SN608090 dùng bình thường với isl6237 cùng 51427 RT8206B. Đặc biệt 8206A không giống 8206B…….I/O ENE KB926QF C0, D2, D3 thay thế cho nhau được. Và I/O ITE IT8500E, IT8502,IT8512 dùng bình thường được,……..

CTRL + F TÌM mang lại NHANH

I/O TƯƠNG ĐƯƠNG :

Microcontrollers (KBC, SUPER I/O, EC, etc) interchangeabilityTable interchangeability multicontrollers1EC1 Replacement EC2 Platform

KB3310QF-A0 = KB3310QF-B0 hãng asus All-in-One PC ET1602C KB3310QF-C1 = KB3310QF-B0 asus EeePC 900 KB3926QF-A1 = KB3926QF-A2 Quanta AT3 KB3926QF-C0 = KB926QF-D3 HP DV5 KB3926QF-C0 = KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6 KB3930QF-A2 = KB930QF-A1 Quanta R23 KB926QF-B1 = KB926QF-C0 Compal LA-3551P KB926QF-B1 = KB926QF-D3 Compal LA-6552P KB926QF-D3 = KB926QF-C0 Lenovo G550 – Compal LA-5082P KB926QF-E0 = KB926QF-C0 Compal LA-6061P KB926QF-E0 = KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P) KB926QF= KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P WPCE773 = WPCE775 WPC8763LDG = WPC8769LDG WistronBiwa, Aspire 5920G – Quanta ZD1 WPC8769LA0DG = WPC8769LDG Alienware M15x – Quanta MX3 NPCE781LA0DX = NPCE781BA0DX NPCE781LA0DX = NPCE783LA0DX Quanta ZQ1 NPCE795GA0DX = NPCE795LA0DX Quanta ZYG IT8500E = IT8502E hãng asus K50IJ IT8502E = IT8500E hãng asus K40AB, K40C, K50C, K50AB IT8502E = IT8512E asus K50IJ IT8512E = IT8500E Acer 6920 IT8511TE-BXS = IT8510TE-GXA hãng asus X51R/RL MEC1300-NU = MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0,BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)i/o ite 8502e = ite 8502e =ite8512eite8512e kxs= ite8512e kxoKB3310QF-A0 > KB3310QF-B0 asus All-in-One PC ET1602CKB3310QF-C1 > KB3310QF-B0 asus EeePC 900 (KB3926QF-A1 > KB3926QF-A2 Quanta AT3KB3926QF-C0 > KB926QF-D3 HP DV5KB3926QF-C0 KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6KB3930QF-A2 > KB930QF-A1 Quanta R23KB926QF-B1 > KB926QF-C0 Compal LA-3551PKB926QF-B1 > KB926QF-D3 Compal LA-6552PKB926QF-D3 > KB926QF-C0 Lenovo G550 – Compal LA-5082PKB926QF-E0 > KB926QF-C0 Compal LA-6061PKB926QF-E0 > KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)KB926QF-E0 > KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221PWinbond1WPCE773 WPCE775WPC8763LDG WPC8769LDG WistronBiwa, Aspire 5920G – Quanta ZD1WPC8769LA0DG > WPC8769LDG Alienware M15x – Quanta MX3 (Maddog 2.5)nuvoTon,NPCE781LA0DX > NPCE781BA0DXNPCE781LA0DX > NPCE783LA0DX Quanta ZQ1NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX Quanta ZYGITEIT8500E > IT8502E hãng asus K50IJIT8502E > IT8500E asus K40AB, K40C, K50C, K50ABIT8502E IT8512E hãng asus K50IJIT8512E > IT8500E Acer 6920IT8511TE-BXS > IT8510TE-GXA hãng asus X51R/RLSMSC2MEC1300-NU MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)Một số IC, IO, tương đương rất có thể thay cố gắng được cho nhau:KB926QF = C0, C1= D2,D3. (Số đuối là C hoặc D thì dung phổ biến được)IT8500E = IT8502E = IT8512EWPCE775 = WPC773WPC8763 = WPC8769SMSC KBC1098 = SMSC MEC1308J493 (G966-93) = RT9018B (DELL VASTRO 1015)I/O… KB926QF D3 = KB926QF COKB3926QF D3= KB3926QF

 
Bạn đang xem: Thay thế ic tương đương

—————————————————————————-CHIPSET TƯƠNG ĐƯƠNG:
G86-631-A2 = G86-621 = G86-620 = G86-630 = G86-603 = G86-920G86-920-A2 = G86-921-A2GF-GO7200-N-A3 = GF-GO7300T-N-A3GF-GO7300-N-A3 = GF-GO7300T-N-A3GF-GO7400-N-A3 = GF-GO7400T-N-A3 QD-NVS-110M-N-A3 = QD-NVS-110MT-N-A3G86-740-A2 = G86-741-A2GM45 = GL40HM55 = HM57HM65 = HM67216-8018 = 216-8020216-4026 > 216-4024 > 216-4022216PABGA13F = 216PACGA14F216PBCGA15FG = 216PBCGA15F216QMAKA14FG = 216RMAKA14FG216RMAKA14FG = 216QMAKA14FG216MJBKA15FG = 216MJBKA11FG216PNAKA13FG = 216PMAKA12FG216PQAKA12FG = 216PQAKA13FG216PQAKA13FG = 216PQAKA12FG216PMAKA13FG = 216PMAKA12FG216PLAKB26FG = 216PLAKB24FG216CPIAKA13FL = 216CPIAKA13F216BS2BFA22H = 216BS2BFB23H216DCP4ALA12FG = 216ECO4ALA13FG216MSA4ALA12FG = 216MCA4ALA12FG216MPA4AKA21HK = 216MPA4AKA22HK216-0674024 = 216-0674026216-0707007 = 216-0707001216-0707001 = 216-0707011216-0707005 = 216-0707009216-0707009 = 216-0707005216-0707011 = 216-0707001218S4PASA14G = 218S4PASA13G218S4EASA31HK = 218S4EASA32HK215NSA4ALA12FG = 216MSA4ALA12FG216-0772003 = 216-0772000

IC nguồn dạng xx=xx:

DJ= – RT8202AGQWDJ- – RT8202APQW

DK- – RT8204PQW WQFN 3×3-16JL= – RT8204AGQW WQFN 3×3-16FR= – RT8204BGQW WQFN 3×3-16H6= – RT8204CGQW WQFN 3×3-16

CJ= – RT8205AGQWCK= – RT8205BGQWCL= – RT8205CGQWCB= – RT8205DGQWDT= – RT8205EGQWEM= – RT8205LGQW EN= – RT8205MGQW CP= – RT8207GQWDH= – RT8207AGQWEF= – RT8207LGQWJ7= – RT8207MGQW

DS= – RT8223BGQW LDO Output: 70mA11= – RT8223NGQW LDO Output: 100mA 20 – RT8223PZQW LDO Output: 100mA EP= – RT8223LGQW LDO Output: 100mA EQ= – RT8223MGQW LDO Output: 100mA FF= – RT8208AGQWFG= – RT8208BGQWH8= – RT8208DGQW30= – RT8208EGQW31= – RT8208FGQW

FH= – RT8209AGQW WQFN-16L 3×3A0= – RT8209BGQW WQFN-14L 3.5×3.5A3= – RT8209EGQW WQFN-14L 3.5×3.5JX= – RT8209LGQW WQFN-16L 3×3A8= – RT8209MGQW WQFN-14L 3.5×3.5K0= – RT8209NGQWA6= – RT8209PGQW
Xem thêm: Dãy Số Kỳ Diệu Fibonacci Và Tỉ Lệ Vàng Fibonacci, Tỷ Lệ Vàng, Dãy Số Fibonacci

*

EL= – RT8015ADZ= – RT8113CZ= – RT8561AGQWD9= – RT9716AGQWC7= – RT9293-20

replacements:ISL6236 = RT8206A = PM6686ISL6237 = RT8206BISL6268 = APW7138TPS51117 = RT8209BTPS51116 = RT8207ISL6227 = APW7108TPS51125 = RT8205B = UP6182TPS51123 = RT8223MISL6251 = G5209P2805MF = G5933