- Có TXĐ \(D = R\), là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kì \(2\pi \), nhận mọi giá trị thuộc đoạn \(\left< { - 1;1} \right>\).

Bạn đang xem: Tập giá trị của hàm số y sinx

- Đồng biến trên mỗi khoảng \(\left( { - \dfrac{\pi }{2} + k2\pi ;\dfrac{\pi }{2} + k2\pi } \right)\) và nghịch biến trên mỗi khoảng \(\left( {\dfrac{\pi }{2} + k2\pi ;\dfrac{{3\pi }}{2} + k2\pi } \right)\)

- Có đồ thị là đường hình sin đi qua điểm \(O\left( {0;0} \right)\)


*

2. Hàm số \(y = \cos x\)

- Có TXĐ \(D = R\), là hàm số chẵn, tuần hoàn với chu kì \(2\pi \), nhận mọi giá trị thuộc đoạn \(\left< { - 1;1} \right>\).

- Đồng biến trên mỗi khoảng \(\left( { - \pi + k2\pi ;k2\pi } \right)\) và nghịch biến trên mỗi khoảng \(\left( {k2\pi ;\pi + k2\pi } \right)\)

- Có đồ thị là đường hình sin đi qua điểm \(\left( {0;1} \right)\)


*

3. Hàm số \(y = \tan x\)

- Có TXĐ \(D = R\backslash \left\{ {\dfrac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\), là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kì \(\pi \), nhận mọi giá trị thuộc \(R\).

- Đồng biến trên mỗi khoảng \(\left( { - \dfrac{\pi }{2} + k\pi ;\dfrac{\pi }{2} + k\pi } \right)\).


*

4. Hàm số \(y = \cot x\)

- Có TXĐ \(D = R\backslash \left\{ {k\pi ,k \in Z} \right\}\), là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kì \(\pi \), nhận mọi giá trị thuộc \(R\).

- Nghịch biến trên mỗi khoảng \(\left( {k\pi ;\pi + k\pi } \right)\).


*

*

Tập giá trị c̠ủa̠ hàm số (y = sin x ) Ɩà:

R*+ Hàm số Lôgarít : y = Logax ;

Tập giá trị c̠ủa̠ hàm số $y = \sin x$ Ɩà.10.png.A.10.png.B.10.png.C.10.png.D.10.png.Đáp án D.10.png.Tự học hình không gian - 2021.

Tìm tập giá trị c̠ủa̠ hàm số y=sin(x+π/3) câu hỏi 1301068 - hoidap247.com.


Tập giá trị c̠ủa̠ hàm số (y=frac{sin x+2cos x+1}{sin x+cos x+2}.)

Lý thuyết hàm số lượng giác.1.Hàm số y = sin x ѵà hàm số y = cos x....Hãy xác định các giá trị c̠ủa̠ x trên đoạn ...Tìm tập xác định c̠ủa̠ các hàm số:.

Đồ thị hàm cosx Ɩà một đường vẽ bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số y = sin x sang trái 1 đoạn có độ dài π2.Nhận xét: Tập giá trị c̠ủa̠ hàm y=cos x Ɩà đoạn <-1...

D.Hàm số đã cho luôn nghịch biến trên khoảng <-##) Hướng dẫn giải Cách 1: Ta Có y =sinx-cosx=5 m{--} Từ đây ta có thể loại đáp án C, do tập giá trị c̠ủa̠ hàm...

Ta biến đổi: y = 2sin2x + 3 sin2x = # (y – 3).(*) Phương trình (*) có nghiệm khi ѵà chỉ khi: | l 2 Vậy, tập giá trị c̠ủa̠ hàm số Ɩà đoạn <1 ; 5>.

tập giá trị c̠ủa̠ hàm số y=sin2x

Vừa rồi, leo-đèo.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Tập giá trị của hàm số y=sinx ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết "Tập giá trị của hàm số y=sinx" mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Tập giá trị của hàm số y=sinx < ❤️️❤️️ > hiện nay. Hãy cùng leo-đèo.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Tập giá trị của hàm số y=sinx bạn nhé.

Xem thêm: Bài Văn Tả Về Cảnh Biển Lớp 3, 20 Bài Văn Tả Cảnh Biển Hay Chọn Lọc


Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 11 Toán học Trắc nghiệm Hàm số lượng giác có đáp án (Nhận biết) !!

Tập giá trị của hàm sốy=sinxlà:

Câu hỏi: Tập giá trị của hàm sốy=sinxlà:

A. (-1;1)

B. <-1;1>

C. R

D. <0;1>


Đáp án

- Hướng dẫn giải

Với mọi x ta có:−1≤sinx≤1

Do đó, hàm số y = sinx có tập giá trị<−1;1>.

Đáp án cần chọn là:B

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Hàm số lượng giác có đáp án (Nhận biết) !!

Lớp 11 Toán học Lớp 11 - Toán học


LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

ÔN TẬP CHƯƠNG V : ĐẠO HÀM - 2k5 - Livestream TOÁN thầy THẾ ANH

Toán

CHỮA ĐỀ MINH HỌA CUỐI KÌ II (sát nhất) - 2K5 - Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học


PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN - 2k6 - Livestream TOÁN thầy ANH TUẤN

Toán

ÔN THI VÀO 10 - GIẢI ĐỀ THI THỬ THCS DỊCH VỌNG HÀ NỘI - 2k7 - Livestream TOÁN thầy QUANG HUY