Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề fes số oxi hóa hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. 981808>: Số oxi hóa của sắt trong FeS là - YouTube
Bạn đang xem: Số oxi hóa của fe trong fes

Tác giả: www.youtube.com

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 68920 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về 981808>: Số oxi hóa của sắt trong FeS là - YouTube. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: 981808>: Số oxi hóa của sắt trong FeS là - YouTube....

Xem Ngay


*

2. Số oxi hóa của sắt trong FeS là - DOCTAILIEU.COM


Tác giả: doctailieu.com

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 38709 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Số oxi hóa của sắt trong FeS là

Xem Ngay


Tác giả: hoctracnghiem.com

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 62648 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Câu hỏi: Số oxi hoá của S trong các hợp chất sau: Cu2S, FeS, NaHSO4, (NH4)2S2O8, Na2SO3 lần lượt là: A. -2, -2, +6, +7, +4. B. -4, -1, +6, +7, +4. C. -2, -1, +6, +6, +4. D. -2, -1, +6, +7, +4. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng:…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 10.04.2022 · Số oxi hoá của S trong các hợp chất sau: Cu 2 S, FeS, NaHSO 4, (NH 4) 2 S 2 O 8, Na 2 SO 3 lần lượt là: A. -2, -2, +6, +7, +4. B. -4, -1, +6, +7, +4. C. -2, -1, +6, +6, +4. D. -2, …...

Xem Ngay


*

4. xác định số oxi hóa của hợp chất FeS2 - DocumenTV


Tác giả: documen.tv

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 89453 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: xác định số oxi hóa của hợp chất FeS2

Khớp với kết quả tìm kiếm: 16.10.2020 · Số oxi hóa Fe: +2. S: -1. Giải thích các bước giải: Trong $FeS_2$, sắt có số oxi hóa +2. $FeS_2$ chứa ion $S_2 (2-)$, nên số oxi hóa của lưu huỳnh là -1. (Điều này tương tự như oxi trong peroxit như $H_2O_2$ và $BaO_2$)...

Xem Ngay


*

5. Số phân tử FeS bị oxi hóa và số phân tử H2SO4 đã bị khử tương …


Tác giả: hoc247.net

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 8678 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt:

Xem Ngay


6. Số oxi hóa của Fe, Cu, Mn, Cr, Al trong các chất và ion: …


Tác giả: 123hoidap.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 96079 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Số oxi hóa của Fe, Cu, Mn, Cr, Al trong các chất và ion: FeS2, Cu2S, MnO4–, Cr2O72–, AlO2– lần lượt là:A. +3, +2, +7, +6, +3.B. +2, +1, +7, +6, +3.C. +2, +1, +7, +7, +3.D. +2, +2, +7, +6, +3.

Khớp với kết quả tìm kiếm: 22.06.2021 · Nguyễn Đôn Hào. New member. Jun 22, 2021. #1. Số oxi hóa của Fe, Cu, Mn, Cr, Al trong các chất và ion: FeS 2, Cu 2 S, MnO 4–, Cr 2 O 72–, AlO 2– lần lượt là: A. +3, +2, +7, +6, +3. B. +2, +1, +7, +6, +3. C. +2, +1, +7, +7, +3. D. +2, +2, +7, +6, +3....

Xem Ngay


7. Số oxi hoá của S trong các hợp chất sau: Cu2S, FeS, NaHSO4, (NH4)


Tác giả: vungoi.vn

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 66991 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Số oxi hoá của S trong các hợp chất sau: Cu2S, FeS, NaHSO4, (NH4)2S2O8, Na2SO3 lần lượt là:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Số oxi hoá của S trong các hợp chất sau: Cu2S, FeS, NaHSO4, (NH4)2S2O8, Na2SO3 lần lượt là: Đáp án đúng: a. Phương pháp giải. Bước 1: Đặt ẩn cho số oxi hóa các nguyên tố trong hợp chất. Bước 2: Áp dụng các quy tắc xác định số oxi hóa các nguyên tố trong hợp chất. Khái quát về nhóm VIA--- Xem chi tiết....

Xem Ngay


8. Số oxi hóa của Fe, Cu, Mn, Cr, Al trong các chất và ion: FeS2, Cu2S, …


Tác giả: tuyensinh247.com

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 63624 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Số oxi hóa của Fe, Cu, Mn, Cr, Al trong các chất và ion: FeS2, Cu2S, MnO4-, Cr2O72-, AlO2- lần lượt là:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 234421: Số oxi hóa của Fe, Cu, Mn, Cr, Al trong các chất và ion: FeS 2, Cu 2 S, MnO 4-, Cr 2 O 7 2-, AlO 2-lần lượt là: A. +3, +2, +7, +6, +3. B. +2, +1, +7, …...

Xem Ngay


9. Số oxi hoá của lưu huỳnh trong các chất : H2S, S, SO3, SO2, …


Tác giả: moon.vn

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 35815 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: ID 389990. Số oxi hoá của lưu huỳnh trong các chất : H2S, S, SO3, SO2, Na2SO4, FeS, FeS2 lần lượt là A. -2, 0, +6, +4, +6, -2, -1 B. -2, 0, +6, +6, +4, -2, -1 C. -2, 0, +4, +6, +6, -2, -1 D. -2, 0, +6, +4, +4, -2, -1

Khớp với kết quả tìm kiếm: Số oxi hoá của lưu huỳnh trong các chất : H2S, S, SO3, SO2, Na2SO4, FeS, FeS2 lần lượt là A. -2, 0, +6, +4, +6, -2, -1 B. -2, 0, +6, +6, +4, -2, -1 C. -2, 0, +4, +6, +6, -2, -1 D. -2, 0, +6, +4, +4, -2, -1...

Xem Ngay


*

10. Số oxi hoá của lưu huỳnh trong các chất : H2S, S, SO3, SO2, …


Tác giả: hoc247.net

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 55782 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Số oxi hoá của lưu huỳnh trong các chất : H2S, S, SO3, SO2, Na2SO4, FeS, FeS2 lần lượt là Số oxi hoá của mangan trong các chất : MnO2, K2MnO4, KMnO4, MnCl2, Mn là Số oxi hoá của clo trong các chất : HCl, Cl2, HClO4, HClO3, HClO lần lượt là...

Xem Ngay


11. Số oxi hoá của S trong : FeS, FeS2, MoS2 theo thứ tự là


Tác giả: moon.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 47952 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: ID 341768. Số oxi hoá của S trong : FeS, FeS2, MoS2 theo thứ tự là : A. -2 , -1 , -2 B. -2, -2 , -1 C. -2 , -1,5 , -1 D. -3 , -1 , -2

Khớp với kết quả tìm kiếm: Số oxi hoá của S trong : FeS, FeS2, MoS2 theo thứ tự là : A. -2 , -1 , -2 B. -2, -2 , -1 C. -2 , -1,5 , -1 D. -3 , -1 , -2 Mạng không ổn định Hệ thống đang tự động kết nối lại....

Xem Ngay


12. Cho phản ứng oxi hóa khử sau: FeS + H2SO4 (đặc, nóng)


Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 56400 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Cho phản ứng oxi hóa khử sau: FeS + H2SO4 (đặc, nóng). Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: 22.02.2020 · Cho phản ứng oxi hóa khử sau: FeS + H2SO4(đặc, nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Sau khi đã cân bằng hệ số các chất đều là các số nguyên, tối giản thì số phân tử FeS bị oxi hóa và số phân tử H2SO4 đã bi khử tương ứng là bao nhiêu? A. 2 và 10 B. 2 và 7 C. 1 và 5 D. 2 và 9...

Xem Ngay


13. Hệ số tối giản của các chất trong phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)


Tác giả: vungoi.vn

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 64878 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Hệ số tối giản của các chất trong phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2Olần lượt là

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong các phản ứng hóa học, SO2có thể là chất oxi hoá hoặc chất khử vì. Cho các chất và ion sau: Zn, S, FeO, ZnO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng số phân tử và ion trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là. Cho sơ đồ phản ứng : Fe3O4+ HNO3→ Fe(NO3)3+ NO + H2O....

Xem Ngay


14. 4FeS + 7O2 = 2Fe2O3 + 4SO2 | Phương Trình Phản Ứng Hóa Học


Tác giả: phuongtrinhhoahoc.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 95439 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: FeS | sắt (II) sulfua | rắn tác dụng O2 | oxi | khí ra sản phẩm Fe2O3 | sắt (III) oxit | rắn + SO2 | lưu hùynh dioxit | khí. Điều kiện Nhiệt độ Nhiệt độ., FeS bị oxi hóa bởi oxi, Xuất hiện khí mùi hắc Lưu huỳnh đioxit (SO2).

Khớp với kết quả tìm kiếm: 4FeS + 7O2 = 2Fe2O3 + 4SO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học FeS | sắt (II) sulfua | rắn + O2 | oxi | khí = Fe2O3 | sắt (III) oxit | rắn + SO2 | lưu hùynh dioxit | khí, Điều kiện Nhiệt độ Nhiệt độ....

Xem Ngay


15. FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O - FeS2 ra SO2


Tác giả: vndoc.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 4280 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O - FeS2 ra SO2. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhiệt độ thường. 3. Cân bằng phương trình phản ứng FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Xác định số oxi hóa của các nguyên tố dể tìm chất oxi hóa và chất khử. Fe +2 S -1 2 + H 2 S +6 O 4 → Fe +32 (SO 4) 3 + S +4 O 2 + H 2 O. Viết quá trình oxi …...

Xem Ngay


16. Số oxi hóa của Fe Cu Mn Cr Al trong các chất và ion: …


Tác giả: tuhoc365.vn

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 6693 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Số oxi hóa của Fe, Cu, Mn, Cr, Al trong các chất và ion: FeS2, Cu2S, MnO42- , Cr2O72-, AlO2- là

Khớp với kết quả tìm kiếm: Số oxi hóa của Fe, Cu, Mn, Cr, Al trong các chất và ion: FeS2, Cu2S, MnO42- , Cr2O72-, AlO2- là. A. +2, +1, +7, +7, +3. B. +3, +2, +7, +6, +3. C. +2, +1, +7, +6, +3. D. +2, +2, +7, +6, +3....

Xem Ngay


*

17. Số oxi hóa, hướng dẫn cách tính và áp dụng vào phản ứng - W3CHEM


Tác giả: w3chem.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 96543 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Số oxi hóa, mặc dầu là một con số giả vờ; nhưng lại rất hữu ích trong hóa học, khi ta phải cân bằng phương trình oxi hóa-khử, loại rất khó!

Khớp với kết quả tìm kiếm: 2. Số oxi hóa = Điện tích ion. Dễ quá phải không quý dzị? 2.1. Soh của đơn chất; của hợp chất bằng 0. Vì số oxi hóa bằng điện tích; mà điện tích của đơn chất, hợp chất đương nhiên bằng 0; do vậy điều này là đương nhiên thôi. Ví dụ,...

Xem Ngay


18. Cho phản ứng oxi hóa khử: FeS + O2 → Fe2O3 + SO2. Tổng hệ số …


Tác giả: tuyensinh247.com

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 47544 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Cho phản ứng oxi hóa khử: FeS + O2 → Fe2O3 + SO2. Tổng hệ số cân bằng của phản ứng trên là:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 359337: Cho phản ứng oxi hóa khử: FeS + O 2 → Fe 2 O 3 + SO 2.Tổng hệ số cân bằng của phản ứng trên là: A. 15. B. 16. C. 17. D. 18....

Xem Ngay


19. Fe + S = FeS | Phương Trình Phản Ứng Hóa Học


Tác giả: phuongtrinhhoahoc.com

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 15054 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Fe | sắt | rắn tác dụng S | sulfua | rắn ra sản phẩm FeS | sắt (II) sulfua | rắn. Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ, Cho kim loại sắt tác dụng với bột lưu huỳnh rồi đốt nóng hỗn hợp., Khi đốt nóng hỗn hợp, lưu huỳnh nóng chảy, hỗn hợp cháy sáng và bắt đầu chuyển thành hợp chất màu đen, phản ứng tỏa nhiều nhiệt., Fe tác dụng với S nung nóng thu được hợp chất FeS màu đen. Hợp chất này không tan trong nước nhưng tan trong axit mạnh.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ S (sulfua) ra FeS (sắt (II) sulfua) Xem tất cả phương trình điều chế từ S (sulfua) ra FeS (sắt (II) sulfua) Phản ứng hoá hợp. Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng hóa hợp có thể là phản ứng oxi hóa - khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa - khử. Phản ......

Xem Ngay
Xem thêm: Lập Bảng Thống Kê Về Những Sự Kiện Chính Của Lịch Sử Thế Giới Cận Đại

*

20. Trong dãy hợp chất của sắt FeO, Fe2O3, Fe3O4, FexOy, FeS, FeS2 …


Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 53396 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Trong dãy hợp chất của sắt FeO, Fe2O3, Fe3O4, FexOy, FeS, FeS2 oxi hoá của sắt lần lượt là

Khớp với kết quả tìm kiếm: 30.05.2020 · Trong dãy hợp chất của sắt FeO, Fe 2O 3 Fe 2 O 3 , Fe 3O 4 Fe 3 O 4 , FexO y Fe x O y, FeS, FeS2 Fe S 2 oxi hoá của sắt lần lượt là. Trong dãy hợp chất của sắt FeO, Fe. 2....