$y = y_o$ là tiệm cận ngang của đồ dùng thị hàm số $y = fleft( x ight)$ ví như $left< eginarray*20lmathop lim limits_x o m; + infty mkern 1mu fleft( x ight) = y_o\mathop lim limits_x o m; - infty mkern 1mu fleft( x ight) = y_oendarray ight.$

$x = x_o$ là tiệm cận đứng của trang bị thị hàm số $y = fleft( x ight)$ nếu vừa lòng ít nhất: $left< eginarray*20lmathop lim limits_x o x_o^ - mkern 1mu fleft( x ight) =+ infty \mathop lim limits_x o x_o^ - fleft( x ight) = - infty \mathop lim limits_x o x_o^ + fleft( x ight) = + infty \mathop lim limits_x o x_o^ + mkern 1mu fleft( x ight) = - infty endarray ight.$
Bạn đang xem: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

*
*
*
*
*
*
*
*

*

Cho hàm số (fleft( x ight) = dfracax + 1bx + c,,,left( a,b,c in mathbbR ight)) có bảng biến chuyển thiên như sau:

*

Trong những số (a,,,b) và (c) gồm bao nhiêu số dương ?
Xem thêm: Công Thức Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số Chuẩn 100%

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) bao gồm bảng biến đổi thiên như sau:

*

Tổng số mặt đường tiệm cận đứng cùng tiệm cận ngang của thứ thị hàm số (y = dfrac1fleft( x ight) - 1) là


Cho hàm số (f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d) có đồ thị như hình mẫu vẽ bên.

*

Hỏi thứ thị hàm số (g(x) = dfrac(x^2 - 3x + 2)sqrt x - 1 xleft< f^2(x) - f(x) ight>) có bao nhiêu tiệm cận đứng?