Ở lớp 8 các em đã biết đến khái niệm về hóa trị, sống lớp 10 các em sẽ mày mò sâu rộng về quan niệm hóa trị vào hợp chất ion và hợp hóa học cộng hóa trị.

Bạn đang xem: Quy tắc xác định số oxi hóa


Bài viết này để giúp các em biết cách khẳng định hóa trị của một yếu tố trong hợp hóa học ion với hợp hóa học cộng hóa trị; hiểu định nghĩa số lão hóa là gì và quy tắc tính số thoái hóa ra sao?

I. Hóa trị vào hợp chất ion và hợp hóa học cộng hóa trị

1. Hóa trị vào hợp hóa học ion

• trong những hợp hóa học ion, hóa trị của một nguyên tố bởi điện tích của ion và được hotline là điện hóa trị của nguyên tố đó.

* Ví dụ: - Trong vừa lòng chất NaCl, Na có năng lượng điện hóa trị 1+ và Cl có năng lượng điện hóa trị 1−.

- Trong đúng theo chất CaF2, Ca có điện hóa trị 2+ và có điện hóa trị 1−.

• Người ta quy ước, khi viết điện hóa trị của nguyên tố, ghi cực hiếm điện tích trước, vệt của năng lượng điện sau.

• Các nguyên tố kim loại thuộc nhóm IA, IIA, IIIA có số electron ở lớp bên ngoài cùng là 1, 2, 3 có thể nhịn nhường nên tất cả điện hóa trị là 1+, 2+, 3+,...

• các nguyên tố phi kim thuộc nhóm VIA, VIIA có 6, 7 electron phần ngoài cùng, hoàn toàn có thể nhận thêm 2 hay 1 electron vào phần bên ngoài cùng, nên tất cả điện hóa trị 2−, 1−,...

2. Hóa trị trong hợp hóa học cộng hóa trị

• trong số hợp chất cộng hóa trị, hóa trị của một nhân tố được xác minh bằng số liên kết cộng hóa trị của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử với được call là cộng hóa trị của yếu tố đó.

* Ví dụ:  Hóa trị các nguyên tố trong phân tử nước với metan:

*
- Trong H2O: Nguyên tố H có cộng hóa trị 1, nguyên tố O tất cả cộng hóa trị 2.

- Trong CH4: Nguyên tố C có cộng hóa trị 4, nguyên tố H có cùng hóa trị 1.

II. Số lão hóa là gì? luật lệ tính số oxi hóa.

1. Số oxi hóa là gì

- Khái niệm: Số oxi hóa của một nguyên tố vào phân tử là điện tích của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử, nếu mang định rằng mọi liên kết trong phân tử những là link ion.

2. Quy tắc khẳng định số oxi hóa

- Để tiện lợi cho việc nghiên cứu phản ứng lão hóa - khử, bạn ta dùng số oxi hóa.

- Số lão hóa của một nguyên tố được tính theo quy tắc sau:

quy tắc 1: Trong những đơn chất, số lão hóa của nguyên tố bằng 0.

* Ví dụ: 

*

 Quy tắc 2: Trong một phân tử, tổng thể số oxi hóa của những nguyên tố bằng 0">0.

• Quy tắc 3: Số oxi hóa của những ion đối chọi nguyên tử bởi điện tích của ion đó. Vào ion nhiều nguyên tử, tổng thể số oxi hóa của các nguyên tố bởi điện tích của ion.

* Ví dụ: Ion Ca2+có điện tích là dương 2, số oxi hóa là +2.

Ion Cl- có điện tích là âm 1, số thoái hóa là -1.

• Quy tắc 4: Trong phần lớn các vừa lòng chất, số lão hóa của hiđro bằng +1">+1, trừ một trong những trường phù hợp như hiđrua sắt kẽm kim loại (NaH">NaH, CaH2">CaH2,...). Số lão hóa của oxi bằng −2">−2, trừ trường hợp OF2">OF2, peoxit (chẳng hạn H2O2">H2O2),...

> lưu giữ ý: Số thoái hóa được viết bằng văn bản số thường, dấu để phía trước và được đặt tại trên kí hiệu nguyên tố.

* Ví dụ: 

*


Trên đây briz15.com đã trình làng với các em về nguyên tắc tính số oxi hóa, hóa trị của một nhân tố trong hợp chất ion với hợp chất cộng hóa trị.

Xem thêm: Paracel Islands Là Gì Về Ngày 'Tq Chiếm Hoàng Sa'? Paracel Islands

 Hy vọng bài viết giúp các em nắm rõ hơn. Giả dụ có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại phản hồi dưới bài bác viết, chúc những em thành công.