Liên kết ion được hình thành bởi vì lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion với điện tích trái dấu (ion sở hữu điện tích dương và ion sở hữu điện tích âm).

Bạn đang xem: Sự hình thành liên kết ion


Vậy liên kết ion là gì? và link ion được hình thành như thế nào? các ion cation với anion được hình do đó sao? bọn họ cùng khám phá qua bài viết này.

I. Sự ra đời ion Cation cùng Anion

* Ion, Cation cùng Anion

a) Sự xuất hiện ion

- Nguyên tử trung hoà về điện. Khi nguyên tử dường hay dìm electron, nó trở thành bộ phận mang điện hotline là ion.

b) Cation là gì?

- Các nguyên tử sắt kẽm kim loại dễ nhường nhịn (1, 2 hoặc 3) electron ở phần bên ngoài cùng để trở thành các ion mang (1, 2 hoặc 3) đơn vị điện tích dương, điện thoại tư vấn là cation. 

 M → Mn+ + ne

* Ví dụ: Sự xuất hiện ion Cation Liti

 Li → Li+ + e

*

- những nguyên tử kim loại làm việc lớp ngoài cùng gồm 1, 2, 3 electron đông đảo dễ nhường nhịn electron để trở thành những ion dương.

 Na → Na+ + e

 Mg → Mg2+ + 2e

 Al → Al3+ + 3e

Cách call tên các cation: cation + tên kim loại

* Ví dụ: Na+ cation Natri.

c) Anion là gì?

- các nguyên tử phi kim dễ nhấn thêm (1, 2 hoặc 3) electron để phần ngoài cùng đạt đến thông số kỹ thuật bền của khí trơ khớp ứng và trở thành những ion sở hữu (1, 2 hoặc 3) đơn vị năng lượng điện âm, call là anion.

 X + ne → Xn-

* Ví dụ: Sự xuất hiện ion Anion Flo

 F + 1e → F-

*

- các nguyên tử phi kim dễ dãi nhận 1, 2, hoặc 3 electron để lớp ngoài cùng đạt đến cấu hình bền của khí trơ và trở thành những ion âm.

 Cl + 1e → Cl-

 O + 2e → O2-

• Cách gọi tên các Anion: Anion + tên cội axit (trừ O2- là anion oxit)

Ví dụ: F- anion Florua.

II. Ion solo nguyên tử cùng Ion nhiều nguyên tử

1. Ion 1-1 nguyên tử là gì?

- Ion đơn nguyên tử là các ion khiến cho từ một nguyên tử. 

* Ví dụ: cation Li+, Na+, Mg2+, Al3+ và anion F-, S2-.

2. Ion nhiều nguyên tử là gì?

- Ion nhiều nguyên tử là các nhóm nguyên tử sở hữu điện tích dương tuyệt âm.

* Ví dụ: cation amoni NH4+ anion hiđroxit OH- , anion sunfat SO42+.

III. Sự hình thành links ION

1. Link ion là gì?

- Định nghĩa: liên kết ion là liên kết được hình thành do lực hút tĩnh năng lượng điện giữa những ion mang điện tích trái dấu.

2. Điều kiện hình thành links ion

- liên kết ion được có mặt giữa kim loại nổi bật và phi kim điển hình.

3. Đặc điểm của liên kết ion

không bão hòa với không định hướng.

* Ví dụ: Xét sự hình thành liên kết ion vào phân tử NaCl. Nguyên tử mãng cầu (1s22s22p63s1) dường 1 electron cho nguyên tử Cl (1s22s22p6), mặt khác nguyên tử Clo dấn 1 electron của nguyên tử mãng cầu để thay đổi thành anion Cl- (1s22s22p63s23p6), hoàn toàn có thể biểu diễn quy trình trên như sau:

*

*

- hai ion được sản xuất thành sở hữu điện tích ngược dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, tạo cho phân tử NaCl:

 Na+ + Cl- → NaCl

- liên kết giữa cation Na+ và anion Cl- là link ion.

- bội phản ứng hoá học tập trên rất có thể được màn biểu diễn bằng phương trình hoá học tập sau:

*

IV. Tinh thể ION

1. Tinh thể NaCl

- Ở thể rắn, NaCl tồn tại dưới dựng tinh thể ion. Trong mạng tinh thể NaCl các ion Na+ và Cl- được phân bổ luân phiên phần đông đặn trên các đỉnh của những hình lập phương nhỏ. Xung quanh từng ion đều phải sở hữu 6 ion ngược dấu gần nhau như hình sau:

*

2. Đặc điểm chung của hợp hóa học ion

- Tinh thể ion bền theo thời gian vững, khá rắn, khó rét chảy và khó cất cánh hơi. Vì lực hút tĩnh điện giữa những ion ngược vết trong tinh thể ion siêu lớn. 

* Ví dụ: ánh nắng mặt trời nóng tan của NaCl là 8000C, của MgO là 28000C.

- những hợp chất ion thường tan nhiều trong nước. Khi nóng chảy với khi hoà chảy trong nước, chúng dẫn điện, còn nghỉ ngơi trạng thái rắn thì không dẫn điện.

V. Bài xích tập về link ion

* bài 1 trang 59 SGK Hóa 10: Liên kết chất hóa học trong NaCl được có mặt là do.

A. Nhị hạt nhân nguyên tử hút electron cực kỳ mạnh.

B. Mỗi nguyên tử Na và Cl góp thông thường 1 electron.

C. Mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron nhằm trở thành những ion trái vệt hút nhau.

D. Mãng cầu → Na+ + e ; Cl + e → Cl- ; Na+ + Cl- → NaCl.

Chọn giải đáp đúng nhất

° Lời giải bài 1 trang 59 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: D.Na → Na+ + e ; Cl + e → Cl- ; Na+ + Cl- → NaCl.

* bài xích 2 trang 59 SGK Hóa 10: Muối ăn uống ở thể rắn là

A. Các phân tử NaCl

B. Các ion Na+ và Cl-

C. Những tinh thể hình lập phương: những ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên phần lớn đặn trên từng đỉnh.

D. Các tinh thể hình lập phương: những ion Na+ và Cl- được phân bổ luân phiên hầu hết đặn thành từng phân tử riêng rẽ rẽ.

Chọn đáp án đúng nhất.

° Lời giải bài bác 2 trang 59 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: C. Những tinh thể hình lập phương: những ion Na+ và Cl- được phân bổ luân phiên các đặn trên mỗi đỉnh.

* bài bác 3 trang 60 SGK Hóa 10: a) Viết cấu hình electron của cation liti (Li+) cùng anion oxit (O2-).

b) đầy đủ điện tích ở ion Li+ và O2- do đâu nhưng mà có?


c) Nguyên tử khí thi thoảng nào có cấu hình electron như là Li+ và nguyên tử khí thảng hoặc nào có thông số kỹ thuật electron giống O2-.

d) vì sao 1 nguyên tử oxi phối hợp được cùng với 2 nguyên tử liti?

° Lời giải bài xích 3 trang 59 SGK Hóa 10:

a) cấu hình electron của cation liti (Li+) là 1s2 và anion oxit (O2-) là 1s22s22p6.

b) Điện tích ngơi nghỉ Li+ do dường đi 1e mà có, năng lượng điện ở O2- do O nhấn thêm 2e nhưng mà có.

c) Nguyên tử khí hi hữu He có thông số kỹ thuật electron như là Li+

 và Nguyên tử khí thảng hoặc Ne có cấu hình electron như thể O2-.

d) bởi vì mỗi nguyên tử liti chỉ rất có thể nhường 1e, mà lại một nguyên tử oxi thu 2e.

 2Li → 2Li+ + 2e;

 O + 2e → O2-;

 2Li+ + O2- → Li2O.

* bài xích 4 trang 60 SGK Hóa 10: Xác định số proton, notron, electron trong các nguyên tử với ion sau:

a) 

*

b) 

*

° Lời giải bài bác 4 trang 60 SGK Hóa 10:

- Số proton, notron, electron trong những nguyên tử với ion như sau (lưu ý theo máy tự):

Nguyên tố_ số p _ số e _ số n.

 

*
_ 1 _ 0 _ 1.

Xem thêm: Lấy Chồng Nghèo Thì Đổ Mồ Hôi, Những Biểu Hiện Cho Thấy Bạn Đã Lấy Nhầm Chồng

 

*
 _ 18 _ 18 _ 22

 

*
_ 17 _ 18 _ 18

 

*
 _ 26 _ 24 _ 30

 

*
 _ 20 _ 18 _ 20

 

*
 _ 16 _ 18 _ 16

 

*
 _ 13 _ 10 _ 14

* Bài 5 trang 60 SGK Hóa 10: So sánh số electron trong các cation sau: Na+, Mg2+, Al3+

° Lời giải bài 5 trang 60 SGK Hóa 10:

Các ion Na+, Mg2+, Al3+ đều có 10 electron.

Vì ZNa = 11 ⇒ Na gồm 11e ⇒ Na+ có 11 - 1 = 10e

ZMg = 12 ⇒ Mg có 12e ⇒ Mg2+ có 12 - 2 = 10e

ZAl = 13 ⇒ Al gồm 13e ⇒ Al3+ có 13 - 3 = 10e


* bài xích 6 trang 60 SGK Hóa 10: Trong các hợp chất sau đây, chất nào cất ion đa nguyên tử, đề cập tên các ion nhiều nguyên tử đó: