Bạn đọc nhớ ký hiệu hạt nhân nguyên tử, bạn đọc sẽ làm cho rất cấp tốc dạng bài bác tập này: xác định được prôtôn, nơtrôn...

Bạn đang xem: Thành phần cấu tạo của hạt nhân urani


XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA HẠT NHÂN

A. LÝ THUYẾT

1. Hạt nhân: Hạt nhân được kết cấu bởi hai loại hạt là proton (mp = 1,00728u; qp = +e) và nơtron (mn = 1,00866u; không với điện tích), gọi chung là nuclon.

Kí hiệu của phân tử nhân nguyên tố hóa học X: (_Z^A extrmX)

Z: nguyên tử số (số thứ tự vào bảng hệ thống tuần hoàn số proton ở hạt nhân số electron ở vỏ nguyên tử).

A: Số khối tổng số nuclon.

N = A - Z: Số nơtron

 Bán kính phân tử nhân : R= (1,2.10^-15.A^frac13m)

2. Đồng vị: Cùng Z tuy vậy khác A (cùng prôtôn với khác số nơtron)

Vd: Hidro có bố đồng vị:

+ Hidro thường xuyên (_1^1 extrmH) chiếm 99,99% hidro thiên nhiên

+ Hidro nặng (_1^2 extrmH) còn call là đơtêri (_1^2 extrmD) chiếm 0,015% hidro thiên nhiên

+ Hidro cực kỳ nặng (_1^3 extrmH) còn điện thoại tư vấn là triti (_1^3 extrmT)

3. Cân nặng hạt nhân: Khối lượng hn không hề nhỏ so với khối lựơng của êlectron, vì chưng vậy khối lượng nguyên tử gần như tập trung toàn bộ ở hn.

Đơn vị cân nặng nguyên tử, kí hiệu: u = (frac112) khối lượng của đồng vị Cacbon (_6^12 extrmC)

1u = 1,66055.10-27kg

Theo đơn vị MeV/c2:1u = 931,5 MeV/c2

(1eV = 1,6.10-19 J; 1MeV = 1,6.10-13 J)

Vậy khối lượng hạt nhân gồm 3 đơn vị: u, kg và MeV/c2

Một số hạt thường gặp

*

4. Lực hạt nhân: Lực liên quan giữa những nuclon hotline là lực phân tử nhân. Lực phân tử nhân không tồn tại cùng thực chất với lực tĩnh năng lượng điện hay lực hấp dẫn. Lực phân tử nhân là lực ảnh hưởng mạnh chỉ vạc huy tính năng trong phạm vi kích thước hạt nhân (Bán kính tương tác khoảng chừng 10-15m).

Chú ý: + Số nguyên tử bao gồm trong m gam: = (fracmA.N_A)

+ Số nơ tron gồm trong m gam: = (A-Z ) (fracmA.N_A)


+ Số prôtôn bao gồm trong m gam: = Z. (fracmA.N_A)


B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Khí Clo là tất cả hổn hợp của nhì đồng vị bền là (_17^35 extrmCl)= 34,969u các chất 75,4% và (_17^37 extrmCl)= 36,966u hàm lượng 24,6%. Tính khối lượng của nguyên tử của nguyên tố hóa học Clo.


A. 31,46u. B. 32,46u. C. 35,46u. D. 34,46u.

Xem thêm: Trường Thpt Trung Văn - Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Hà Nội 2020


Câu 2: Biết mãng cầu = 6,02.1023mol-1. Tính số nơtron trong 59,5g (_92^238 extrmU).