$overset-3mathopN,overset+1mathopH,_4overset-1mathopCl,, ext overset+1mathopH,overset+5mathopN,overset-2mathopO,_3, ext overset+2mathopN,overset-2mathopO,, ext overset+4mathopN,overset-2mathopO,_2, ext overset0mathopN,_2, ext overset+1mathopN,_2overset-2mathopO,$
Bạn đang xem: Số oxi hóa của nano3

*
*
*
*
*
*
*
*

Hoàn thành câu chữ sau : “Trong hợp hóa học cộng hoá trị, hoá trị của một nhân tố được xác định bằng ............ Nhưng mà nguyên tử của nhân tố đó tạo thành được với những nguyên tử khác trong phân tử”.


Hoàn thành nội dung sau : “Số oxi hoá của một thành phần trong phân tử là ...(1)… của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử, nếu giả định rằng links giữa những nguyên tử vào phân tử là ...(2)….”.


Số oxi hoá của Mn trong những đơn hóa học ,hợp chất và ion dưới đây : Mn , MnO , MnCl4 , MnO4– theo thứ tự là :


Số lão hóa của N, O, S, Cl, Br, Cr, Mn trong số chất với ion: NH4+, CH3COOH, SO42–, Cl2, KBrO3, K2Cr2O7, K2MnO4 theo thứ tự là:


Cho các chất với ion sau: NH4+, NH3, NO3–, N2O5, N2O, NO, NO2, NO2–. Số oxi hoá của nitơ trong những chất và ion bên trên được bố trí theo thứ tự tăng đột biến như sau:


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Ninhbinh Edu Điểm Thi Thpt Quốc Gia, Điểm Thi Tốt Nghiệp Thpt 2022 Sở Gd&Đt Ninh Bình

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.