TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN

I. Cấu trúc nguyên tử (Theo mẫu mã hành tinh nguyên tử)

Nguyên tửgồm mộthạt nhân(mang năng lượng điện dương) vàcác electrôn(mang năng lượng điện âm) xoay quanh hạt nhân.

Bạn đang xem: Số nuclôn là gì

Đường kính nguyên tửvào khoảng chừng 10- 11m.Đường kính hạt nhânvào khoảng tầm 10- 15m.

Chú ý:

Một cách gần đúng, ta rất có thể nói: Đường kính nguyên tử to gấp 10000 lần đường kính hạt nhân.

Trong kia Ro=1,2.10- 12m (gọi làbán kính Fec-mi);A là tổng cộng nuclôn trong hạt nhân (còn hotline là số khối của hạt nhân).

Hình tiếp sau đây mô tả kết cấu đơn giản của nguyên tử nitơ thông thường.

*

II. Cấu tạo hạt nhân

Hạt nhân được cấu trúc bởi hai nhiều loại hạt sơ cấp

prôtônmang năng lượng điện tíchdương.Điện tích từng prôtônlà +e = + 1,6.10- 19C.nơtrônkhôngmang điện.

Số prôtôn trong phân tử nhânbằngsố sản phẩm công nghệ tự Zcủa nguyên tố tương xứng trong bảng tuần hoàn.

*

Bảng tuần hoàn những nguyên tố

Số liệu tự bảng trên mang lại thấy:

Hiđrô (H)có Z = 1 prôtônHêli (He)có Z = 2 prôtônLiti (Li)có Z = 3 prôtônBeri (Be)có Z = 4 prôtôn..............................Prô tônnơtrônđược gọi bình thường lànuclôn.Tổng số nuclôntrong phân tử nhân điện thoại tư vấn làsố khối A.Số nơtrôntrong hạt nhân làN = A - Z

Trong đó:

Xký hiệu của nguyên tốtương ứng với hạt nhân đang xét.Asố khối(cũng làtổng số nuclôn) của hạt nhân X.Znguyên tử số(cũng làsố sản phẩm tự trong bảng tuần hoàn, làsố prô tôntrong phân tử nhân X nếu Z > 0)

Ví dụ:

1. Phân tử nhân cacbon thông thường có ký hiệu là

*
. Vì vậy trong phân tử nhân cacbon thường thì có:

A = 12 nuclônZ = 6 prôtôn.N = 12 - 6 = 6 nơtrôn.

2. Phân tử nhân phôtpho thông thường có cam kết hiệu là

*
. Như vậy trong phân tử nhân phôtpho thường thì có:

A = 31 nuclônZ = 15 prôtôn.N = 31 - 15= 16 nơtrôn.

Chú ý:Chogiản tiện, tín đồ ta hoàn toàn có thể viết ký kết hiệu hạt nhân theo phong cách khác (gọn hơn):

Ví dụ:

III. Đồng vị

1. Định nghĩa:

Đồng vị là những hạt nhân gồm cùng số prôtôn Z nhưng khác biệt số nơtrôn N dẫn cho sự khác biệt về số khối A.

2. Các đồng vị của hiđrô:

IV. Đơn vị trọng lượng nguyên tử u

1. Định nghĩa:

Một đối chọi vị khối lượng nguyên tử u bằng

*
lần trọng lượng của một nguyên tử cacbon
*

1 u =

*
khối lượng hạt nhân
*

Chú ý:

Khối lượng của một nguyên tửkhác đều sở hữu giá trị tính theo u là một trong sốkhông nguyên.

Ví dụ:Khối lượng của một nguyên tử

*
30,99376u(Trang 223 Sách giáo khoa trang bị lý 12 chương trình chuẩn)

Vì u là một đơn vị khối lượng đặc biệtnên vào các giám sát hoặc trình bày, taphải ghi rõ đơn vị chức năng ungay sau số đo.

Ví dụ:Khi nói về khối lượng của nguyên tử

*
ta nên ghi là m =30,99376uchứkhông nênchỉ ghi làm =30,99376.

2. Khối lượng của một vài hạt sơ cấp tính theo u

Nơtrôncó cân nặng là mn= 1,00866uPrô tôncó cân nặng là mp= 1,00728uElectrôncó khối lượng là me= 0,0005486u

V. Cách làm Anh-x-tanh giữa năng lượng và khối lượng

Theo thuyết tương đối:

Một đồ gia dụng có cân nặng m thì tất cả một tích điện là E.Một trang bị có tích điện là E thì có trọng lượng là m.

Mối liên hệ giữa E với m là E = mc2

Trong đóc = 3.108m/s là gia tốc của ánh sáng trong chân không.

VI. Đơn vị cân nặng nguyên tử MeV/c2

Dựa vào bí quyết Anh-x-tanh, ta tính được:1 uc2= 931,5 MeV

Suy ra được:

*

ulà 1 đơn vị đo cân nặng nguyên tử nênMeV/c2cũng làmột đơn vị chức năng đo cân nặng nguyên tử.

VI. Cách làm Anh-x-tanh về cân nặng tương đối tính

Một đồ dùng có trọng lượng mo lúc đứng yên sẽ có cân nặng là m > mokhi chuyển động với gia tốc v.

Xem thêm: Giải Toán Hình 10 Bài Ôn Tập Chương 1 0 Ôn Tập Chương 1 Phần Hình Học

*

Nhận xét:

Từ bí quyết trên ta thấy:

Khi một đồ gia dụng có cân nặng nghỉ khác 0 vận động với gia tốc v = c thì cân nặng của phân tử này sẽ trở bắt buộc vô thuộc lớn.Trong thiết bị lý phân tử nhânđơn vị để tính vận tốcv của vật dụng làc.

Ví dụ:Nếu đồ gia dụng đang chuyển động với vận tốc v = 1,5.108m/s thì

*
nghĩa làv = 0,5c