*
*
*
*
*
*
*
*

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau \(y = 1 + 3\sin \left( {2x - \dfrac{\pi }{4}} \right)\)


*

Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số sau \(y = \dfrac{{\sin 2x + 2\cos 2x + 3}}{{2\sin 2x - \cos 2x + 4}}\)


Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số sau

\(y = 3{\left( {3\sin x + 4\cos x} \right)^2} + 4\left( {3\sin x + 4\cos x} \right) + 1\)


Tìm m để bất phương trình \(\dfrac{{3\sin 2x + \cos 2x}}{{\sin 2x + 4{{\cos }^2}x + 1}} \le m + 1\) đúng với mọi \(x \in \mathbb{R}\)


Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \cos 2x + \cos x\). Khi đó \(M + m\) bằng bao nhiêu?


Có bao nhiêu giá trị \(x \in \left< {0;5\pi } \right>\) để hàm số \(y = \tan x\) nhận giá trị bằng 0?


Xét sự biến thiên của hàm số \(y = 1 - \sin x\) trên một chu kì tuần hoàn của nó. Trong các kết luận sau, kết luận nào sai?


Cho các mệnh đề sau:

(I): Hàm số \(y = \sin x\) có chu kì là \(\dfrac{\pi }{2}\).

Bạn đang xem: Tập giá trị của hàm số y = sinx là

(II): Hàm số \(y = \tan x\) có tập giá trị là \(\mathbb{R}\backslash \left\{ {\dfrac{\pi }{2} + k\pi |k \in {\rm Z}} \right\}\)

(III): Đồ thị hàm số \(y = \cos x\) đối xứng qua trục tung.

(IV): Hàm số \(y = \cot x\) nghịch biến trên \(\left( { - \pi ;0} \right)\)

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?


Tìm m để hàm số \(y = \sqrt {8\cos x - 6\sin x - {{\left( {3\sin x - 4\cos x} \right)}^2} - 2m} \) có tập xác định là R.

Xem thêm: Giải Toán Vnen 8 Bài 2 Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn Và Cách Giải


Cho hàm số $y=\dfrac{m \sin x+1}{\cos x+2}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ thuộc đoạn $<-5 ; 5>$ sao cho giá trị nhỏ nhất của $y$ nhỏ hơn $-1$?


Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu \(h\) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm \(t\) trong một ngày bởi công thức \(h = 3\cos \left( {\dfrac{{\pi t}}{8} + \dfrac{\pi }{4}} \right) + 12\). Mực nước của kênh cao nhất khi


*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.