*Bạn đang xem: Sgk toán

• Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số • Cộng, trừ những số bao gồm 3 chữ số ( không nhớ ) • luyện tập trang 4 • Cộng những số có cha chữ số (có nhớ một lần) • rèn luyện trang 6 • Trừ các số có cha chữ số (có nhớ một lần) • luyện tập trang 8 • Ôn tập những bảng nhân • Ôn tập những bảng phân chia • luyện tập trang 10 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ • Xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • rèn luyện trang 17 • rèn luyện chung trang 18

Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • rèn luyện trang trăng tròn • Nhân số tất cả hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) • Nhân số tất cả hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) • rèn luyện trang 23 • Bảng chia 6 • rèn luyện trang 25 • tìm một trong các phần cân nhau của một số trong những • luyện tập trang 26 • phân tách số có hai chữ số mang đến số tất cả một chữ số • luyện tập trang 28 • Phép chia hết với phép chia có dư • rèn luyện trang 30 • Bảng nhân 7 • luyện tập trang 32 • Gấp một trong những lên các lần • rèn luyện trang 34 • Bảng phân tách 7 • rèn luyện trang 36 • sút đi một số lần • luyện tập trang 38 • search số phân chia • luyện tập trang 40 • Góc vuông, góc ko vuông • Thực hành phân biệt và vẽ góc vuông bằng ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị đo độ nhiều năm • luyện tập trang 46 • thực hành thực tế đo độ dài • thực hành đo độ lâu năm (tiếp theo) • luyện tập chung trang 49 • vấn đề giải bởi hai phép tính • việc giải bằng hai phép tính (tiếp theo) • rèn luyện trang 52 • Bảng nhân 8 • rèn luyện trang 54 • Nhân số có bố chữ số cùng với số gồm một chữ số • luyện tập trang 56 • so sánh số to gấp mấy lần số bé xíu • rèn luyện trang 58 • Bảng phân tách 8 • rèn luyện trang 60 • so sánh số bé bỏng bằng một phần mấy số phệ • rèn luyện trang 62 • Bảng nhân 9 • luyện tập trang 64 • Gam • rèn luyện trang 67 • Bảng phân chia 9 • luyện tập trang 69 • phân chia số gồm hai chữ số mang lại số có một chữ số • phân tách số tất cả hai chữ số mang đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • phân chia số có ba chữ số cho số bao gồm một chữ số • phân tách số có cha chữ số mang lại số gồm một chữ số (tiếp theo) • giới thiệu bảng nhân • reviews bảng phân chia • luyện tập trang 76 • rèn luyện chung trang 77 • làm cho quen với biểu thức • Tính giá trị của biểu thức • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 81 • Tính cực hiếm của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 82 • rèn luyện chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông vắn • rèn luyện trang 89 • luyện tập chung trang 90

Chương 3: các số cho 10 000


• các số gồm bốn chữ số • luyện tập trang 94 • những số bao gồm bốn chữ số (tiếp theo) • các số có bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - rèn luyện • Điểm sinh hoạt giữa. Trung điểm của đoạn trực tiếp • luyện tập trang 99 • So sánh những số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 101 • Phép cộng các số vào phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 103 • Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 105 • rèn luyện chung trang 106 • mon - năm • luyện tập trang 109 • Hình tròn, tâm, con đường kính, bán kính • Nhân số tất cả bốn chữ số với số gồm một chữ số • rèn luyện trang 114 • Nhân số gồm bốn chữ số với số tất cả một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 116 • phân chia số bao gồm bốn chữ số đến số có một chữ số • phân chia số tất cả bốn chữ số mang lại số gồm một chữ số (tiếp theo) • chia số có bốn chữ số mang lại số có một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 120 • rèn luyện chung trang 120 • có tác dụng quen cùng với chữ số La Mã • rèn luyện trang 122 • thực hành thực tế xem đồng hồ thời trang • thực hành xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) • bài toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng • rèn luyện trang 129 phần 1 • luyện tập trang 129 phần 2 • Tiền vn • luyện tập trang 132 • làm cho quen với những thống kê số liệu • làm quen với những thống kê số liệu (tiếp theo) • luyện tập trang 138

Chương 4: những số mang lại 100 000


• các số tất cả năm chữ số • luyện tập trang 142 • các số bao gồm năm chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 145 • Số 100 000 - luyện tập • So sánh những số trong phạm vi 100 000 • luyện tập trang 148 • rèn luyện trang 149 • diện tích của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích s hình chữ nhật • luyện tập trang 153 • Diện tích hình vuông vắn • rèn luyện trang 154 • Phép cộng những số vào phạm vi 100 000 • luyện tập trang 156 • Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 • Tiền nước ta • luyện tập trang 159 • rèn luyện chung trang 160 • Nhân số có năm chữ số với số bao gồm một chữ số • rèn luyện trang 162 • phân chia số tất cả năm chữ số mang lại số bao gồm một chữ số • chia số bao gồm năm chữ số cho số gồm một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 165 • rèn luyện chung trang 165 • bài bác toán tương quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) • rèn luyện trang 167 • rèn luyện trang 167 • rèn luyện chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập các số mang đến 100 000 • Ôn tập những số đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Chỉ Là Em Nhớ Anh Thôi - Chỉ Là Bây Giờ Em Nhớ Anh Thôi!

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật •Chương 2: Phép nhân với phép phân chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: những số mang lại 10 000 •Chương 4: những số mang lại 100 000 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm