Diêm Vương chưa phải là vày Phật giáo thứ nhất phát hiện ra; Phật giáo chỉ tiếp thu và "Phật giáo hóa" ý niệm về Diêm vương vãi của tôn giáo Ấn Độ cổ đại.

Bạn đang xem: Sự tích diêm vương


 > Thượng tọa mê thích Chân quang đãng thuyết giảng về đề tài nhân loại của người cõi âm

Phật giáo bao gồm tin bao gồm Diêm vương tốt không?

Về đại thể cơ mà nói, Phật giáo tin bao gồm Diêm Vương. Vì trong không ít kinh Phật, có nói về Diêm vương (như ghê Thiên sứ quyển 12 Trung A Hàm).

Nhưng Diêm Vương không phải là vày Phật giáo đầu tiên phát hiện ra; Phật giáo chỉ tiếp thu với "Phật giáo hóa" ý niệm về Diêm vương của tôn giáo Ấn Độ cổ đại.

Diêm Vương gồm quyền thẩm vấn, xét xử những người đã chết.

Trong sách Vệ Đà xưa, ngoài trái đất được phân thành 3 giới là Trời, hư không với Đất. Thiên giới có Thiên Thần. Lỗi không giới tất cả Hư ko thần; Địa giới bao gồm Địa thần. Tư tưởng tam giới (dục giới, dung nhan giới, vô nhan sắc giới) của Phật giáo rất có thể đã chịu ảnh hưởng của thuyết 3 giới của tôn giáo Ấn Độ cổ đại. Sách Vệ Đà điện thoại tư vấn Diêm vương là Yama (Dạ Ma). Dạ Ma vốn là một trong thiên thần, về sau trở thành ông tổ đầu tiên của chủng loại người, và cũng là tín đồ chết đầu tiên, cơ mà lại sống ở trên cõi trời.


Vì vậy, sách Rig-veda (Lê Câu bự Đà) nói, sau khi con người chết, yêu cầu lên Trời trưng bày với thần Dạ Ma với ông thần tứ pháp là Baluna. Về sau, sách Atharvaveda (A Thát Bà lớn Đà) nói Thần Dạ Ma cải quản những người dân chết, và tất cả quyền phán xử đối với người chết. Thần Dạ Ma sống trên trời gồm điểm giống như với thượng đế của Gia tô giáo; cho Phật giáo thì có sự tách biệt giữa thần Dạ Ma nghỉ ngơi trên cõi Trời (tức cõi Trời thiết bị 3 của Dục giới) với vua Diêm Vương ở địa ngục.

Diêm Vương chưa phải là vì Phật giáo thứ nhất phát hiện nay ra; Phật giáo chỉ tiếp thu và "Phật giáo hóa" ý niệm về Diêm vương vãi của tôn giáo Ấn Độ cổ đại.

Diêm Vương bao gồm quyền thẩm vấn, xét xử những người dân đã chết. Địa vị của Diêm Vương sinh sống địa ngục tương tự với vị thế của Thượng Đế ở trên các cõi Trời. Phật giáo dường như không sùng bái Thượng Đế, tất yếu cũng không sùng bái Diêm Vương. Đồng thời, mặc dù rằng đạo Phật tùy thuộc vào thế tục, để phương tiện đi lại giáo hóa bọn chúng sinh cơ mà cũng tin bao gồm Diêm vương tồn tại, tuy thế về bạn dạng chất, không thừa nhận Diêm Vương tất cả tính độc lập, vì thế có cỗ phái Phật giáo nhận định rằng Diêm Vương với ngục về tối đều do chạm màn hình của nghiệp lực bọn chúng sinh nhưng tồn tại, là vì tâm thức của chúng sinh ở âm phủ hiện ra (duy thức hiện).

Lại nói, Phật giáo chủ yếu tín cũng hoài nghi rằng, người ta bị tiêu diệt rồi, bị Diêm vương xử tội; chỉ thỏa thuận có các cõi sống như cõi Địa ngục cùng cõi quỷ có quan hệ với Diêm Vương. Còn câu hỏi Diêm Vương sai ngục tốt đến bắt bớ người sắp chết, chỉ là truyền thuyết thần thoại dân gian. Trên ý kiến duy thức, Phật giáo cũng không chưng bỏ thần thoại cổ xưa đó, đó là vì tâm thức biểu hiện, do đó sách Phật cũng chép hầu như truyện tương tự như thế.

Xem thêm: Đứng Sau Is Là Gì ? Vị Trí Của Tính Từ Trong Câu Tiếng Anh

Địa vị của Diêm Vương sống địa ngục tương đương với vị thế của Thượng Đế ngơi nghỉ trên những cõi Trời. Phật giáo dường như không sùng bái Thượng Đế, tất nhiên cũng ko sùng bái Diêm Vương.

Đời đơn vị Thanh, ông Kỷ gọi Lam trong sách chữ ký của ông nói rằng, tin nhưng thiếu hiểu biết nhiều chuyện Diêm Vương cùng ngục tối. Ông nói thế giới rất khổng lồ lớn, có người ở trong nước ở quanh đó nước, sinh hoạt phương Đông cùng phương Tây, vị sao chỉ tất cả tin tức về người china từ ở cõi chết trở về, không thấy có những người khác? hợp lí cõi âm của china và cõi âm của ngoại quốc là 2 thế giới khác nhau? Thực ra, ví như ông Kỷ hiểu Lam hiểu được đạo lý "Duy thức biểu hiện" của Phật giáo thì sẽ hết nghi. Trong nội trung tâm của bạn Trung Quốc, chỉ tồn tại quy mô cõi âm của người trung quốc mà thôi, làm sao rất có thể hiện ra quy mô cõi âm của lhq được !