(c) trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ gần như hòa tung Cu(OH)2, chế tạo phức màu xanh da trời lam.

Bạn đang xem: Saccarozơ có thể tham gia phản ứng với

(d) lúc thủy phân hoàn toàn hỗn hợp có tinh bột và saccarozơ trong môi trường xung quanh axit, chỉ nhận được một các loại monosaccarit.

(e) Khi đun cho nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 chiếm được Ag.

(f) Glucozơ và saccarozơ đều công dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) sản xuất sobitol.

Số tuyên bố đúng là


A. 4


B. 3


C. 6


D. 5


Câu 4:


Cho những chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic.Trong những chất trên, số hóa học vừa có chức năng tham gia làm phản ứng tráng bạc đãi vừa có khả năng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là


A. 5


B. 4


C. 3


D. 2


Câu 5:


Đun rét tinh bột trong dung dịch axit vô vơ loãng sẽ thu được


A. xenlulozo


B. glixerol


C. etyl axetat


D. glucozo


Câu 6:


So sánh tính chất của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ.

(1) Cả 4 chất các dễ rã trong nước và đều phải có các đội -OH.

(2) Trừ xenlulozơ, còn lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều có thể tham gia bội phản ứng tráng bạc.

(3) Cả 4 chất số đông bị thủy phân trong môi trường xung quanh axit.

(4) khi đốt cháy trọn vẹn 4 chất trên phần đông thu được số mol CO2 cùng H2O bởi nhau.

(5) Cả 4 chất đầy đủ là các chất rắn, màu sắc trắng.

Trong các so sánh trên, số đối chiếu không đúng là


A. 4


B. 3


C. 5


D. 2


Bình luận


bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại briz15.com


*

link
thông tin briz15.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


briz15.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


briz15.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Trọn Bộ Sách Giáo Khóa Lớp 11, Southeastern Guns & Knives / Sgk Shows: Home


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email chúng ta đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
lấy lại password

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


briz15.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
briz15.com