*Bạn đang xem: Soạn tin 9 bài 3

*

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

1. Tổ chức thông tin trên Internet

a. Khôn xiết văn bản và trang web

- Với hàng triệu thiết bị chủ lưu thông tin, internet là một kho dữ liệu khổng lồ. Tin tức trên internet thường được tổ chức dưới dạng rất văn bản

- khôn cùng văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu không giống nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, clip …và các siêu liên kết đến những siêu văn bản khác

- rất văn bản được tạo ra nhờ ngôn ngữ HTML (Hyper Text Markup language - ngôn ngữ đánh dấu vô cùng văn bản)

- trang web là một vô cùng văn bản được gán địa chỉ tróc nã cập trên Internet. Địa chỉ truy cập này được gọi là địa chỉ trang web

b, Website, địa chỉ website với trang chủ

- trang web là một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy nã cập chung

- Địa chỉ truy tìm cập bình thường được gọi là địa chỉ của website

+ Mạng của bộ giáo dục và đào tạo:www.edu.net.vn

+ Mạng của Sở giáo dục cùng đào tạo:www.hcm.edu.vn

+ Báo dân trí:www.dantri.com

+ ...

- khi mở một trang web trang đầu tiên được gọi là trang chủ

- Địa chỉ của trang web cũng đó là địa chỉ của trang chủ của website

- các website được lưu trên các máy chủ trên Internet. Những máy chủ này được gọi là sản phẩm công nghệ chủ web(web server). Về thực chất, bao gồm thể xem WWW là hệ thống những website bên trên Internet.

2. Truy nã cập web

a. Trình duyệt web

- Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng góp người giao tiếp với hệ thống www: truy tìm cập những trang web và khai thác các tài nguyên trên internet

- Một số trình duyệt web:

+ internet Explorer

+ Mozilla Firefox

+ Opera

+ Google Chrome

+ …

b, truy tìm cập trang web

- Muốn tầm nã cập vào một trang web ta làm cho như sau:

+ Nhập địa chỉ của website vào ô địa chỉ

+ Nhấn Enter

- Văn bản có chứa liên kết thường có màu xanh lá cây dương hoặc được gạch chân

*

Hình 1. Một website của vietnamnet trong trình duyệt Firefox

3. Tìm kiếm kiếm thông tin trên internet

a. Sản phẩm công nghệ tìm kiếm

Máy tra cứu kiếm là công cụ hổ trợ search kiếm tin tức trên internet theo yêu thương cầu của người dùng

b.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Bài Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình (Trang 17)

Sử dụng thứ tìm kiếm

- Muốn kiếm tìm kiếm tin tức trên thiết bị tìm kiếm ta thực hiện như sau:

+ truy vấn cập vào vật dụng tìm kiếm

+ Gõ từ khóa vào ô để nhập từ khóa

+ Nhấn phím Enter hoặc nháy nút kiếm tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết