Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat thì tất cả kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng vào phương trình hóa học là


Hoà tan trọn vẹn hỗn hòa hợp X có 0,1 mol CuO và 0,14 mol Al vào 500ml hỗn hợp HNO3 aM toàn diện thu được hỗn hợp Y và 0,672 lít khí N2O duy nhất ở đktc. Tính khối lượng muối tạo thành thành trong hỗn hợp Y?


Dẫn lượng dư tất cả hổn hợp X bao gồm hơi nước với khí cacbon monooxit qua m gam cacbon nung đỏ thu được tất cả hổn hợp Y có CO, H2, CO2 cùng hơi nước. Cho các thành phần hỗn hợp Y đi qua bình đựng CuO, Fe2O3 dư nung nóng thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Z và hỗn hợp khí với hơi T. Cho các thành phần hỗn hợp Z tính năng với dung dịch HNO3 loãng dư nhận được 8,064 lít khí NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Hấp thụ hoàn toàn T vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy mở ra 59,1 gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính quý giá của m?


Dẫn thảnh thơi 4,928 lít CO2 ngơi nghỉ đktc vào bình đựng 500 ml dung dịch X tất cả Ca(OH)2 xM với NaOH yM thu được trăng tròn gam kết tủa. Còn mặt khác cũng dẫn 8,96 lít CO2 đktc vào 500 ml dung dịch X bên trên thì thu được 10 gam kết tủa. Cực hiếm của x, y lần lượt là


Hỗn hợp X chứa tía este phần nhiều mạch hở bao gồm hai este 1-1 chức và một este nhiều chức, ko no cất một link đôi C=C; trong những phân tử este chỉ chứa một các loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bắt buộc vừa đầy đủ 0,775 mol O2 nhận được CO2 cùng 0,63 mol H2O. Nếu như thủy phân m gam X bên trên trong dung dịch NaOH (dư), thu được các thành phần hỗn hợp Y cất 2 ancol no tất cả cùng số nguyên tử cacbon và các thành phần hỗn hợp Z chứa 0,22 mol hai muối. Khía cạnh khác, đốt cháy hoàn toàn Y chiếm được 0,4 mol CO2 cùng 0,6 mol H2O. Tính phần trăm khối lượng của este tất cả phân tử khối lớn số 1 trong X?


Câu 6:


Cho amin đối chọi chức X công dụng với HNO3 loãng thu được muối bột amoni Y trong số ấy nitơ chiếm 22,95% về khối lượng. Vậy công thức phân tử của amin là


Câu 7:


Nén 10 ml một hiđrocacbon A cùng 55 ml O2 trong một bình kín. Bật tia lửa điện nhằm đốt cháy hoàn toàn thu được (V + 30) ml các thành phần hỗn hợp X rồi tiếp đến làm lạnh tất cả hổn hợp X chiếm được V ml tất cả hổn hợp khí Y. Biết tỉ lệ thành phần thể tích cũng chính là tỉ lệ số mol. Vậy công thức phân tử của A và quý hiếm của V rất có thể là


Câu 8:


Phần trăm trọng lượng của yếu tố oxi vào glixerol là


Câu 9:


Soda khan dùng trong công nghiệp thủy tinh, thiết bị gốm, bột giặt, … bao gồm công thức là


Câu 10:


Tên gọi nào dưới đây của H2NCH2COOH không đúng?


Câu 11:


Cho 12,4 gam các thành phần hỗn hợp X có 2 ancol (rượu) solo chức, bậc 1 là đồng đẳng tiếp nối qua H2SO4 quánh ở 140oC, thu được 9,7 gam các thành phần hỗn hợp 3 ete. Nếu oxi hoá X thành anđehit rồi cho hỗn hợp anđehit thu được chức năng hết với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thì chiếm được m gam Ag. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Câu 12:


Đốt cháy hoàn toàn x gam hóa học hữu cơ Z (chứa C, H, O) nhận được a gam CO2 với b gam nước. Biết rằng 3a = 11b cùng 11x = 3a + 11b và tỉ khối của Z so với không khí nhỏ tuổi hơn 3. Vậy bí quyết phân tử của X là


Câu 13:


Đốt cháy trọn vẹn a gam este X tạo bởi ancol no, đối kháng chức, mạch hở và axit ko no (có một links đôi), solo chức, mạch hở thu được 8,96 lít CO2 (đktc) cùng 5,4 gam H2O. Giá trị của a là


Câu 14:


Ion M2+ có thông số kỹ thuật electron ở lớp bên ngoài cùng là 2s22p6. M là nguyên tố làm sao sau đây?


Câu 15:


Cho những phát biểu sau:

(1) Khi làm cho nóng triolein vào nồi kín rồi sục dòng khí hiđro có xúc tác Ni kế tiếp để nguội chiếm được khối hóa học rắn là panmitin.

Bạn đang xem: Thuốc thử dùng để nhận biết phenol

(2) Chất bự trong khung hình có tác dụng đảm bảo sự vận chuyển và hấp thụ các chất kết hợp được trong hóa học béo.

(3) trong phân tử tinh bột bao gồm nhiều mắt xích β-glucozơ link với nhau tạo nên thành nhị dạng: amilozơ cùng amilopectin.

(4) Đimetylamin bao gồm tính bazơ lớn hơn etylamin.

(5) Benzen va toluen là nguyên vật liệu rất đặc biệt cho công nghiệp hóa học, dùng để làm tổng vừa lòng dược phẩm, phẩm nhuộm, thuốc nổ, polime, …

(6) HNO3 quánh nguội cùng H2SO4 đặc nguội làm bị động hóa Al, Fe, Cu.

(7) Ống thép (dẫn dầu, dẫn nước, dẫn khí đốt) sống dưới khu đất cũng được bảo đảm bằng phương thức điện hóa.

Xem thêm: Tìm Giá Trị Cực Tiểu Là X Hay Y Tắc Tìm Cực Trị, Tìm Giá Trị Cực Đại/Cực Tiểu F(X,Y)=X^2+Xy+Y^2

(8) những axit cacboxylic tan nhiều trong nước là do những phân tử axit cacboxylic và những phân tử nước tạo ra được links hiđro.

Số phát biểu đúng


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam