TÓM TẮT LÝ THUYẾT VỀ ANCOL

I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI ANCOL

1. Định nghĩa

Ancol là những hợp chất hữu cơ vào phân tử gồm nhóm hiđroxyl -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no(1).

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy bài ancol

2. Phân loại

a) Ancol no, đơn chức, mạch hở

Phân tử tất cả một đội -OH liên kết với gốc ankyl:CnH2n+1−OH

b) Ancol không no, đơn chức, mạch hở

Phân tử bao gồm một team -OH liên kết với nguyên tử cacbon no của gốc hiđrocacbon ko no.

c) Ancol thơm, đơn chức

Phân tử gồm nhóm -OH liên kết với nguyên tử cacbon no thuộc mạch nhánh của vòng benzen.

d) Ancol vòng no, đơn chức

Phân tử có một đội -OH liên kết với nguyên tử cacbon no thuộc gốc hiđrocacbon vòng no.

e) Ancol đa chức

Phân tử tất cả hai tốt nhiều team -OH ancol.

II. ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

1. Đồng phân

Các ancol no, mạch hở, đơn chức tất cả đồng phân mạch cacbon cùng đồng phân vị trí nhóm chức -OH (trong mạch cacbon).

2. Danh pháp

a) thương hiệu thông thường

Ancol + tên gốc ankyl + ic

b) Tên cố thế

Tên hiđrocacbon tương ứng với mạch bao gồm + số chỉ vị trí nhóm OH + ol

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Các ancol là chất lỏng hoặc chất rắn ở điều kiện thường. Nhiệt độ sôi, khối lượng riêng của những ancol tăng theo chiều tăng của phân tử khối ; ngược lại độ tan trong nước của bọn chúng lại giảm khi phân tử khối tăng

Các ancol có nhiệt độ sôi cao hơn các hiđrocacbon tất cả cùng phân tử khối hoặc đồng phân ete của nó là do giữa những phân tử ancol bao gồm liên kết hiđro(1).

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản ứng thế H của team OH

a) Tính chất tầm thường của ancol

* Tác dụng với kim loại kiềm

Natri phản ứng với etanol giải phóng khí hiđro.

Xem thêm: Tương Tác Từ - Từ Trường, Vật Lý Phổ Thông

2C2H5−O−H+2Na→2C2H5−ONa+H2

b) Tính chất đặc trưng của glixerol

Thí nghiệm:

Cho vào nhì ống nghiệm, mỗi ống 3 - 4 giọt dung dịchCuSO42% và 2 - 3 ml dung dịch NaOH 10%, lắc nhẹ. Vào cả hai ống nghiệm đều gồm kết tủa xanh củaCu(OH)2:

*

Tiếp tục nhỏ vào ống thứ nhất 3 - 4 giọt etanol, vào ống thứ nhì 3 - 4 giọt glixerol. Lắc nhẹ cả nhị ống nghiệm. Trong ống (1): kết tủa ko tan. Trong ống (2): kết tủa rã tạo thành dung dịch blue color lam của muối đồng(II) glixerat.