(PLO) -Nhiều người đọc “Tam Quốc diễn nghĩa” hầu như thấy băn khoăn, cạnh tranh hiểu trước tử vong của quan lại Vũ. Phía Bắc gồm Tào Tháo, Đông có Tôn Quyền, vậy mà một mình Quan Vũ trấn duy trì phía Bắc, đằng sau không có bất kể sự chi viện nào, chẳng đề xuất là tự tìm lấy chết choc sao? mặc dầu Quan Vũ không hiểu điều này, lẽ nào giữ Bị không hiểu, Gia cat Lượng cũng không hiểu?
*
Miếu thờ 'Quan Thánh Đế'

Các nhà nghiên cứu Tam Quốc nghiên cứu phân tích đến rằng, thực ra Lưu Bị hiểu, Gia cat Lượng cũng hiểu, quan liêu Vũ cũng hiểu và trong cả Tào Tháo, Tôn Quyền cũng phần nhiều hiểu:

quan tiền Vũ không chết thì các người không được yên ổn; quan lại Vũ bị tiêu diệt thì mọi tín đồ mới yên tâm. Vì vậy, phân tử nhân của “Tam Quốc diễn nghĩa” đó là cái bị tiêu diệt của quan lại Vũ; tóm lại là: quan Vũ chết vì bị mưu sát! Vậy ai đó đã mưu gần kề Quan Vũ?

Từ tử vong của Tuân Úc

Tuân Úc là mưu sĩ theo Tào toá sớm nhất, trong những các quân sư chỉ xếp sau Quách Gia, hết lòng trung thành với chủ với Tào Tháo, lập bắt buộc nhiều công lớn. Tào Tháo cũng khá tôn trọng Tuân Úc. Gia tộc Tuân Úc “Tứ cầm cố tam công”, vị gắng cao sang hơn các nhà Tào Tháo, vì vậy sự hiến đâng của ông đối với Tào túa còn mang lại rất nhiều công dụng từ vị thế gia tộc bọn họ Tuân trong giang hồ.

Thế nhưng, mục tiêu Tuân Úc góp Tào dỡ là để thuộc Tào tháo dỡ phò tá Hán thất. Về sau khi Tào tháo dỡ lĩnh phong Ngụy vương gia cửu tích thì Tuân Úc phát hiện nay Tháo bao gồm dã chổ chính giữa thoán nghịch yêu cầu đã đứng ra làm phản kháng. Kết quả là bị Tháo dùng thuốc độc hại chết.

Bạn đang xem: Quan vũ bị chặt đầu

Quan Vũ cũng là fan giống Tuân Úc. Quan lại Vũ là fan “khi thong thả đọc Xuân Thu”, quan trọng nghĩa. Ông theo lưu giữ Bị cũng đều có phần do nghĩa khí huynh đệ, cơ mà căn phiên bản nhất là mong muốn phò tá Hán thất, lưu giữ danh thiên cổ.

Có một chuyện cho biết rõ điều này: lúc Quan Vũ bị Tào cởi bắt, toá phong ông là “Hán lâu Đình hầu”. Về danh tức thị Hán Hiến đế phong, nhưng thực tiễn là Tào toá phong. Quan tiền Vũ rất quan tâm tước phong này vày về danh nghĩa sẽ là tước hầu ở trong nhà Hán, ông sẽ là quan to của triều Hán.

Sau này quan liêu Vũ rời vứt Tào Tháo, về lý thì ông phải tránh nói tới tước hiệu “Hán thọ Đình hầu” nhằm tránh kích nộ đại ca giữ Bị, vày trong mắt lưu Bị, tước đoạt hiệu đó là vì Tào dỡ phong; tuy nhiên Quan Vũ vẫn cứ xưng danh, thậm chí còn cho thêu hiệu kỳ “Hán thọ Đình hầu Quan”.

Đối cùng với ông, sẽ là niềm vinh dự, tuy vậy với Lưu Bị sẽ là “đạn quấn đường”, là mồi nhử. Sau thời điểm Quan Vũ tha Tào túa ở đường Hoa Dung, trong tâm Lưu Bị đang nghi ngại, thấy bạn em này không hề đáng tin nữa.

Vì sao quan lại Vũ tha Tào Tháo? bao gồm phần về nghĩa khí, tuy thế có người phân tích: trường hợp Lưu Bị thịt Tào tháo dỡ thì bao gồm Lưu Bị sẽ là tín đồ thế nơi Tào Tháo. Gia mèo Lượng biết quan lại Vũ một mực tha Tào Tháo, ông biết phương châm của quan lại Vũ là phò tá Hán thất.

Vì sao biết trước mà vẫn giao quan liêu Vũ giữ cửa ngõ ải cuối cùng này? vì chưng ông biết chũm “ba chân vạc” là tác dụng tốt nhất. Khi lưu lại Bị mang được Tây Xuyên, cánh Gia cát Lượng, Pháp bao gồm ra sức khuyên lưu lại Bị xưng đế, nhưng lại Lưu Bị tự chối, chỉ tự phong Hán Trung vương. Bởi sao? bởi vì Quan Vũ vẫn ở tởm Châu, nếu xưng đế, không giống nào bức quan liêu Vũ đầu hàng Tào Tháo.

Nhưng việc Lưu Bị tự phong Hán Trung vương vãi cũng khiến cho Quan Vũ bất bình: ko được Hán Hiến đế tấn phong thì bao gồm khác như thế nào tiếm quyền. Vị đó, khi giữ Bị phong quan Vũ cầm đầu Ngũ Hổ Thượng tướng, ông sẽ từ chối, không nhận.


*
Quan Vũ vào phim truyền hình Tam Quốc

“Tam Quốc diễn nghĩa” viết, khi giá tiền Thi với văn bản của lưu lại Bị cho Kinh Châu, quan liêu Vũ hỏi ngay: “Hán Trung vương phong ta tước đoạt gì?”. Ngữ khí trình bày sự bất mãn cùng không phục. Vì chưng ông biết rõ, là vương thì lưu giữ Bị không tồn tại tư phương pháp phong tước. Kế tiếp nghe nói lưu lại Bị phong mình đi đầu Ngũ Hổ tướng, quan Vũ nổi giận.

phản bội ứng của quan tiền Vũ siêu không bình thường. Tuy kế tiếp ông vẫn miễn cưỡng nhận phong hiệu, tuy thế sự bất mãn vẫn tồn tại đó. Giá thành Thi cố định sẽ về bẩm báo lại với lưu giữ Bị và Gia cat Lượng bội nghịch ứng của quan Vũ. Tình cố lúc đó, lưu lại Bị rất nặng nề xử.

Để quan lại Vũ vào Tứ Xuyên, về sau tất có chính biến, quan lại Vũ e sẽ giống hệt như Tuân Úc, còn mình có khả năng sẽ bị tiếng qua mong rút ván; cứ nhằm Quan Vũ làm việc lại trấn thủ ghê Châu, chưa biết chừng sau đang hàng Tào Tháo. Làm thế nào đây?

Cái gai trong mắt giữ Bị, Tào toá và Tôn Quyền

Tôn Quyền lúc đó cũng rất đau đầu. Quan liêu Vũ chiếm phần cứ kinh Châu, dịp nào cũng hoàn toàn có thể đánh thốc xuống Đông Ngô. Tào tháo cũng nhức đầu bới Kinh Châu là yếu đuối địa chiến lược, thời điểm nào cũng hoàn toàn có thể đánh vào hẹn Xương.


Đến thời điểm này, quan Vũ đang trở thành nhân đồ làm đau đầu cả 3 nước Ngụy, Thục, Ngô. Bản thân quan tiền Vũ cũng thấy đau nhức đầu: cứ theo lưu Bị sẽ đổi mới Hán tặc; đầu sản phẩm Tào toá hay Đông Ngô, vẫn là Hán tặc; từ bỏ xưng vương thì cũng chính là Hán tặc. Điều quan lại Vũ không thích nhất là sợ hãi bị xem là Hán tặc, nhưng mà mọi con phố đều mang tới Hán tặc.

Tào cởi nghĩ ra một cách, cử người sang xúi Tôn Quyền tấn công lấy ghê Châu. Tôn Quyền không hẳn kẻ ngốc, hiểu ra Quan Vũ không phải là dễ xơi, đề nghị viết thư trả lời, ý kiến đề nghị Tào tháo dỡ đánh ghê Châu. Kết quả, Tào toá và Tôn Quyền đầy đủ không đánh, mà đều kín chuẩn bị.

Gia mèo Lượng cay nghiệt nhất. Ông xui lưu giữ Bị mang đến Quan Vũ làm Tiền tướng tá quân khởi binh đánh lấy Tương Dương. Quan lại Vũ không phải kẻ ngốc, thấu hiểu mình lấy quân đem Tương Dương không giống nào mang quân tấn công Tào Tháo, phía sau thì Tôn Quyền sẽ như hổ ngồi rình mồi.

Vấn đề là trong tình nỗ lực Tào dỡ phía trước, Tôn Quyền đằng sau, đại ca lưu giữ Bị ko cử thêm những tướng mang đến giúp bạn em, nhưng mà bắt quan lại Vũ 1 mình một mình đối phó với cả Tào túa lẫn Tôn Quyền. Như vậy liệu bao gồm ổn?

Trước khi mang quân Bắc phạt, quan liêu Vũ đã sẵn sàng cả nhì tình huống: tốt, là một trong tay ông hoàn toàn có thể tiêu diệt được Tào Tháo, sau đó phò tá Hán thất thống độc nhất thiên hạ; còn xấu là chết vày bại trận. Hiệu quả cả 2 tình huống đều chưa hẳn là Hán tặc, cho nên vì thế Quan Vũ quyết mang quân Bắc tiến.

Lưu Bị, Tôn Quyền, Tào dỡ thực ra đều có tâm trạng như là nhau: hy vọng Quan Vũ ko thắng. Quan liêu Vũ đánh lấy Phàn Thành, kế tiếp dùng nước dìm bố quân, bắt Vu Cấm, chém Bàng Đức, uy chấn thiên hạ. Tào Tháo lo ngại đến mức sẵn sàng dời đô, nhưng tư Mã Ý quan sát thấu phần đa chuyện.

Ý biết rằng, vào tình cố cả Thục, Ngô, Ngụy đều không muốn Quan Vũ đi thừa xa, ông nhất định sẽ không đi. Tôn quyền bính động, Lã Mông áo white lẻn vào chiếm phần lấy tởm Châu. Thử hỏi, nếu trước đó Gia mèo Lượng đến Triệu Vân mang đến giữ kinh Châu thì 10 Lã Mông cũng không tạo nên sự trò trống gì.

Ở phía trước, quan tiền Vũ nuốm như cung vẫn giương tên, cuối cùng bị từ bỏ Hoảng tiến công bại, nên chạy về giữ Mạch Thành. Liêu Hóa mang lại Thượng Dung cầu viện, tướng giữ thành là lưu lại Phong, con nuôi lưu Bị lại cự tuyệt không cứu.

Điều này khiến cho người ta thấy cạnh tranh hiểu: nếu không có chỉ thị ngầm của lưu Bị giỏi Gia cat Lượng thì lưu lại Phong liệu tất cả dám không cứu vãn Quan Vũ? như thế là: phía đằng trước là Tào Tháo, vùng sau là Tôn Quyền, lại thêm giữ Bị không cứu, quan tiền Vũ mặc dù có ba đầu sáu tay cũng cần yếu không thua. Cuối cùng, quan lại Vũ bị quân Ngô bắt sống. Đến thời điểm này, quan Vũ tất cần chết. Tử vong của quan tiền Vũ thành nụ cười cho vớ cả.

Quan Vũ dùng loại chết của chính mình để trọn vẹn lý tưởng của ông; còn lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền cũng đạt được điều chúng ta muốn. Vì chưng đó, tử vong của quan liêu Vũ làm hài lòng tất cả. Ít lâu sau thời điểm Quan Vũ chết, Tào dỡ cũng qua đời. Thế là Tào Phi, lưu lại Bị, Tôn Quyền đua nhau xưng đế.


*
Quan Vũ, Chu Sương với Quan Bình (tranh thờ)

Gia cát Lượng - công ty phạm mưu giáp Quan Vũ?

Sau khi Quan Vũ chết, lưu Bị chém lưu lại Phong, chỉ với diễn kịch, lưu giữ Phong cụ thể là nhỏ dê tế thần. Cho dù sao lưu giữ Bị cũng lương tâm gặm rứt, thấy chưa phải với quan liêu Vũ đề nghị đem quân tấn công Ngô nhằm trả thù.

Trong sự khiếu nại này, chắc rằng Lưu Bị bất bình với Gia cát Lượng nên khi lượng dâng biểu can không nên phạt Ngô, Bị vẫn “ném biểu xuống đất”, ko nghe theo – điều trước nay trước đó chưa từng có. Cũng vì chưng bất bình cùng với Gia mèo Lượng yêu cầu Lưu Bị không sở hữu ông theo, bộc lộ sự không tin tưởng.

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Hình Lục Giác Đều, Chu Vi Lục Giác Đều Có Ví Dụ Minh Hoạ

Đương nhiên, phần nhiều điều trên hầu như không được ghi trong chính sử, chỉ tất cả quan hệ lợi hạ là rõ. La quán Trung đã quan sát thấu mọi vấn đề nên sẽ ngầm bày tỏ, có điều bạn đọc tất cả nhận ra hay không mà thôi.

Có thể kết luận: Gia cat Lượng vẫn mưu giáp Quan Vũ, còn giữ Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền gần như là đồng lõa. Trong veo thời kỳ Tam Quốc, họ chỉ gồm một vấn đề cùng mưu tính đó là mưu sát Quan Vũ. Cũng cũng chính vì vậy, quan liêu Vũ hùng vĩ vượt hẳn bên trên họ. Bởi vì thế, quan lại Vũ vươn lên là “Quan Thánh”, còn bọn họ thì không…/.