm ở ngoài đường thẳng a chỉ gồm duy nhất với chỉ có 1 đường thẳng tuy vậy song với a

*
chúc các bạn học tốt !


Đúng(1)

Điền vào nơi ( ...) trong các phát biểu sau:

a) Qua điểm M nằm đi ngoài đường thẳng a, chỉ tất cả .....

b) trường hợp qua điểm M nằm đi ngoài đường thẳng a, có hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song cùng với a thì ....

c) ví như một con đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng tuy vậy song thì hai góc so le vào ....

d) nếu như một con đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng song song thì .... Bù nhau


#Toán lớp 7
1
Cao Minh Tâm

a) một mặt đường thẳng song song với con đường thẳng a

b) hai đường thẳng đó trùng nhau.

c) bằng nhau

d) nhị góc trong cùng phía


Đúng(0)

Hãy điền vào địa điểm trống trong các phát biểu sau.Qua điểm A ở ở ngoài đường thẳng a, có không thật một con đường thẳng tuy vậy song với...


#Toán lớp 7
1
Cao Minh Tâm

Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có không thật một đường thẳng tuy vậy song với đường thẳng a


Đúng(0)

Hãy điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau.Qua điểm A ở ở ngoài đường thẳng a, có khá nhiều nhất một mặt đường thẳng song song với...


#Toán lớp 7
1
Cao Minh Tâm

Qua điểm A ở ở ngoài đường thẳng a, có tương đối nhiều nhất một mặt đường thẳng song song với đường thẳng a


Đúng(0)

Hãy điền vào vị trí trống trong những phát biểu sau.Qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, chỉ có một mặt đường thẳng tuy vậy song với...


#Toán lớp 7
1
Cao Minh Tâm

Qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, chỉ gồm một mặt đường thẳng song song với con đường thẳng a


Đúng(0)

Chọn các câu xác minh đúng:

a) Qua điểm A nằm ở ngoài đường thẳng xy, có một đường thẳng tuy nhiên song với xy.

b) Qua điểm A nằm ở ngoài đường thằng xy, tất cả duy tốt nhất một con đường thẳng song song với xy.

c) Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng xy, bao gồm vô số mặt đường thẳng song song với xy.

Xem thêm: Bao Nhiêu 1 Chỉ Vàng - Ngày Hôm Nay Giá Vàng 1 Chỉ Bao Nhiêu Tiền

d) Nếu hai tuyến đường thẳng AB và AC cùng tuy vậy song với mặt đường thẳng m thì hai tuyến đường thẳng AB và AC trùng nhau.

e) nếu như qua điểm A có hai tuyến phố thẳng cùng tuy vậy song với con đường thẳng d thì hai tuyến phố thẳng đó song song với nhau


#Toán lớp 7
1
Cao Minh Tâm

Các xác định đúng: a, c, d


Đúng(1)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học tập trực tuyến


briz15.com
briz15.com)


Design by
briz15.com
Các khóa học rất có thể bạn quan tiền tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng