thắc mắc 1 trang 32 SGK Đại số 10

Giải thắc mắc 1 trang 32 SGK Đại số 10. Hãy nêu một ví dụ ví dụ về hàm số....

Bạn đang xem: Soạn bài hàm số lớp 10

Xem giải thuật


thắc mắc 2 trang 33 SGK Đại số 10

Giải thắc mắc 2 trang 33 SGK Đại số 10. Hãy chỉ ra các giá trị của hàm số trên tại x = 2001; 2004; 1999...

Xem giải mã


thắc mắc 3 trang 33 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 33 SGK Đại số 10: Hãy chỉ ra các giá trị của từng hàm số trên tại các giá trị x ∈ D...

Xem lời giải


câu hỏi 4 trang 33 SGK Đại số 10

Giải thắc mắc 4 trang 33 SGK Đại số 10. Hãy kể những hàm số đang học ở Trung học tập cơ sở...

Xem lời giải


câu hỏi 5 trang 34 SGK Đại số 10

Giải thắc mắc 5 trang 34 SGK Đại số 10. Kiếm tìm tập khẳng định của các hàm số sau:...

Xem lời giải


thắc mắc 6 trang 34 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 6 trang 34 SGK Đại số 10. Tính cực hiếm của hàm số ở chú ý trên trên x = -2 với x = 5...

Xem giải thuật


câu hỏi 7 trang 35 SGK Đại số 10

Dựa vào đồ gia dụng thị của hai hàm số đã đến trong hình 14...

Xem giải mã


câu hỏi 8 trang 38 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 8 trang 38 SGK Đại số 10. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số...

Xem thêm: Trầu Không Có Tác Dụng Gì ? Liều Dùng Và Cách Dùng Lá Trầu Không Có Tác Dụng Gì

Xem giải mã


bài xích 2 trang 38 SGK Đại số 10

Giải bài bác 2 trang 38 SGK Đại số 10. Tìm giá trị của hàm số

Xem giải thuật


bài 3 trang 39 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 39 SGK Đại số 10. Các điểm sau bao gồm thuộc vật thị tốt không?

Xem giải thuật


bài xích 4 trang 39 sgk đại số 10

Giải bài bác 4 trang 39 SGK Đại số 10. Xét tính chẵn lẻ của hàm số

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép briz15.com gửi các thông báo đến bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.