*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Tên gọi của polime có công thức

Cho các polime : PS, cao su đặc isopren, rezit, xenlulozơ, tinh bột, glicogen, PVC, cao su đặc lưu hóa. Có bao nhiêu polime có cấu tạo mạng không khí ?


Sự phối hợp các phân tử nhỏ (monome) thành những phân tử bự (polime) có khối lượng bằng tổng cân nặng của những monme phù hợp thành được call là :


Sự phối kết hợp các phân tử bé dại (monome) thành những phân tử to (polime), đồng thời bao gồm loại ra các phân tử bé dại (như nước, amoniac, CO2…) được điện thoại tư vấn là :


Một polime Y có cấu trúc như sau:

…–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–…

Công thức một mắt xích của polime Y là :


Cho những chất sau :

1) CH3CH(NH2)COOH 2) HOOC–CH2–CH2–COOH 3) HO–CH2–COOH

4) HCHO và C6H5OH 5) HO–CH2–CH2–OH với p-C6H4(COOH)2

6) H2N6NH2 với HOOC(CH2)4COOH

Các ngôi trường hợp hoàn toàn có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là :


Cho một polime sau : (–NH–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH2–CH2–CO–)n.

Số loại phân tử monome tạo nên thành polime bên trên là


Cho dãy các polime sau: polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6, amilozơ, nilon-6, tơ nitron, polibutađien, tơ visco, tơ lapsan. Số polime tổng hợp tất cả trong dãy là:


Cho những polime sau: polietilen, poli(vinyl clorua), cao su thiên nhiên lưu hóa, nilon-6,6, amilopectin, xenlulozơ. Số polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là


Trong dãy hóa học sau, chất nào thâm nhập phản ứng trùng ngưng chế tạo polime?

CH2=CH2,CH2=CHCl, CH3-CH3,H2N(CH2)5COOH.


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Hiệu Điện Thế Là Gì? Đơn Vị Của Hiệu Điện Thế Là Gì ? Hiệu Điện Thế Là Gì

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.