*
*
*
*
*
*
*
*

Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố bao gồm số sản phẩm công nghệ tự thứu tự là 11, 19, 29 có đặc điểm gì như là nhau?


Nguyên tố M sống chu kì 3, nhóm IA. Yếu tắc G ở chu kì 2, nhóm VIA. Vậy tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử M cùng G là


X là 1 trong những nguyên tố p. Tổng số hạt trong nguyên tử của thành phần X là 40. địa chỉ của X trong bảng tuần trả là


Các nguyên tố của tập thể nhóm IIA trong bảng tuần trả có điểm sáng chung làm sao về thông số kỹ thuật electron nguyên tử, cơ mà quyết định đặc thù hóa học tập của nhóm?


Cho thông số kỹ thuật electron của những nguyên tố X1, X2, X3, X4 như sau

X1 : 1s22s22p63s1

X2 :1s22s22p63s23p1

X3 :1s22s22p63s23p64s2

X4 :1s22s22p63s2

Các nguyên tố kim loại cùng nhóm bao gồm có


Cho những phát biểu sau:

(1) nhóm IIIA là tập hợp những nguyên tố nhưng mà nguyên tử tất cả 3e hóa trị.

Bạn đang xem: Số nhóm a trong bảng tuần hoàn

(2) trong phương trình hóa học: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3. Fe là chất bị khử.

(3) toàn bộ các nguyên tố đội IA hầu hết là sắt kẽm kim loại điển hình.

(4) trong một nhóm A, độ âm điện của những nguyên tố tăng dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

(5) Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố đội B có tối đa bằng 2.

Số tuyên bố không đúng là


Tổng số hạt p, n, e, của nguyên tử X là 34, trong đó số hạt với điện nhiều hơn số hạt không sở hữu điện là 10 hạt. Kí hiệu hóa học và vị trí của X (chu kỳ, nhóm) là


X cùng Y là hai sắt kẽm kim loại thuộc cùng một nhóm A trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Biết ZXY cùng ZX + ZY = 24. Phân phát biểu nào sau đấy là không đúng?


Hòa tan hoàn toàn 7,30 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm X, Y (MX Y) thuộc nhì chu kì thường xuyên vào 200 gam nước thu được dung dịch Z và 7,84 lít khí hidro (đktc). Nồng độ tỷ lệ của YOH trong dung dịch Z là


Một nguyên tử X bao gồm số hạt có điện chỉ chiếm 63,04% tổng cộng hạt với số khối của X là 63. địa chỉ của X vào bảng tuần trả là


Tính chất của những nguyên tố và đối chọi chất, cũng tương tự thành phần với tính chất của những hợp chất tạo nên từ những nguyên tố đó đổi khác


Có 3 nhân tố X, Y, Z thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn:

- X, Y cùng chu kì với ở hai team liên tiếp

- X, Z ở nhì chu kì tiếp tục và thuộc nhóm

- các hydroxide của X, Y, Z có tính base tăng cao theo sản phẩm tự

- cấu hình electron của X là …3s2

Phát biểu nào sau đây không đúng?


tổ hợp 60,9 gam tất cả hổn hợp hai muối bột bari của hai halogen (ở hai chu kì liên tiếp) vào nước rồi cho tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch K2SO4. Sau khi phản ứng trọn vẹn thu được 58,25 gam kết tủa và dung dịch muối. Cô cạn dung dịch thu được các thành phần hỗn hợp hai muối bột khan. Phát biểu nào dưới đây không đúng?


X với Y là nhị nguyên tố team A và một chu kì cùng thuộc hai nhóm tiếp tục có tổng cộng proton là 13 biết ZXY. Cho những phát biểu sau:

(1) Oxide tối đa của X tung trong nước chế tạo ra dung dịch acid yếu.

(2) Y tất cả 3 electron độc thân.

(3) lắp thêm tự tính phi kim tăng dần đều là X, Y.

(4) Y gồm độ âm điện lớn hơn X.

(5) Tính acid của hydroxide của X yếu hơn của Y.

Xem thêm: Giá Nett Là Gì ? Sự Khác Nhau Giữa Giá Gross Và Giá Net Là Gì

Số tuyên bố đúng là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.