toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Chọn phát biểu sai?

A.

Bạn đang xem: Số khối bằng tổng số hạt p và n

Số khối bởi tổng số hạt phường và n.

B. Tổng số p. Và số e được call là số khối.

C. vào một nguyên tử, số proton ngay số electron và bằng điện tích hạt nhân.

D. Số proton thông qua số electron.


*


(1) HCl chứa liên kết ion trong phân tử

(3) toàn bộ các yếu tắc trong đội IA hầu như là sắt kẽm kim loại kiềm

(5) Trong bái một chu kì, những nguyên tố bao gồm lớp electron bằng nhau


Mỗi phân tử XY3 bao gồm tổng số hạt proton, nơtron, electron bằng 196, trong số ấy số hạt mạng điện nhiều hơn thế nữa hạt không có điện là 60. Số phân tử proton của nguyên tử X ít hơn số hạt proton của nguyên tử Y là 4. Triển khai phản ứng: X + HNO3 ­→ T + NO + N2O + H2O.Biết tỉ lệ thành phần mol của NO cùng N2O là 3:1. Tổng thông số (nguyên, buổi tối giản) của những chất trong phản ứng bên trên là

A. 146

B. 145

C. 143

D. 144


Một chất A được cấu trúc từ cation M2+ cùng anion X-. Trong phân tử MX2 bao gồm tổng số proton, nowtron, electron là 186 hạt, trong các số ấy số hạt với điện nhiều hơn thế số phân tử không có điện là 54 hạt. Số khối của M2+ to hơn số khối của X- là 21. Tổng số phân tử trong cation M2+ nhiều hơn thế tổng số phân tử trong anion X- là 27. Dìm xét nào dưới đây đúng

A.M thuộc đội A vào bảng tuần hoàn

B. M với X cùng thuộc một chu kỳ

C. M là nguyên tố có không ít số thoái hóa trong phù hợp chất

D. X thuộc team VIA trong bảng tuần hoàn


Nguyên tử X bao gồm tổng phân tử proton, notron với electron là 52. Trong các số ấy số hạt sở hữu điện âm ít hơn số hạt ko với điện là 1.

a. Tính số phân tử proton, notron cùng electron của nguyên tử X?

b. Cho thấy thêm X là nguyên tố như thế nào ?

Mn giữ hộ cả giải thuật giúp mình với .... Thanks tr
Một nguyên tử của yếu tắc X bao gồm tổng số hạt proton, nơtron, electron là 24, trong các số ấy số hạt sở hữu điện gấp rất nhiều lần lần số phân tử không có điện. Phát biểu không đúng là

A. Trong tất cả các vừa lòng chất, X tất cả số oxi hoá là -2.

B. links hoá học tập trong phân tử X2 là liên kết cộng hoá trị ko cực.

C. X tan ít trong nước.

D. X là chất khí ở đk thường.


Hợp chất A được tạo thành thành tự ion M+ và ion X2-. Toàn bô 3 một số loại hạt trong A là 140. Tổng số những hạt với điện vào ion M+ lớn hơn tổng số hạt với điện trong ion X2- là 19. Trong nguyên tử M, số hạt proton thấp hơn số phân tử nơtron 1 hạt; trong nguyên tử X, số phân tử proton ngay số hạt nơtron. Số p trong M và X theo lần lượt là

A. 19 và 8

B. 11 với 16

C.  11 và 8

D. 19 cùng 16


Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử yếu tố X là 10. Số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số phân tử không sở hữu điện là 2. Số khối của nguyên tử X là:

A. 10.

B. 6.

C. 5.

D. 7.


Một nguyên tử của yếu tắc X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

A.  18

B.  17

C.

Xem thêm: Sinh Ngày 12 Tháng 11 Là Cung Gì, Đặc Điểm Người Sinh Ngày 12/11

15

D. 23


1 hợp chất tất cả công thức XY2 , trong các số đó X chiếm một nửa về khối lượng , trong phân tử nhân của X với Y đù tất cả số proton ngay số notron . Toàn bô proton trong XY2 là 32 : a) viết cấu hình electron của X cùng Y ; b) viết công thức phân tử XY2 và công thức cấu tạo 


(1) trong cùng một nhóm A, theo hướng từ bên trên xuống dưới, nửa đường kính nguyên tử của các nguyên tố sút dần

(3) Tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng vọt của điện tích hạt nhân