Tam giác đồng dạng là một trong những dạng toán hình quan lại trọng, là dạng toán cơ bạn dạng trong công tác toán Hình học. Những bài toán tam giác đồng dạng thường xuất hiện thêm trong những bài kiểm soát và thi học kì. Lúc này Kiến xin giữ hộ đến các bạn 10 câu bài bác tập trắc nghiệm về tam giác đồng dạng và được đặt theo hướng dẫn giải bỏ ra tiết. Các bạn hãy đón coi nhé

I. Bài xích tập về các trường vừa lòng đồng dạng của tam giác

Bài 1:Cho tam giác vuông ABC với tam giác có góc vuông sinh hoạt A, tất cả AH là con đường cao của tam giác ABC và giảm BC, phân tách cạnh huyền BC thành nhị đoạn bảo hành = 4cm và đoạn HC = 9cm. Vậy diện tích của tam giác ABC sẽ bằng bao nhiêu?

SABC= 39cm2 SABC= 36cm2 SABC= 78cm2SABC= 18cm2

bài bác 2:Cho Δ ABC cùng Δ MNP cógóc A =góc M=900,

*
=
*
thì?

Δ ABC ∼ Δ PMN

Δ ABC ∼ Δ NMP

Δ ABC ∼ Δ MNP

Δ ABC ∼ Δ MPN

Bài 3:Cho 2 tam giác đồng dạng với nhau thì: hãy chọn phát biểu sai trong số phát biểu bên dưới đây?

*

Bài 4: tất cả 2 tam giác ABC cùng tam giác DEF tất cả góc A = góc D= 900, các cạnh sau gồm AB = 3cm, BC = 5cm,EF = 10cm, DF = 6cm.Hãy lựa chọn phát biểu đúng trong những phát biểu bên dưới đây?

Δ ABC ∼ Δ DEFΔ ABC ∼ Δ EDFΔ ABC ∼ Δ DFEΔ ABC ∼ Δ FDE

Bài 5:Cho một tam giác ABC có các cạnh tương xứng AB = 3cm; AC = 4cm với BC = 5cm. Tam giác MNP là một trong tam giác vuông và vuông tại M tất cả MN = 6cm; MP = 8cm. Hãy kiểm tra xác định sai nào là khẳng định sai

Tam giác ABC là tam giác vuông sống CΔ ABC với ΔMNP chắc chắn là sẽ đồng dạng với nhauNP = 10 cmMP=8

Bài 6:Cho tam giác ABC là một trong tam giác vuông và bao gồm góc vuông trên A, kẻ AH xuống cạnh BC cùng vuông góc BC. Kiếm tìm tam giác nào rất có thể đồng dạng với tam giác ABC?

ΔHAC ΔAHCΔAHB ΔABH bài bác 7: mang đến tam giác ABC là 1 trong những tam giác vuông và tất cả góc vuông tại A, kẻ AH xuống h BC cùng vuông góc BC. Biết quý giá 2 đoạn bảo hành = 25 và HC = 36. Tính AH?18cm 25cm20cm 32cm

Bài 8:Cho tam giác ABC là 1 tam giác vuông và có góc vuông tại A, kẻ AH xuống cạnh BC với vuông góc BC. Biết BC = 20cm, AC = 12cm. Tính BH?

12cm 12,5cm15cm 12,8cm

bài xích 9: mang lại tam giác ABC là 1 trong tam giác vuông và có góc vuông trên A, kẻ AH xuống cạnh BC cùng vuông góc BC. Biết AH = 6cm, bảo hành = 3cm. Tính AC?

*

Bài 10:Cho tam giác ABC có AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm . Tam giác MNP đồng dạng cùng với tam giác ABC và ăn diện tích tam giác MNP là 96cm2. Tính độ dài các cạnh của tam giác MNP?

9cm, 12cm, 15cm12cm, 16cm ; 20cm6cm, 8cm, 10cm

Đáp án khác

II. Giải bài bác tập về các trường đúng theo đồng dạng của tam giác

Bài 1:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác ABC vuông ta sẽ có

*

Vậy SABC= AB.AC = .

Bạn đang xem: Tam giác đồng dạng lớp 7

*
(13) .
*
(13) = 39( cm2)

Chọn giải đáp A.

Bài 2:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

*

⇒ Δ ABC ∼ Δ MNP ( cạnh - góc – cạnh )

Chọn giải đáp C.

Bài 3:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

*

Chọn đáp án D.

Bài 4:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

*

⇒ Δ ABC ∼ Δ DFE ( cạnh - góc – cạnh )

Chọn giải đáp C.

Bài 5:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có: AB2+ AC2= BC2( 32+ 42= 52= 25)

Vậy tam giác ABC sẽ là tam giác vuông và vuông tại A

Xét Δ ABC với Δ MNP có:

*

Suy ra: Δ ABC và ΔMNP là 2 tam giác hễ dạng cùng với nhau

Sử dụng địng lí Pyta go vào tam giác MNP ta được:

NP2= MN2+ MP2= 62+ 82= 100 bắt buộc NP = 10cm

Chọn đáp án A

Bài 6:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Xét ΔABC cùng ΔHAC có:

*

Vậy ΔABC cùng với ΔHAC là 2 tam giác đồng dạng( g.g)

Chọn giải đáp A

Bài 7:

Xét ΔAHB và ΔCHA có:

*

Bài 8:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Sử dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông ta được:

BC2= AB2+ AC2suy ra: AB2= BC2- AC2= 202- 122= 256

Nên AB = 16cm

* Xét 2 tam giác AHB và tam giác CAB có:

*

Chọn câu trả lời D

Bài 9:

Hướng dẫn giải chi tiết:

*

Chọn đáp án C

Bài 10:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có: AB2+ AC2= BC2(32+ 42= 52)

Vậy phía trên la tam giác vuông sinh hoạt A.

Xem thêm: Bài Tập Giới Hạn Toán Cao Cấp Có Lời Giải, Bài Tập Kèm Lời Giải

Diện tích tam giác ABC là:

*

Chọn lời giải B

Bài tập tam giác đồng dạng có khá nhiều kiểu bài khác nhau, dễ khó rất phổ biến chính vì thế nó là một trong dạng toán rất đặc biệt để cải cách và phát triển lên những việc khác. Tam giác đồng dạng thường mở ra ở những bài kiểm tra, thi học tập kì và bao gồm khi là thi tốt nghiệp. Chúng ta hãy làm kỹ và học kỹ phần này nhé , ý muốn rằng các bài tập trên sẽ giúp đỡ ích nhiều cho các bạn. Chúc các bạn đạt điểm cao trong số bài kiểm tra, học tập kì sắp tới tới.