" class="title-header">Quy luật xã hội nào giữ vai trò quyết định đối với sự vận động, phát triển của xã hội? a. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.


Bạn đang xem: Quy luật nào giữ vai trò quyết định đối với sự vận động và phát triển của xã hội?

*

HuongLy


Quy luật xã hội nào giữ vai trò quyết định đối với sự vận động, phát triển của xã hội?a. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.b. Quy luật tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hộic. Quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầngd. Quy luật đấu tranh giai cấp
*Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài Cuộc Sống Xung Quanh Em Lớp 7, Soạn Mĩ Thuật Lớp 7 Bài 10: Vẽ Tranh

* Đáp án: a. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.