chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học tập 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử vẻ vang 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
Lớp 8
hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học tập 7 lịch sử vẻ vang 7 Địa lí 7 Khoa học thoải mái và tự nhiên 7 lịch sử dân tộc và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học 7 Âm nhạc cùng mỹ thuật 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi cho một đa giác lồi n đỉnh. Tìm n biết nhiều giác tất cả 135 con đường chéo.

Bạn đang xem: Số cạnh của đa giác có 27 đường chéo

A (n = 27)B (n = 8)C (n = 15)D (n = 18)

Lời giải đưa ra tiết:

 Đa giác lồi bao gồm n đỉnh ( Rightarrow ) có n cạnh.

Vì cứ 2 đỉnh không kề nhau nối cùng với nhau tạo nên thành đường chéo nên số đường chéo cánh của đa giác gần như n đỉnh là

 (C_n^2 - n = fracn!left( n - 2 ight)!.2! - n = fracnleft( n - 1 ight)2 - n = fracn^2 - n - 2n2 = fracn^3 - 3n2 = fracnleft( n - 3 ight)2)

Theo đề bài ta có: (fracnleft( n - 3 ight)2 = 135 Leftrightarrow n^2 - 3n = 270)

(eginarraylLeftrightarrow n^2 - 3n - 270 = 0\Leftrightarrowleft< eginarrayln = 18 m (t/m)\n = - 15 m left( loai ight)endarray ight.endarray)

Chọn D.

Xem thêm: Người Tình Tri Kỷ Là Gì - Dấu Hiệu Của Một Người Bạn Tri Kỷ


*
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép briz15.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.