Lý thuyết là câu dễ ăn được điểm và tốn ít thời gian khi làm bài bác thi môn Hóa. Dưới đây, tuyển sinh số xin gửi đến các sỹ tử sơ đồ bốn duy hóa học về kiến thức lý thuyết môn Hóa lớp 12 dưới dạng triết lý để nhân thể ôn tập.

Hóa học lớp 12 gồm các chương, bài xích sau:

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: định nghĩa về Xà chống và chất giặt cọ tổng hợpBài 4: luyện tập Este và hóa học béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: GlucozơBài 6: Saccarozơ, Tinh bột và XenlulozơBài 7: Luyện tập cấu tạo và tính chất của CacbohiđratBài 8: thực hành Điều chế, đặc thù hóa học tập của Este và Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit cùng Protein

Bài 9: AminBài 10: Amino axitBài 11: Peptit và ProteinBài 12 Luyện tập cấu tạo và đặc thù của Amin, Amino axit và Protein

Chương 4: Polime Và vật tư Polime

Bài 13: Đại cương về polimeBài 14 vật tư polimeBài 15: rèn luyện Polime và vật liệu polimeBài 16: Thực hành một số trong những tính chất của protein và vật tư polime

Chương 5: Đại cưng cửng Về Kim Loại

Bài 17: địa điểm của kim loại trong bảng tuần trả và cấu tạo của kim loạiBài 18: tính chất của sắt kẽm kim loại và hàng điện hóa của kim loạiBài 19 đúng theo kimBài 20: Sự bào mòn kim loạiBài 21 Điều chế kim loạiBài 22: Luyện tập tính chất của kim loạiBài 23 rèn luyện Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loạiBài 24: thực hành Tính chất, điều chế kim loại, sự làm mòn kim loại

Chương 6: kim loại Kiềm, kim loại Kiềm Thổ, Nhôm

Bài 25: kim loại kiềm cùng hợp chất đặc biệt quan trọng của kim loại kiềmBài 26: kim loại kiềm thổ cùng hợp chất đặc biệt quan trọng của chúngBài 27: Nhôm với hợp hóa học của nhômBài 28: Luyện tập đặc thù của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ với hợp hóa học của chúngBài 29: Luyện tập đặc điểm của nhôm với hợp chất của nhômBài 30: Thực hành đặc thù của natri, magie, nhôm cùng hợp chất của chúng

Chương 7: sắt Và một số Kim loại Quan Trọng

Bài 31: SắtBài 32: Hợp chất của sắtBài 33: hợp kim của sắtBài 34: Crom và hợp hóa học của CromBài 35: Đồng cùng hợp chất của ĐồngBài 36: sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếcBài 37: Luyện tập tính chất hóa học của sắt với hợp hóa học của sắtBài 38: Luyện tập đặc thù hóa học của crom, đồng và hợp hóa học của chúngBài 39: Thực hành tính chất hóa học tập của sắt, đồng và hợp hóa học của sắt, crom

Chương 8: Phân Biệt một số trong những Chất Vô Cơ

Bài 40: nhấn biết một số ion vào dung dịchBài 41: nhận biết một trong những chất khíBài 42: luyện tập Nhận biết một số trong những chất vô cơ

Chương 9: Hóa Học với Vấn Đề cải tiến và phát triển Kinh Tế, xã Hội, Môi Trường

Bài 43: Hóa học cùng vấn đề cải cách và phát triển kinh tếBài 44: hóa học và vụ việc xã hộiBài 45: hóa học và vấn đề môi trường

Sơ thứ hóa con kiến thức kim chỉ nan môn Hóa lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ TƯ DUY KIẾN THỨC LÝ THUYẾT MÔN HÓA LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*