Bạn đang xem: Tên của hiđrocacbon thơm có công thức cấu tạo là

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Cho các chất :

(1) C6H5CH3

(2) p-CH3C6H4C2H5

(3) C6H5C2H3

(4) o-CH3C6H4CH3

Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là :


*

Khi bên trên vòng benzen tất cả sẵn nhóm nắm X, thì nhóm thiết bị hai sẽ ưu tiên cầm vào địa chỉ m - . Vậy X là hầu hết nhóm vậy nào ?


Cho sơ đồ: $Axetilen,,,xrightarrowC,,600^0C,,X,,,xrightarrowHNO_3,đặc/,H_2SO_4,đặc,,,Y,,xrightarrowCl_2,,Fe,,t^o,,Z$

CTCT phù hợp của Z là:


Lượng clobenzen thu được khi đến 15,6 gam C6H6 chức năng hết cùng với Cl2 (xúc tác bột Fe) với năng suất phản ứng đạt 80% là :


Hỗn hợp gồm 1 mol C6H6 với 1,5 mol Cl2. Trong điều kiện có xúc tác bột Fe, to, năng suất 100%. Sau bội phản ứng thu được chất gì ? từng nào mol ?


Một hợp hóa học hữu cơ X tất cả vòng benzen có CTĐGN là C3H2Br và M = 236. Gọi tên hợp chất này biết rằng hợp hóa học này là thành phầm chính trong bội nghịch ứng thân C6H6 cùng Br2 (xúc tác Fe).


TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bằng phản ứng của toluen với láo hợp tất cả HNO3 đặc và H2SO4 đặc, trong điều kiện đun nóng. Biết công suất của tổng thể quá trình tổng hòa hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo thành tự 230 gam toluen là


Để oxi hoá hết 10,6 gam o-xilen (1,2-đimetylbenzen) cần từng nào lít dung dịch KMnO4 0,5M trong môi trường H2SO4 loãng. Giả sử dùng dư 20% so với lượng phản nghịch ứng.


Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khá hợp chất hữu cơ A cần 10 thể tích oxi (đo cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất), sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O với tỉ lệ trọng lượng là 44 : 9. Biết MA

Xem thêm: Search Results For: " Keonhacai - Nhận Định Kèo - Giải Mã Kèo - Keo Nha Cai %20


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát