I. GIAO CỦA hai TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các bộ phận vừa thuộc tập hợp(A), vừa trực thuộc tập hợp(B)được điện thoại tư vấn là giao của(A)và(B).

Bạn đang xem: Tập hợp giao

Kí hiệu(C=Acap B)

Vậy(Acap B=leftx)

(xin Acap BLeftrightarrowleft{eginmatrixxin A\xin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(Acap B)được màn trình diễn bởi phần gạch chéo trong biểu đồ dùng Ven sau:

*

Ví dụ 1: Xét cáctập hợp:

(A=)(nin N)( ;

(B=)n)là ước của 18;

(C=)(nin N)(.

Ta rất có thể liệt kê bộ phận của 3 tập phù hợp trên như sau:

(A=left1,2,3,4,6,12 ight\)

(B=left1,2,3,6,9,18 ight\)

(C=left1,2,3,6 ight\)

Ta thấy các bộ phận của(C)đều là bộ phận của(A)và của(B). Vị đó(C=Acap B).


70221

II. HỢP CỦA nhị TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các bộ phận thuộc tập hợp(A)hoặc trực thuộc tập hợp(B)được call là hợp của(A)và(B).

Kí hiệu(C=Acup B)

Như vậy(Acup B=)xin A)hoặc(xin B)

(xin Acup BLeftrightarrowleft<eginmatrixxin A\xin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(Acup B)còn được màn biểu diễn bởi phần gạch chéo cánh trên biểu đồ Ven sau:

*

Ví dụ 2: Xét tập hợp(A=left1,3,5,7,9 ight\)

và tập hợp(B=left2,4,6,8,10 ight\)

khi đó(C=Acup B=left1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ight\)

Ví dụ 3: mang sử(A),(B)lần lượt là tập hợp các học sinh xuất sắc Toán và xuất sắc Văn của lớp 10E. Biết:(A=)Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt

và(B=)Cường, Lan, Dũng, Hồng, Tuyết, Lê.

(các học viên trong lớp không trùng tên nhau)

Gọi(C)là tập hợp nhóm tuyển thi học sinh giỏi của lớp bao gồm các học tập sinh tốt Toán hoặc giỏi Văn.

Ta hoàn toàn có thể viết tập hợp(C)bằng giải pháp liệt kê các phần tử như sau:

(C=)Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt, Cường, Dũng, Tuyết, Lê

Ta nói rằng(C)là phù hợp của(A)và(B).


21486

III. HIỆU VÀ PHẦN BÙ CỦA nhì TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các phần tử thuộc(A)nhưng ko thuộc(B)được điện thoại tư vấn là hiệu của(A)và(B).

Kí hiệu:(C=A)\(B)

Vậy(A)\(B)(=leftx)

(xin)(A)\(B)(Leftrightarrowleft<eginmatrixxin A\x otin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(A)\(B)còn được màn trình diễn bởi phần gạch chéo cánh trên biểu thứ Ven sau:

*

Ví dụ 4: Xét 2 tập hợp:

(A=left{xin N|x

(B=left{xin N|x

Liệt kê các bộ phận của tập hợp(A)​(B).

Giải:

Ta rất có thể liệt kê các phần tử của những tập hợp trên như sau:

(A=left,2,4,6,8 ight\)

(B=left,4,8 ight\)

Như vậy(A)(B)(=left2,6 ight\).

Xem thêm: L Ý Nghĩa Suất Điện Động Của Nguồn Điện Động, Ý Nghĩa Từ Suất Điện Động

Khi(Bsubset A)thì(A)\(B)gọi là phần bù của(B)trong(A), kí hiệu là(C_AB).

(Phần gạch chéo cánh trong biểu vật Ven dưới đây)

*


70229
Bài trước
Bài tiếp theo

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Đóng góp

giữ giàng
Lớp học
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Môn học
Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân giờ anh thử nghiệm Đạo đức tự nhiên và thôn hội Khoa học lịch sử dân tộc và Địa lý tiếng việt kỹ thuật tự nhiên hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp hoạt động trải nghiệm trí tuệ sáng tạo
bộ sách
công tác cũ cung ứng học sinh học tập sách Cánh Diều cung ứng học sinh học tập sách Kết nối trí thức với cuộc sống cung cấp học sinh học sách Chân trời sáng tạo
công ty đề phụ thân
Đang thiết lập dữ liệu...
Lọc câu hỏi
Đang thiết lập dữ liệu...
nội dung